ICLic., Mgr. Miroslav Labač

Miroslav Labač

ICLic., Mgr. Miroslav Labač

Sprievodca

Destinácie

Izrael, Jordánsko, Egypt

O sprievodcovi

Narodil sa 12.12.1968 v Michalovciach. Filozofické a teologické štúdia ukončil na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave a na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte UPJŠ v Prešove. V roku 1993 bol vysvätený na kňaza.

Postgraduálne štúdia absolvoval na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme, Izrael a Katolíckej univerzite v Ľubline, Poľsko. Pastoračne pôsobil ako kaplán v Prešove a ako farár v Ruskej Novej Vsi, Markovciach a Falkušovciach, okres Michalovce. Je členom cirkevného súdu, kde pôsobil od roku 1999 ako sudca a ako obhajca spravodlivosti a obhajca zväzku od roku 2004.

V rokoch 1995 až 1998 prednášal hebrejsky jazyk na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte UPJŠ v Prešove a bol členom výboru Slovenskej biblickej spoločnosti. Od čias postgraduálnych štúdií v Jeruzaleme v roku 1993 sa popri pastoračnej práci, prednášaniu a práci na cirkevnom súde už vyše 20 rokov venuje aj sprevádzaniu pútnikov do Izraela a iných krajín Blízkeho východu, v ktorých už odsprevádzal množstvo pútnikov. Od roku 2014 je uvolnený z farskej pastorácie a vyčlenený iba pre pastoráciu pútnikov. Je špecialistom na púte do biblických krajín – Izraela, Jordánska a Egypta.

Najbližšie zájazdy kde budem sprevádzať

    Referencie

    Aktuálne niesú priradené žiadne referencie.