Sprievodcovia

PaedDr. Martin Mojžiš

Narodil sa 23.4.1950 v osade Kráľová – Častobrezie, okr. Zvolen. Po skončení teologických štúdií sa stal kaplánom v Detve, potom bol správcom fary na Sliači, v Hriňovej , farárom v Lutile, Trurčianskych Tepliciach, Lovči a nakoniec v Kanianke pri Prievidzi. Po roku 1990 sa popri pastoračnej práci vo farnosti začal venovať aj pútnickým zájazdom zo začiatku najmä do Ríma, Lúrd, Fatimy a neskôr aj do Svätej Zeme. Prvé začiatky do Svätej Zeme boli z Hriňovej, no neskôr s dekrétom. Otca biskupa R.Baláža bol uvoľnený len na pastoráciu pútí . V roku 2005 ma KBS zvolila za koordinátora pútnických zájazdov najmä pre Svätú Zem čomu sa venuje doteraz.

ICLic., Mgr. Miroslav Labač

Narodil sa 12.12.1968 v Michalovciach. Filozofické a teologické štúdia ukončil na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave a na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte UPJŠ v Prešove. V roku 1993 bol vysvätený na kňaza. Postgraduálne štúdia absolvoval na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme, Izrael a Katolíckej univerzite v Ľubline, Poľsko. Pastoračne pôsobil ako kaplán v Prešove a ako farár v Ruskej Novej Vsi, Markovciach a Falkušovciach, okres Michalovce. Je členom cirkevného súdu, kde pôsobil od roku 1999 ako sudca a ako obhajca spravodlivosti a obhajca zväzku od roku 2004. V rokoch 1995 až 1998 prednášal hebrejsky jazyk na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte UPJŠ v Prešove a bol členom výboru Slovenskej biblickej spoločnosti. Od čias postgraduálnych štúdií v Jeruzaleme v roku 1993 sa popri pastoračnej práci, prednášaniu a práci na cirkevnom súde už vyše 20 rokov venuje aj sprevádzaniu pútnikov do Izraela a iných krajín Blízkeho východu, v ktorých už odsprevádzal množstvo pútnikov. Od roku 2014 je uvolnený z farskej pastorácie a vyčlenený iba pre pastoráciu pútnikov. Je špecialistom na púte do biblických krajín – Izraela, Jordánska a Egypta.

PaedDr. Michal Pitoniak

PaedDr. Michal Pitoniak

Narodil sa 20.9.1967 v Levoči. 1973 – 1981 Základná škola v Jablonove a Spišskom Podhradí, 1981 – 1985 študoval na Gymnázium v Levoči, 1985 – 1990 Rím. – kat. CMBF v Bratislave, 16.6.1990 kňazská vysviacka v Katedrále v Spišskej Kapitule, 24.6.1990 primície v Katedrále v Spišskej Kapitule, 1990 – 1992 kaplán Trstená, 1992 – 2007 farár Mútne, 2007 – 2008 farár v Liptovskom Mikuláši – Okoličnom, Od 31.1.2008 – licencia na sprevádzanie pútnikov v Izraeli. Od 1.7.2008 – “Kánonická misia na sprevádzanie pútnikov v Izraeli a na pútnických miestach v zahraničí”. Sprevádzam pútnikov po Sv. Zemi, ale i všetkých európskych a zaoceánskych pútnických miestach podľa potreby hlavne Mexiko, Brazília, Argentína a Chile. Viackrát som sprevádzal aj cesty so zameraním na medzináboženský dialóg hlavne na Ďalekom Východe v Japonsku, Číne, Thajsku, Indonézii či Indii. Veľmi rád odovzdávam vedomosti a skúsenosti z týchto ciest stále novým pútnikom.

Mons.,ThLic. Marián Gavenda, PhD

Mons. ThLic. Marián Gavenda​, PhD.

V rokoch 2000 – 2008 pôsobil ako šéfredaktor Katolíckych novín. Úzko spolupracoval s náboženskou redakciou STV a SRO a postupne prispieval aj do mnohých ďalších periodík a médií, podieľal sa na založení a prispieval do medzinárodnej katolíckej agentúry SIR – EUROPA. Publikoval okolo 1 000 článkov v približne stovke domácich i zahraničných periodík. Pre 12 rôznych rozhlasových staníc (Radio Vaticana, SRO, Lumen, Forte atď.) autorsky pripravil alebo sa zúčastnil ako hosť vo viac ako 560 reláciách, od r. 2009 je to najmä pravidelná relácia „V sile Slova“ na Rádiu Lumen. V Slovenskej televízii sa vyprofiloval ako komentátor a prekladateľ zahraničných prenosov, najmä z Vatikánu a pápežských ciest. Živo sa zapájal aj do diskusných relácií a je autorom viacerých námetov, čo súhrnne činí viac ako 230 prevažne rozsiahlych programov, medzi nimi najmä pravidelná autorská relácia „Medzi nebom a zemou“ v televízii LUX. V rokoch 2000 – 2006 bol hovorcom Konferencie biskupov Slovenska, čo mu otvorilo ďalšie široké pole mediálneho pôsobenia. Počas návštevy Jána Pavla II. na Slovensku r. 2003 bol zodpovedný za vybudovanie mediálnej štruktúry.

ThBibLic. Róbert Jáger, PhD.

Po základných filozofických a teologických štúdiach v Prešove na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte pokračoval v postgraduálnom štúdiu na Medzinárodnom teologickom inštitúte v Gamingu, Rakúsko a Gregorovej univerzite v Ríme, Taliansko, so zameraním na biblické štúdia. Po študijnom pobyte v Jeruzaleme a Paríži, ukončil postgraduál licenciátom z Biblickej teológie so špecializáciou na pragmalingvistickú analýzu.Na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku obhájil dizertáciu (PhD) v odbore filozofia jazyka , interdisciplinárne štúdia filozofie jazyka a hermeneutiky textov (Paul Ricoeur, John Searle, Umberto Eco). Je členom Katolíckeho biblického diela na Slovensku a projektu Evangelium und Kultur, Dusseldorf. Vyučoval biblické vedy na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (2000-2002) a Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (2002-2004). Prispieva do domácich a zahraničných biblických periodík. Je spoluautorom projektu Komentár k Sv. písmu – Nový zákon (Komenár k Markovmu evanjeliu, DK, 2013). Po kaplánských rokoch (2002-2004) pôsobí ako sekretár gréckokatolíckeho biskupaMilana Chautura CSsR v Košiciach. Sprevádzanie pútnikov tvorí súčasť biblickej pastoračnej práce na prehĺbenie biblickej spirituality.

Mgr. Ľudovít Malý

Teológiu študoval na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. 14.6.1997 vysvätený za kňaza v Dóme sv. Martina v Bratislave ; 1997-1999 kaplán v Senici ; 1999 kaplán v Galante; 1999-2001 kaplán v Leviciach; 2001-2002 kaplán v Bratislave Blumentáli; 2002-2003 kaplán v Šahách; 2003- 2009 správca farnosti v Krakovanoch pri Piešťanoch; 2008- 2013 školský inšpektor pre katechizáciu; 2003-2009 školský dekan piešťanského dekanátu; 2009- 2014 dekan novomestského dekanátu, farár v Novom Meste nad Váhom; 2009- 2014 člen presbyterskej rady ; 2010- 2014 člen správnej rady Katolíckeho pedagogického a katechetického centra; 2014- farár farnosti Merašice, sprievodcy pútnikov na pútnickych zájazdoch

Mgr. Peter Valent

Mgr. Peter Valent

Narodil sa 22. októbra 1959 v Zlatých Moravciach ako štvrté dieťa rodičom Františkovi a Márii Valentových. Kňazské svätenie prijal dňa 17. júna 1984. Ako kaplán začal pôsobiť od 6. septembra 1984 na Záhorí v Skalici a po VZS v Topoľčanoch , funkciu farára vykonával vo farnostiach , Nadlice, Voderady, Mojmírovce, Jelšovce a v Trnave. Od 1.júla 2008 bol po dohode s nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom poverený sprevádzať pútnikov do Izraela, čomu sa popri funkcii výpomocného duchovného vo farnosti Bučany, venuje dodnes.

Tomáš Torkoš

​Áno, narodil som sa… v 79-tom. Pokrstili ma na Tomáša. A od vtedy hladám odpovede na otázky, ktoré život prináša. Aj preto som študoval teológiu, aby som našiel odpoveď… alebo otázku. A aj preto som tak rad s mojou rodinou, lebo deti sa pýtajú priamo a odpovedajú pravdivo. A aj preto som tak rad vo Svätej zemi, kde znel Jeho hlas. Zistil som, že veľa ľudí Ho chce zachytiť. Hlas Svätej zeme. a tak tam s nimi ochotne putujem… dá sa povedať, že profesne.