Zamyslenia Martina Mojžiša – Osemnásta nedeľa cez rok C

OSEMNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK C
Každý z nás veľmi dobre pozná slovo „dedičstvo.“ Je to akoby magické slovo, ktoré niekomu prináša radosť a šťastie, ale niekomu zlosť a nešťastie. Vieme možno aj z vlastnej skúsenosti, ak rodičia za svojho života neurobia poriadok s majetkom voči deťom, oni sa obyčajne rozvadia tak, že sa nezmieria ani na smrteľnej posteli. Aj v dnešnom evanjeliu sa hovorí, že za Pánom Ježišom prišiel akýsi človek a žiadal ho, aby rozsúdil jeho problém o dedičstvo, pravdepodobne so starším bratom. U Židov platilo pravidlo, že keď zomrel otec, tak prvorodený syn dedil dve tretiny celého majetku a so zvyšnou tretinou sa podelili ostatní súrodenci. Čo sa v skutočnosti na dedičstve uvedenému človekovi, ktorý prišiel za Pánom Ježišom nepáčilo, nevieme. Ale počuli sme, ako sa Pán Ježiš k uvedenému problému postavil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo prostredníka medzi vami?“ Týmto jasne naznačil, že jeho poslaním je hlásať evanjelium, v ktorom je ovocie spravodlivosť a láskavé medziľudské vzťahy. Na základe tejto pravdy, ktorú ľudia prijali sa už majú sami správať k sebe nech sa jedná o čokoľvek. Keby si to kresťania uvedomovali, nechodili by zbytočne po súdnych sieňach so zlobou v srdci a s nenávisťou voči rozvadeným súrodencom.
Tiež si všimnime aj druhú príčinu Ježišovej reakcie voči hore uvedenému človekovi. Pán Ježiš veľmi dobre videl do jeho vnútra, že to bol človek lakomý, a preto povedal toto podobenstvo o boháčovi. Aby sme správne pochopili, prečo nás Pán Ježiš varuje pred blahobytom? On nám nechce povedať, že je proti peniazom, ktoré sú potrebné k živobytiu, ale preto, že bohatstvo tak často pripúta, podmaní a zotročí človeka, že ho úplne odtrhne od Pána Boha aj od blížneho. Človek, ktorý sa dá ovládnuť bohatstvom, nepozná už nikoho na svete, iba seba, svoje JA a svoj blahobyt. Všimnime si ako zmýšľa bohatý človek v dnešnom podobenstve. Hovorí JA. Hovorí MOJE. Namýšľa si, že celé to bohatstvo získal svojimi silami a rukami a pritom zabudol na všetkých robotníkov, ktorí sa o jeho bohatstvo zaslúžili. V tomto vidíme hrubé a bezohľadné sebectvo tohto človeka. Je to ešte človek podľa Božieho plánu? Nie. Podľa Pána Ježiša je to blázon, lebo ako sme počuli aj v prvom dnešnom čítaní z knihy Kazateľ: Márnosť nad márnosť, «všetko je márnosť.» Preto nás Pán Ježiš varuje pred chamtivým postojom k bohatstvu. Možno si teraz poviete, že žijete skromne, že nemáte žiadne bohatstvo. Ani zlato, ani poklady a ani vysoký účet v banke. Konečne toto evanjelium pre mňa dnes neplatí, môžem ísť spokojne z kostola, lebo nemám teraz žiadnu úlohu. Ale to je omyl. Áno, Pán Ježiš nie je proti peniazom a majetku ako takému, ale odsudzuje to, čo človeka odvádza od Pána Boha. Ľahko to môže byť nejaká záľuba, osoba, vec, ktorá opantáva srdce tak, že nás nezaujíma Boh a ani blížny a k tomu nemusí byť na príčine hmotné bohatstvo.
V životopise svätého pápeža Gregora Veľkého môžeme čítať príbeh o jednom pustovníkovi, ktorý žil odriekavým a prísnym asketickým životom v lese, v dutine stromu. Živil sa iba tým, čo mu dal les, napríklad lesné plody a iné. Nemal vôbec nič, iba jednu mačku, s ktorou sa hral, ktorú nosil v náručí po lese a hral sa s ňou tiež vo svojej samote. Raz prosil Pána Boha, aby mu nejakým spôsobom dal vedieť, čo si za takýto odriekavý život zaslúži. Stalo sa. V noci mal sen, v ktorom videl celú radosť v nebi a videl aj pre neho pripravený trón a to v tesnej blízkosti pápeža Gregora. Keď sa ráno prebudil, bol z toho sna veľmi nahnevaný a v rannom rozjímaní sa žaloval Pánu Bohu, že je to nespravodlivé, veď on žije veľmi prísnym životom v pustovni a pápež žije v bohatstve, blahobyte a nádhere. V ďalšom sne dostal pokarhanie a od Pána Boha odpoveď: „Ako sa opovažuješ prirovnávať sa k pápežovi Gregorovi. keď ty preukazuješ viacej lásky k tvojej mačke, než on ku všetkým pokladom, ktoré ani nevlastní, len sa o ne stará a rozdáva ich medzi chudobných ľudí? Veď on ani toľko nelipol k bohatstvu a nádhere, ako ty k svojej mačke. Jeho celé bohatstvo a nádhera ho neodtiahli toľko od Boha, ako teba tvoja mačka.“ Preto sa, milí priatelia, zamyslime, či je niečo v našom živote také, čo nás odťahuje od Pána Boha a od blížneho. Je to nejaká záľuba? Nejaká vášeň? Nejaká neresť alebo osoba? Alebo niečo iné, čo nás môže odlákať od Pána Boha a blížneho? Všetci sme dnes od Pána Ježiša dostali dôležitú úlohu, a to zariadiť si život tak, aby sme boli bohatí pred Bohom.

 

Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov.


Prečo si rezervovať zájazd u nás?

  • Dostupné ceny pre každého
  • Rezervácia zájazdu online
  • Letecká a autobusová doprava


Máte otázky ?

Neváhajte nám zavolať. Sme tím odborníkov na zájazdy radi Vám ochotne poradíme.

+421 911 285 240

ck@awertour.sk