Najlepší pomer
ceny a kvality

Tisíce spokojných pútnikov ročne

Cestovná kancelária s 30 ročnou tradíciou

Rezervácia zájazdu online

Nové informácie zo Svätej zeme

Podľa latinského patriarchu Jeruzalema nie je dôvod, aby sa izraelskí pútnici báli navštíviť Sväté miesta. „Drahí priatelia, čakáme na vás!“ povedal podľa Vatican News kardinál Pierbattista Pizzaballa na slávení Kvetnej nedele v Jeruzaleme. Vyzval na „návrat“ do Jeruzalema a Svätej zeme.

ZDROJ: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240326032

Najnovšie pridané zájazdy

Pútnické zájazdy pre rok 2024

/Zobraziť všetky zájazdy

Špecializujeme sa na pútnické zájazdy a poznávacie zájazdy už viac ako 30 rokov, ktoré sú viac než len cestovaním – sú to cesty k hlbšiemu pochopeniu a duchovnému obohateniu.  Organizujeme zájazdy pre jednotlivcov aj ucelené skupiny. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a my vám pripravíme zájazd podľa vašich predstáv.

Naše zájazdy sú navrhnuté tak, aby poskytovali nielen odpočinok od každodennej rutiny, ale predovšetkým aby vám ponúkli priestor pre modlitbu, rozjímanie a duchovný rast. S nami máte príležitosť prehĺbiť svoj vzťah s Bohom a objaviť krásu Jeho stvorenstva cez rôzne kultúry a tradície, ktoré svet ponúka. Spomienky z pútnických zájazdov ostávajú roky veľmi silné. Určite nám dajú naši pútnici za pravdu. 

Izrael, Svätá zem, je korunou našich pútnických zájazdov, kde každý krok po tejto svätej zemi predstavuje krok bližšie k porozumeniu biblických príbehov a k lepšiemu chápaniu našej viery. Je to miesto, kde sa história a duchovno prelínajú, a ponúka neopakovateľnú príležitosť na duchovnú obnovu a hlboké duchovné zážitky.

Svätá zem - Izrael

2 zájazdov

Taliansko

6 zájazdov
francuzsko_lurdy

Francúzsko

8 zájazdov

Portugalsko

9 zájazdov
barcelona

Španielsko

3 zájazdov

Prečo si kúpiť zájazd u nás ?

40,000+ Zákazníkov

Množstvo spokojných zákazníkov

Cestovná kancelária s garanciou

Sme tu pre vás už viac ako 30 rokov

Bezpečná rezervácia

Bezpečná rezervácia online

AWERTOUR na Facebooku.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE B

Som presvedčený, že každý z nás sa denne prežehnávame pričom vyslovujeme známe slová: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Tiež sa modlíme dobre známu modlitbu: Sláva Otcu..., kde vyslovujeme slová dnešného evanjelia a spomíname Otca i Syna i Ducha Svätého. Je teda ľahko možné, že nám tieto mená zovšedneli a nenapĺňajú nás nadšením. Ba dokonca je možné, že ani dnešný sviatok Najsvätejšej Trojice nie je pre nás nejako príťažlivý. Už sme si na to zvykli, že po sviatku Ducha Svätého liturgicky slávime tento sviatok, ktorý už ani nepatrí k veľkonočným sviatkom. Verte mi, že pre každého kňaza je náročné pri homíliách vysvetľovať podstatu tohto tajomstva. No, nech by som akokoľvek chcel mudrovať nad týmto tajomstvom, tak rovnako by som dospel k cieľu, že aj po teologických štúdiách som stále na začiatku s myšlienkou, že nič neviem okrem toho, čo nám zjavil Pán Ježiš.
Preto sa aj v tomto zamyslení budem snažiť vysvetliť podstatu tohto tajomstva tak, ako sa snažil alebo nesnažil ho vysvetliť Pán Ježiš. On sa nenamáhal svojim poslucháčom vysvetľovať podstatu, prirodzenosť a vnútorné tajomstvo Boha. Bol si vedomý, že v Starom zákone bolo zakázané zobrazovať tak v sochách či obrazoch Pána Boha, aby sa ľudia nezvrhli k pohanstvu. Bol si aj toho vedomý, že ani slovami a ani predstavami nevyjadrí podstatu Božieho života. Veľmi pekne sa k tomu vyjadril po dlhom uvažovaní svätý Augustín, ktorý povedal známu vetu: „Boh je nevysloviteľný. Ľahšie vieme povedať, čo nie je Boh, než to, čo je Boh.“ Ježiš sa nesnaží vovádzať nás do nevysloviteľného tajomstva Boha, ale keď hovorí o Otcovi, radšej sa zaoberá vzťahom medzi Bohom a človekom. Tento vzťah medzi Bohom a človekom ľahšie pochopíme než Božiu podstatu. Preto je dôležité si uvedomiť, že vzťah k Bohu je dôležitejší než vedomosť o ňom. Podľa Pána Ježiša vzťah medzi Bohom a človekom si máme predstaviť takto: Boh je živý. Život, ktorý prúdi v Bohu evanjelista Ján vyjadril slovom LÁSKA. Vieme, že k láske nestačí jeden. Preto Boh nie je jedna osoba. Keby bol Boh len jedna osoba, tak by sa nemohol charakterizovať ako láska. Láska v Bohu prúdi od Otca k Synovi a od Syna k Otcovi. To je láska večná, živá, žijúca, ktorá sa volá Duch Svätý.
A teraz si dajme otázku: Čo z tohto tajomstva vyplýva pre mňa? Aký ja mám z toho
úžitok?
Po prvé: Do tohto života lásky v Najsvätejšej Trojici sme pozvaní aj my. Nebeský Otec poslal svojho Syna medzi nás ľudí, aby sa stal jedným z nás. On Boží Syn dokázal ľudskému pokoleniu vernosť a poslušnosť nebeskému Otcovi, keď prehlásil, že jeho pokrmom je plniť vôľu nebeského Otca. Tú vôľu a poslušnosť preukázal tým, že dobrovoľne podstúpil utrpenie a smrť za záchranu ľudí od večného zatratenia a aby to bola istota, tretieho dňa vstal z mŕtvych. Preto oslávený Ježiš Kristus udeľuje poslanie apoštolom, aby išli do celého sveta, hlásali ľuďom evanjelium a krstili ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého. To znamená, že sviatosťou krstu učeníci zasväcovali ľudí do vlastníctva Trojosobného Boha. Teda, sviatosťou krstu nás Boh prijal do svojej lásky ako svojich bratov a sestry a synov a dcéry nebeského Otca.
Po druhé: To, čo som vyššie uviedol, nie je ešte všetko. My maličkí ľudia tým, že sme prijatí do lásky večnej Božej rodiny, stávame sa nesmrteľní i napriek tomu, že telesne umrieme, neprestaneme existovať. Budeme žiť bez prestania, bez konca, večne v Bohu, lebo nám to prisľúbil Boží Syn keď prehlásil: „Kto verí vo mňa, aj keď umrie, žiť bude, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa (Jn 11, 26). A tu si dajme každý jeden z nás odpoveď na otázku, ktorú položil Marte v Betánii: „Veríš tomu?“
Milí priatelia. Od nás stačí, keď aspoň povieme: „Áno, Pane, my chceme uveriť, len posilni našu vieru!“ Oslávený Ježiš, ktorý pomohol v slabej viere apoštolovi Tomášovi, pomôže aj nám. Takto budeme patriť medzi šťastných ľudí, lebo život s Bohom je šťastnejší než život bez Boha.
A tak dnešný sviatok nás nemusí vovádzať rozumom do namáhavého pátrania pochopiť tajomstvo vnútorného života Pána Boha, ale podľa príkladu Pána Ježiša uberajme sa k Bohu radšej srdcom ako rozumom. Preto sa dnes úprimne pomodlime modlitbu: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov.
... See MoreSee Less

SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE B

   Som presvedčený, že každý z nás sa denne prežehnávame pričom vyslovujeme známe slová: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Tiež sa modlíme dobre známu modlitbu: Sláva Otcu..., kde vyslovujeme slová dnešného evanjelia a spomíname Otca i Syna i Ducha Svätého. Je teda ľahko možné, že nám tieto mená zovšedneli a nenapĺňajú nás nadšením. Ba dokonca je možné, že ani dnešný sviatok Najsvätejšej Trojice nie je pre nás nejako príťažlivý. Už sme si na to zvykli, že po sviatku Ducha Svätého liturgicky slávime tento sviatok, ktorý už ani nepatrí k veľkonočným sviatkom. Verte mi, že pre každého kňaza je náročné pri homíliách vysvetľovať podstatu tohto tajomstva. No, nech by som akokoľvek chcel mudrovať nad týmto tajomstvom, tak rovnako by som dospel k cieľu, že aj po teologických štúdiách som stále na začiatku s myšlienkou, že nič neviem okrem toho, čo nám zjavil Pán Ježiš.
   Preto sa aj v tomto zamyslení budem snažiť vysvetliť podstatu tohto tajomstva tak, ako sa snažil alebo nesnažil ho vysvetliť Pán Ježiš. On sa nenamáhal svojim poslucháčom vysvetľovať podstatu, prirodzenosť a vnútorné tajomstvo Boha. Bol si vedomý, že v Starom zákone bolo zakázané zobrazovať tak v sochách či obrazoch Pána Boha, aby sa ľudia nezvrhli k pohanstvu. Bol si aj toho vedomý, že ani slovami a ani predstavami nevyjadrí podstatu Božieho života. Veľmi pekne sa k tomu vyjadril po dlhom uvažovaní svätý Augustín, ktorý povedal známu vetu: „Boh je nevysloviteľný. Ľahšie vieme povedať, čo nie je Boh, než to, čo je Boh.“ Ježiš sa nesnaží vovádzať nás do nevysloviteľného tajomstva Boha, ale keď hovorí o Otcovi, radšej sa zaoberá vzťahom medzi Bohom a človekom. Tento vzťah medzi Bohom a človekom ľahšie pochopíme než Božiu podstatu. Preto je dôležité si uvedomiť, že vzťah k Bohu je dôležitejší než vedomosť o ňom. Podľa Pána Ježiša vzťah medzi Bohom a človekom si máme predstaviť takto: Boh je živý. Život, ktorý prúdi v Bohu evanjelista Ján vyjadril slovom LÁSKA. Vieme, že k láske nestačí jeden. Preto Boh nie je jedna osoba. Keby bol Boh len jedna osoba, tak by sa nemohol charakterizovať ako láska. Láska v Bohu prúdi od Otca k Synovi a od Syna k Otcovi. To je láska večná, živá, žijúca, ktorá sa volá Duch Svätý.
   A teraz si dajme otázku: Čo z tohto tajomstva vyplýva pre mňa? Aký ja mám z toho
úžitok? 
   Po prvé: Do tohto života lásky v Najsvätejšej Trojici sme pozvaní aj my. Nebeský Otec poslal svojho Syna medzi nás ľudí, aby sa stal jedným z nás. On Boží Syn dokázal ľudskému pokoleniu vernosť a poslušnosť nebeskému Otcovi, keď prehlásil, že jeho pokrmom je plniť vôľu nebeského Otca. Tú vôľu a poslušnosť preukázal tým, že dobrovoľne podstúpil utrpenie a smrť za záchranu ľudí od večného zatratenia a aby to bola istota, tretieho dňa vstal z mŕtvych. Preto oslávený Ježiš Kristus udeľuje poslanie apoštolom, aby išli do celého sveta, hlásali ľuďom evanjelium a krstili ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého. To znamená, že sviatosťou krstu učeníci zasväcovali ľudí do vlastníctva Trojosobného Boha. Teda, sviatosťou krstu nás Boh prijal do svojej lásky ako svojich bratov a sestry a synov a dcéry nebeského Otca.
   Po druhé: To, čo som vyššie uviedol, nie je ešte všetko. My maličkí ľudia tým, že sme prijatí do lásky večnej Božej rodiny, stávame sa nesmrteľní i napriek tomu, že telesne umrieme, neprestaneme existovať. Budeme žiť bez prestania, bez konca, večne v Bohu, lebo nám to prisľúbil Boží Syn keď prehlásil: „Kto verí vo mňa, aj keď umrie, žiť bude, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa (Jn 11, 26). A tu si dajme každý jeden z nás odpoveď na otázku, ktorú položil Marte v Betánii: „Veríš tomu?“
   Milí priatelia. Od nás stačí, keď aspoň povieme: „Áno, Pane, my chceme uveriť, len posilni našu vieru!“ Oslávený Ježiš, ktorý pomohol v slabej viere apoštolovi Tomášovi, pomôže aj nám. Takto budeme patriť medzi šťastných ľudí, lebo život s Bohom je šťastnejší než život bez Boha.
   A tak dnešný sviatok nás nemusí vovádzať rozumom do namáhavého pátrania pochopiť tajomstvo vnútorného života Pána Boha, ale podľa príkladu Pána Ježiša uberajme sa k Bohu radšej srdcom ako rozumom. Preto sa dnes úprimne pomodlime modlitbu: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

   Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov.

2 CommentsComment on Facebook

Úžasna katecheza otec Martin. ĎAKUJEM stdečne, aj za mojich úžasných rodičov, ktorých mám už vo večnosti. Za pozemského života moji drahí rodičia úžasne prežívali tieto sviatky. Ďakujem, že som ich mala a mám stále...🙏♥️🙏♥️🙏

🙏♥️🙏♥️🙏

FATIMA 🇵🇹 Ďakujeme, že nám posielate fotografie ❤
Sprevádzal náš obľúbený a skúsený sprievodca PaedDr. Martin Mojžiš

Najbližšie zájazdy do Talianska nájdete na tomto linku:
➡️ awertour.sk/putnicke-zajazdy-taliansko/
... See MoreSee Less

FATIMA 🇵🇹 Ďakujeme, že nám posielate fotografie ❤ 
Sprevádzal náš obľúbený a skúsený sprievodca PaedDr. Martin Mojžiš

Najbližšie zájazdy do Talianska nájdete na tomto linku:
➡️ https://awertour.sk/putnicke-zajazdy-taliansko/Image attachment

3 CommentsComment on Facebook

To je Fatima,nie Rím

Amen

🙏♥️🙏♥️🙏

Ďakujeme našim pútnikom za krásne fotografie z Ríma 🇮🇹 🇻🇦 ❤
Sprevádzal náš obľúbený a skúsený sprievodca PaedDr. Martin Mojžiš

Najbližšie zájazdy do Talianska nájdete na tomto linku:
➡️ awertour.sk/putnicke-zajazdy-taliansko/
... See MoreSee Less

Ďakujeme našim pútnikom za krásne fotografie z Ríma 🇮🇹 🇻🇦 ❤ 
Sprevádzal náš obľúbený a skúsený sprievodca PaedDr. Martin Mojžiš

Najbližšie zájazdy do Talianska nájdete na tomto linku:
➡️ https://awertour.sk/putnicke-zajazdy-taliansko/Image attachment