Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🔵 ŠTVRTÁ NEDEĽA CEZ ROK A

Dnešná stať z Matúšovho evanjelia začína piatou kapitolou a ďalšiu šiestu a siedmu nazývajú biblisti „Horská reč.“ Reči, ktoré sa v týchto troch kapitolách nachádzajú, Pán Ježiš rozprával počas niekoľkých dní na neďalekom vŕšku nad Genezaretským jazerom, kde kresťania v piatom storočí postavili kostol z ktorého – žiaľ – ostali len základy. Vždy kedykoľvek s pútnikmi prechádzam chodníkom popri nich, tak ich upozorňujem na toto vzácne miesto. Dnes si Blahoslavenstvá pripomíname niekoľko sto metrov vyššie od týchto základov, kde je postavený oktagonálny kostol zasvätený Blahoslavenstvám. Tento kostol sa nachádza v malom lesíku, kde podľa tradície sa Pán Ježiš uťahoval niekedy aj na celú noc na rozhovor s nebeským Otcom. Nie jeden pútnik sa mi priznal, že toto miesto ho mimoriadne zasiahlo, akoby taký silný duchovný magnet.
Vrátim sa k podstate dnešnej state evanjelia. Len asi sto metrov od vyššie spomínaných základov sa nachádza miesto s názvom Tabgha, kde podľa tradície Pán Ježiš rozmnožil 5 chlebov a dve ryby pre 5 tisíc mužov. Je zaujímavé, že tento veľmi dôležitý zázrak opisujú všetci štyria evanjelisti. Evanjelista Ján výslovne píše, že tam bolo toľko mužov, ale nepíše koľko tam bolo žien a detí. Určite, že ich tam bolo veľmi veľa. A takémuto množstvu Pán Ježiš hovoril tie reči, ktoré sú napísané očitým svedkom evanjelistom Matúšom. Nemyslime si, že Pán Ježiš povedal len osem viet Blahoslavenstiev, ale určite o každej vete dlho hovoril zástupom, aby pochopili podstatu každého Blahoslavenstva. Len majster pera evanjelista Matúš dokázal každú katechézu zhrnúť do jednej vety. Takto poznáme osem viet Blahoslavenstiev. O každej vete by sa dalo veľmi dlho rozjímať aj písať, ale na to by bolo potrebné veľa času. Ja sa preto sústredím na všeobecný výklad o Blahoslavenstvách. V prvom rade je treba vysvetliť, prečo Pán Ježiš povedal osem Blahoslavenstiev, keď jedno z najdôležitejších čísel Biblie je sedmička, ktorá vyjadruje plnosť. Keď sa raz svätý Peter opýtal Ježiša, či má odpustiť spolubratovi sedemkrát, keď sa proti nemu prehreší, tak dostal odpoveď, že nie 7 krát, ale aby odpustil 77 krát. Keď k dvom sedmičkám pridáme aj tretiu, tak dostaneme číslo 777 a to je číslo v Biblii vyjadrujúce Božiu nekonečnosť. Teda, Pán Ježiš nepovedal sedem Blahoslavenstiev, ale osem k čomu mal vážny dôvod. Židia vždy, keď chceli vyjadriť nejakú hodnotu, tak sedmičku povýšili o jedno číslo, tým dostali osmičku a tak môžeme povedať, akoby na dôležitosť sedmičky položili zlatú korunku. Doteraz Židia slávia najdôležitejšie sviatky nie sedem ale osem dní. Z toho máme aj my oktávy troch najdôležitejších našich sviatkov. Keď Pán Ježiš povedal osem katechéz na Blahoslavenstvá, tak z toho vidíme, že na to, čo hovoril, dával mimoriadnu dôležitosť a dôraz. Preto hovoríme, že Blahoslavenstvá sú programová reč pre každého veriaceho katolíka.
Čo znamená výraz „blahoslavený?“ Nie je to celkom dobrý preklad. Výrazu blahoslavený alebo blažený skôr prislúcha význam „šťastný.“ Ale kto je šťastný? Keby sme sa pýtali kohokoľvek na tento výraz, tak by sme dostali veľa odpovedí na šťastie. Pre niekoho je to zdravie, majetok, dobré zamestnanie, dobrá rodina a iné. Pán Ježiš nám ale hovorí, aby sme nahľadali šťastie v tom, čo zničí moľa alebo hrdza. Podľa neho to pravé šťastie je v Božom živote. To je hodnota, ktorú sme dostali pri krste a ktorú si máme v duši chrániť a podľa toho aj žiť, aby sme dostali podiel v nebeskom kráľovstve. Kto takto žije v posväcujúcej milosti, tak môžeme povedať, že je svätý. A preto blahoslavený je svätý. Áno, je to tak, hoci sa možno tohto slova bojíme a neraz sa vyhovárame, že v dnešnom skazenom či uponáhľanom svete byť svätý je takmer nemožné. A ešte k tomu si často pripomíname obrazy alebo sochy svätých, ktorí majú okolo hlavy svätožiaru, a preto si pomyslíme, že to sú pápeži, biskupi, rehoľníci, rehoľníčky a ďalší podobní, ktorí nič nerobili, len sa modlili a boli uzavretí od vonkajšieho sveta. Prvého novembra slávime sviatok Všetkých svätých. Keby sme mali možnosť nahliadnuť do spoločenstva oslávenej Cirkvi, tak by sme boli veľmi prekvapení, kto všetko je tam. Zistili by sme, že sú tam nie len tí vyššie spomenutí, ale sú tam zastúpené všetky stavy a všetky povolania. Ako je to možné, že to dokázali? Je to tak, že žili podľa Blahoslavenstiev.
Dajme si otázku, čo je to svätosť? Je to môj vnútorný a osobný postoj voči Pánu Bohu, a to môže byť ktokoľvek a v každom stave, postavení a povolaní bez výnimky. Jedine, ak si tú výnimku spravím sám, tak potom riskujem s večným životom.
Preto, milí priatelia, nebojte sa byť svätí. Nemusíte sa zavrieť do kláštora alebo do nejakej pustovne, len si podľa svojho kresťanského svedomia plňte svoje povinnosti tam, kde ste, tam kde žijete.

Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov.

Svätá zem s PaedDr. Martinom Mojžišom
➡️10.5.-17.5.2023 awertour.sk/putnicke-zajazdy/svata-zem-11/
➡️19.5.-26.5.2023 awertour.sk/putnicke-zajazdy/svata-zem-8/
➡️26.5.-2.6.2023 awertour.sk/putnicke-zajazdy/svata-zem-9/
... See MoreSee Less

🔵 ŠTVRTÁ NEDEĽA CEZ ROK A

   Dnešná stať z Matúšovho evanjelia začína piatou kapitolou a ďalšiu šiestu a siedmu nazývajú biblisti „Horská reč.“ Reči, ktoré sa v týchto troch kapitolách nachádzajú, Pán Ježiš rozprával počas niekoľkých dní na neďalekom vŕšku nad Genezaretským jazerom, kde kresťania v piatom storočí postavili kostol z ktorého – žiaľ – ostali len základy. Vždy kedykoľvek s pútnikmi prechádzam chodníkom popri nich, tak ich upozorňujem na toto vzácne miesto. Dnes si Blahoslavenstvá pripomíname niekoľko sto metrov vyššie od týchto základov, kde je postavený oktagonálny kostol zasvätený Blahoslavenstvám. Tento kostol sa nachádza v malom lesíku, kde podľa tradície sa Pán Ježiš uťahoval niekedy aj na celú noc na rozhovor s nebeským Otcom. Nie jeden pútnik sa mi priznal, že toto miesto ho mimoriadne zasiahlo, akoby taký silný duchovný magnet.
   Vrátim sa k podstate dnešnej state evanjelia. Len asi sto metrov od vyššie spomínaných základov sa nachádza miesto s názvom Tabgha, kde podľa tradície Pán Ježiš rozmnožil 5 chlebov a dve ryby pre 5 tisíc mužov. Je zaujímavé, že tento veľmi dôležitý zázrak opisujú všetci štyria evanjelisti. Evanjelista Ján výslovne píše, že tam bolo toľko mužov, ale nepíše koľko tam bolo žien a detí. Určite, že ich tam bolo veľmi veľa. A takémuto množstvu Pán Ježiš hovoril tie reči, ktoré sú napísané očitým svedkom evanjelistom Matúšom. Nemyslime si, že Pán Ježiš povedal len osem viet Blahoslavenstiev, ale určite o každej vete dlho hovoril zástupom, aby pochopili podstatu každého Blahoslavenstva. Len majster pera evanjelista Matúš dokázal každú katechézu zhrnúť do jednej vety. Takto poznáme osem viet Blahoslavenstiev. O každej vete by sa dalo veľmi dlho rozjímať aj písať, ale na to by bolo potrebné veľa času. Ja sa preto sústredím na všeobecný výklad o Blahoslavenstvách. V prvom rade je treba vysvetliť, prečo Pán Ježiš povedal osem Blahoslavenstiev, keď jedno z najdôležitejších čísel Biblie je sedmička, ktorá vyjadruje plnosť. Keď sa raz svätý Peter opýtal Ježiša, či má odpustiť spolubratovi sedemkrát, keď sa proti nemu prehreší, tak dostal odpoveď, že nie 7 krát, ale aby odpustil 77 krát. Keď k dvom sedmičkám pridáme aj tretiu, tak dostaneme číslo 777 a to je číslo v Biblii vyjadrujúce Božiu nekonečnosť. Teda, Pán Ježiš nepovedal sedem Blahoslavenstiev, ale osem k čomu mal vážny dôvod. Židia vždy, keď chceli vyjadriť nejakú hodnotu, tak sedmičku povýšili o jedno číslo, tým dostali osmičku a tak môžeme povedať, akoby na dôležitosť sedmičky položili zlatú korunku. Doteraz Židia slávia najdôležitejšie sviatky nie sedem ale osem dní. Z toho máme aj my oktávy troch najdôležitejších našich sviatkov. Keď Pán Ježiš povedal osem katechéz na Blahoslavenstvá, tak z toho vidíme, že na to, čo hovoril, dával mimoriadnu dôležitosť a dôraz. Preto hovoríme, že  Blahoslavenstvá sú programová reč pre každého veriaceho katolíka.
   Čo znamená výraz „blahoslavený?“ Nie je to celkom dobrý preklad. Výrazu blahoslavený alebo blažený skôr prislúcha význam „šťastný.“ Ale kto je šťastný? Keby sme sa pýtali kohokoľvek na tento výraz, tak by sme dostali veľa odpovedí na šťastie. Pre niekoho je to zdravie, majetok, dobré zamestnanie, dobrá rodina a iné. Pán Ježiš nám ale hovorí, aby sme nahľadali šťastie v tom, čo zničí moľa alebo hrdza. Podľa neho to pravé šťastie je v Božom živote. To je hodnota, ktorú sme dostali pri krste a ktorú si máme v duši chrániť a podľa toho aj žiť, aby sme dostali podiel v nebeskom kráľovstve. Kto takto žije v posväcujúcej milosti, tak môžeme povedať, že je svätý. A preto blahoslavený je svätý. Áno, je to tak, hoci sa možno tohto slova bojíme a neraz sa vyhovárame, že v dnešnom skazenom či uponáhľanom svete byť svätý je takmer nemožné. A ešte k tomu si často pripomíname obrazy alebo sochy svätých, ktorí majú okolo hlavy svätožiaru, a preto si pomyslíme, že to sú pápeži, biskupi, rehoľníci, rehoľníčky a ďalší podobní, ktorí nič nerobili, len sa modlili a boli uzavretí od vonkajšieho sveta. Prvého novembra slávime sviatok Všetkých svätých. Keby sme mali možnosť nahliadnuť do spoločenstva oslávenej Cirkvi, tak by sme boli veľmi prekvapení, kto všetko je tam. Zistili by sme, že sú tam nie len tí vyššie spomenutí, ale sú tam zastúpené všetky stavy a všetky povolania. Ako je to možné, že to dokázali? Je to tak, že žili podľa Blahoslavenstiev.
   Dajme si otázku, čo je to svätosť? Je to môj vnútorný a osobný postoj voči Pánu Bohu, a to môže byť ktokoľvek a v každom stave, postavení a povolaní bez výnimky. Jedine, ak si tú výnimku spravím sám, tak potom riskujem s večným životom.
   Preto, milí priatelia, nebojte sa byť svätí. Nemusíte sa zavrieť do kláštora alebo do nejakej pustovne, len si podľa svojho kresťanského svedomia plňte svoje povinnosti tam, kde ste, tam kde žijete.

   Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov.

Svätá zem s PaedDr. Martinom Mojžišom
➡️10.5.-17.5.2023 https://awertour.sk/putnicke-zajazdy/svata-zem-11/
➡️19.5.-26.5.2023 https://awertour.sk/putnicke-zajazdy/svata-zem-8/
➡️26.5.-2.6.2023 https://awertour.sk/putnicke-zajazdy/svata-zem-9/

Comment on Facebook

Ďakujem za krásnu katechezu, Hora Blahoslavenstiev je nádherná, bola som tam s našou CK AWERTOUR veľakrát a dúfam, že ešte budem 🙏♥️🙏♥️🙏

Bola som tam krasne spomienky🙏

Aktuálne fotografie zo Svätej zeme ❤️
Ďakujeme za krásne fotografie !

awertour.sk/putnicke-zajazdy-svata-zem-izrael/
... See MoreSee Less

Aktuálne fotografie zo Svätej zeme ❤️
Ďakujeme za krásne fotografie !

https://awertour.sk/putnicke-zajazdy-svata-zem-izrael/Image attachmentImage attachment+5Image attachment

Comment on Facebook

Je to nádherná zem,kto tam bol raz chce sa tam ešte vratit

Súhlasím s vami stále je tam čo obdivovať bola som tam na Vianoce a ešte stále som plná dojmov,akoby to bolo včera 🙏

Nádherná krajina a Mrtve more to je super 🙏🌞🙏

Krásne spomienky🥰💞💓

View more comments

🔵 TRETIA NEDEĽA CEZ ROK A
🙏 NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

Milí priatelia, určite ste si všimli pri pozornom čítaní mojich zamyslení, že takmer v každom z nich som vás povzbudzoval prečítať si jednotlivé state z Písma svätého, ktoré súviseli s danou témou nedele. Takto sa snažím – nie v zlom – donútiť vás k čítaniu Písma svätého tak, ako nás k tomu vyzval pápež František. „Podľa apoštolského listu pápeža Františka, Aperuit illis z 30. sept. 2019 sa dnes slávi Nedeľa Božieho slova, ktorá má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. Pozornosť veriacich treba v homílii zamerať na normatívnu hodnotu Božieho slova a poukázať na dôležitosť čítania, rozjímania a dennej modlitby s Božím slovom.“ Toto sú slová pápeža Františka.
Toto je zmysel aj mojich zamyslení. Viem, že v nedele, v prikázané sviatky a mnohí aj cez pracovné dni, keď sa vám dá, chodíte na sväté omše, kde tiež počúvate Božie slovo. Ja sa chcem podeliť v mojich zamysleniach so skúsenosťami sprievodcu po Svätej zemi aj s okolnosťami a udalosťami, pre ktoré vznikli jednotlivé texty Písma svätého. K tomu mi pomáha aj dnešná stať evanjelistu Matúša, ktorý žil v Kafarnaume a pôsobil ako colník v neďalekej Tabghe, odkiaľ ho Pán Ježiš povolal za apoštola. Evanjelista Matúš veľmi dobre poznal náboženské pomery v Galiley. V stati uvádza, že: Galilea je pohanská. Ako je to možné, veď Galilea je predsa na území Palestíny a tá bola židovská? Stalo sa to v roku 732 pred Kr., keď asýrsky kráľ Sénacherib dobyl Galileu, ktorá sa takto stala jednou z jeho provincií. Celé územie spustošil a čo nepobil, odvliekol do zajatia. Niektorým sa útekom podarilo zachrániť. Pohanským rodinám v jeho ríši navrhol, aby ten, kto chce, mohol sa odsťahovať do Galiley, lebo je to veľmi úrodná krajina, ktorú netreba nechať pustú. Takto sa do Galiley vysťahovalo veľa asýrskych rodín, ktoré sa postupne zmiešali s miestnym obyvateľstvom, ktoré sa pred útokom nepriateľa zachránilo. Židia sa postupne nielen zmiešali s Asýrčanmi, ale od nich do Zákona prijali aj pohanské prvky. A keďže Galilea bola bohatá, tak miestni obyvatelia zabúdali na Pána Boha a takéto pohanské prvky im vyhovovali. Toto veľmi trápilo rabínov v Jeruzaleme, a preto navrhli mnohým zbožným rodinám v Júdey, aby sa dobrovoľne vysťahovali do Galiley a tam pôsobili ako misionári v zmiešanom pohanskom kraji. Takto sa predpokladá, že aj rodina svätého Jozefa aj Panny Márie sa presťahovali do Nazareta. Toto je vysvetlenie, prečo Matúš píše o Galiley ako o pohanskej.
Každý návštevník mesta Kafarnaum si na vstupnej bráne všimne aj iný názov tohto mesta a to – ako aj Matúš uvádza – Mesto Ježišovo. Pán Ježiš sa na začiatku svojho pôsobenia po nepríjemnej situácii v nazaretskej synagóge presťahoval do Kafarnauma, kde si našiel strechu nad hlavou v dome bohatej rodiny, kde sa priženili aj dvaja bratia Peter a Ondrej. Mesto Kafarnaum sa rozprestieralo na severnom brehu Genezaretského jazera a bolo najväčším mestom Galiley a nadovšetko bolo aj prístavom pre rybárov, ktorí každé ráno privážali čerstvé úlovky rýb, ktoré tam aj predávali. Okrem toho mesto bolo aj prekladiskom tovarov, takže denne sa tam vystriedalo veľké množstvo ľudí, čo Pán Ježiš využil k apoštolskej činnosti. Býval veľmi jednoducho v Petrovom dome, kde sa tiesnilo viac rodinných generácií, teda žiadne pohodlie. Samozrejme, že často v noci pomáhal rybárom pri rybolove a cez deň si vypožičal Petrovu loďku, z ktorej kázal zhromaždeným zástupom na brehu, ktorí chceli počuť jeho reči. Ale veľa významných rečí povedal aj v synagóge. V Kafarnaume urobil 12 veľkých zázrakov, okrem malých, ktoré evanjelisti neopisujú, lebo ich bolo veľa. Popri tomto všetkom jeho úsilí, mnohí obyvatelia Kafarnauma neprijali jeho posolstvo. Za to Pán Ježiš vyslovil tvrdú kliatbu nad mestom, ako o tom píše Matúš v kapitole 11, 23-24, tiež Lk 10, 15. V šiestom storočí mesto úplne zničilo zemetrasenie, ktoré spôsobilo to, že nikto nevedel až skoro do 20. storočia, kde sa Kafarnaum nachádza.
A teraz sa vrátim k výzve Svätého Otca Františka k dnešnej nedeli, ktorý hore uvedeným dekrétom povzbudzuje k čítaniu Písma svätého a z neho k modlitbe. Preto ponúkam, akoby na domácu úlohu, na celý týždeň state, ktoré som vybral a ktoré sa nachádzajú o dnešnej téme v evanjeliách. Po nedeľnom vypočutí Božieho slova v kostole by sme to nemali pustiť jedným uchom dnu a druhým von, ale počas celého týždňa by nás nedeľná myšlienka mala duchovne viesť. Preto vyberám ako pomôcku niektoré state evanjelistov.
Matúš, kapitoly 8-10; 15, 29-39; Mk. 1, 14-39; 3, 7-12; celá 4-ta kapitola; 5, 21-43; tiež celá 8-ma kapitola. Lk. 4, 31-44; celá 5-ta kapitola; 7, 1-17. Ale nadovšetko dávam do pozornosti veľmi dôležitú celú Jánovu 6. kapitolu. Prosím, nezľaknite sa, že je toho veľa. Každý deň by sme si mali súkromne prečítať len niečo z toho, čo som uviedol a nadovšetko sa nad prečítaným textom zamyslieť a z neho sa pomodliť.
K tomu vám prajem príjemné zážitky a vyprosujem Božie požehnanie.

Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov.

⬇️⬇️⬇️
Najbližšie zájazdy kde sprevádza PaedDr. Martin Mojžiš
awertour.sk/personnel/paeddr-martin-mojzis/
➡️Dávame do pozornosti

Veľkonočná púť do Ríma 7.4.-10.4.2023
awertour.sk/.../putnicke-zajazdy-vsetky-cesty.../

Svätá zem 10.5.-17.5.2023
awertour.sk/putnicke-zajazdy/svata-zem-11/
... See MoreSee Less

🔵 TRETIA NEDEĽA CEZ ROK A
🙏 NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

   Milí priatelia, určite ste si všimli pri pozornom čítaní mojich zamyslení, že takmer v každom z nich som vás povzbudzoval prečítať si jednotlivé state z Písma svätého, ktoré súviseli s danou témou nedele. Takto sa snažím – nie v zlom – donútiť vás k čítaniu Písma svätého tak, ako nás k tomu vyzval pápež František. „Podľa apoštolského listu pápeža Františka, Aperuit illis z 30. sept. 2019 sa dnes slávi Nedeľa Božieho slova, ktorá má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. Pozornosť veriacich treba v homílii zamerať na normatívnu hodnotu Božieho slova a poukázať na dôležitosť čítania, rozjímania a dennej modlitby s Božím slovom.“ Toto sú slová pápeža Františka.
   Toto je zmysel aj mojich zamyslení. Viem, že v nedele, v prikázané sviatky a mnohí aj cez pracovné dni, keď sa vám dá, chodíte na sväté omše, kde tiež počúvate Božie slovo. Ja sa chcem podeliť v mojich zamysleniach so skúsenosťami sprievodcu po Svätej zemi aj s okolnosťami a udalosťami, pre ktoré vznikli jednotlivé texty Písma svätého. K tomu mi pomáha aj dnešná stať evanjelistu Matúša, ktorý žil v Kafarnaume a pôsobil ako colník v neďalekej Tabghe, odkiaľ ho Pán Ježiš povolal za apoštola. Evanjelista Matúš veľmi dobre poznal náboženské pomery v Galiley. V stati uvádza, že: Galilea je pohanská. Ako je to možné, veď Galilea je predsa na území Palestíny a tá bola židovská? Stalo sa to v roku 732 pred Kr., keď asýrsky kráľ Sénacherib dobyl Galileu, ktorá sa takto stala jednou z jeho provincií. Celé územie spustošil a čo nepobil, odvliekol do zajatia. Niektorým sa útekom podarilo zachrániť. Pohanským rodinám v jeho ríši navrhol, aby ten, kto chce, mohol sa odsťahovať do Galiley, lebo je to veľmi úrodná krajina, ktorú netreba nechať pustú. Takto sa do Galiley vysťahovalo veľa asýrskych rodín, ktoré sa postupne zmiešali s miestnym obyvateľstvom, ktoré sa pred útokom nepriateľa zachránilo. Židia sa postupne nielen zmiešali s Asýrčanmi, ale od nich do Zákona prijali aj pohanské prvky. A keďže Galilea bola bohatá, tak miestni obyvatelia zabúdali na Pána Boha a takéto pohanské prvky im vyhovovali. Toto veľmi trápilo rabínov v Jeruzaleme, a preto navrhli mnohým zbožným rodinám v Júdey, aby sa dobrovoľne vysťahovali do Galiley a tam pôsobili ako misionári v zmiešanom pohanskom kraji. Takto sa predpokladá, že aj rodina svätého Jozefa aj Panny Márie sa presťahovali do Nazareta. Toto je vysvetlenie, prečo Matúš píše o Galiley ako o pohanskej.
   Každý návštevník mesta Kafarnaum si na vstupnej bráne všimne aj iný názov tohto mesta a to – ako aj Matúš uvádza – Mesto Ježišovo. Pán Ježiš sa na začiatku svojho pôsobenia po nepríjemnej situácii v nazaretskej synagóge presťahoval do Kafarnauma, kde si našiel strechu nad hlavou v dome bohatej rodiny, kde sa priženili aj dvaja bratia Peter a Ondrej. Mesto Kafarnaum sa rozprestieralo na severnom brehu Genezaretského jazera a bolo najväčším mestom Galiley a nadovšetko bolo aj prístavom pre rybárov, ktorí každé ráno privážali čerstvé úlovky rýb, ktoré tam aj predávali. Okrem toho mesto bolo aj prekladiskom tovarov, takže denne sa tam vystriedalo veľké množstvo ľudí, čo Pán Ježiš využil k apoštolskej činnosti. Býval veľmi jednoducho v Petrovom dome, kde sa tiesnilo viac rodinných generácií, teda žiadne pohodlie. Samozrejme, že často v noci pomáhal rybárom pri rybolove a cez deň si vypožičal Petrovu loďku, z ktorej kázal zhromaždeným zástupom na brehu, ktorí chceli počuť jeho reči. Ale veľa významných rečí povedal aj v synagóge. V Kafarnaume urobil 12 veľkých zázrakov, okrem malých, ktoré evanjelisti neopisujú, lebo ich bolo veľa. Popri tomto všetkom jeho úsilí, mnohí obyvatelia Kafarnauma neprijali jeho posolstvo. Za to Pán Ježiš vyslovil tvrdú kliatbu nad mestom, ako o tom píše Matúš v kapitole 11, 23-24, tiež Lk 10, 15. V šiestom storočí mesto úplne zničilo zemetrasenie, ktoré spôsobilo to, že nikto nevedel až skoro do 20. storočia, kde sa Kafarnaum nachádza.
   A teraz sa vrátim k výzve Svätého Otca Františka k dnešnej nedeli, ktorý hore uvedeným dekrétom povzbudzuje k čítaniu Písma svätého a z neho k modlitbe. Preto ponúkam, akoby na domácu úlohu, na celý týždeň state, ktoré som vybral a ktoré sa nachádzajú o dnešnej téme v evanjeliách. Po nedeľnom vypočutí Božieho slova v kostole by sme to nemali pustiť jedným uchom dnu a druhým von, ale počas celého týždňa by nás nedeľná myšlienka mala duchovne viesť. Preto vyberám ako pomôcku niektoré state evanjelistov. 
   Matúš, kapitoly 8-10; 15, 29-39; Mk. 1, 14-39; 3, 7-12; celá 4-ta kapitola; 5, 21-43; tiež celá 8-ma kapitola. Lk. 4, 31-44; celá 5-ta kapitola; 7, 1-17. Ale nadovšetko dávam do pozornosti veľmi dôležitú celú Jánovu 6. kapitolu. Prosím, nezľaknite sa, že je toho veľa. Každý deň by sme si mali súkromne prečítať len niečo z toho, čo som uviedol a nadovšetko sa nad prečítaným textom zamyslieť a z neho sa pomodliť.
   K tomu vám prajem príjemné zážitky a vyprosujem Božie požehnanie.
   
   Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov.

⬇️⬇️⬇️
Najbližšie zájazdy kde sprevádza PaedDr. Martin Mojžiš
https://awertour.sk/personnel/paeddr-martin-mojzis/
➡️Dávame do pozornosti 

Veľkonočná púť do Ríma 7.4.-10.4.2023
https://awertour.sk/.../putnicke-zajazdy-vsetky-cesty.../

Svätá zem 10.5.-17.5.2023
https://awertour.sk/putnicke-zajazdy/svata-zem-11/

Comment on Facebook

🙏🙏🙏🍀🙏 Ďakujem

Ďakujem ♥️

Vďaka 🙏❤️🙏

🤍DRUHÁ NEDEĽA CEZ ROK A

Minulú nedeľu som v zamyslení uviedol, že po vianočnom období nám na niekoľko týždňov bude nasledovať liturgické obdobie Cez rok. Evanjelium dnešnej nedele je pokračovaním myšlienok z čias Adventu, ktoré nás v duchu viedli k rieke Jordán, kde začal pôsobiť Ján Krstiteľ a kde pokrstil aj Pána Ježiša. Ako vidíme, že táto téma neskončila minulou nedeľou, ale pokračuje aj dnes. Všimnime si hneď prvú Jánovu vetu: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.“
V tomto zamyslení chcem túto vetu rozdeliť na dve časti. Prvá časť: Hľa, Baránok Boží... Takto Ján Krstiteľ poukázal na Ježiša, ktorý prišiel, aby ho pokrstil. Vtedajší Židia a môžem povedať aj dnešní, veľmi dobre rozumeli, čo znamená výraz „baránok.“ Keď pozorne čítame knihu Exodus, tak tam sa dozvedáme, akú úlohu zohrala baránkova krv. Židovský národ veľmi trpel pod krutou nadvládou faraóna, ktorý nechcel na žiadosť Mojžiša a Árona uvoľniť národ z otroctva, a preto Pán Boh dopustil na Egypt ťažkých desať rán. Až po poslednej sa to stalo, kedy faraón usúdil, že bude lepšie, keď národ odíde. Hlavnú úlohu zohrala krv baránkov, ktorých každá rodina zabila večer v 14-ty deň prvého mesiaca a každý otec rodiny krvou zabitého baránka pomazal – dnes by sme povedali - vonkajšiu zárubňu dverí. V tú noc celým Egyptom prešiel anjel, ktorý v tých rodinách, ktoré nemali označené dvere krvou baránka, pozabíjal všetko prvorodené od syna a aj prvorodené domáce zvieratá. Ráno po celom Egypte nastal veľký nárek a tiež aj v dome faraóna, lebo bol zabitý aj jeho prvorodený syn. Na to faraón prepustil židovský národ z Egypta. Tento záchranný skutok krvi baránka slávia Židia odvtedy až dodnes. Vždy na tento významný deň, keď ešte mali Židia chrám, tak veľkňaz najprv sa nad baránkom modlil a prosil Pána Boha o odpustenie hriechov a po modlitbe tohto baránka zabil a jeho krvou pokropil prítomných ľudí, ktorí sa tešili, že majú odpustené hriechy.
A tu je pokračovanie druhej časti hore uvedenej vety: ...ktorý sníma hriech sveta. Keď Ján Krstiteľ poukázal na Ježiša, že je Božím Baránkom, tak určite v Duchu Svätom myslel na neho, že Ježiš je ten opravdivý Baránok, ktorý prišiel na tento svet, aby svojou vlastnou krvou zmyl hriechy, lebo sa obetuje za všetky hriechy na svete. Len jeho obeta na kríži mohla priniesť Bohu Otcovi zadosťučinenie za hriechy sveta. Predstavme si, koľko ľudí na svete denne uráža hriechmi Pána Boha, ale aby ho mohol človek poprosiť o odpustenie, k tomu bola potrebná krv a smrť Božieho Baránka.
A tu sa vážne zamyslime. Žiaľ, dosť často sa nám kňazom stáva, že niektorí naši farníci povedia kňazovi, ja nemám hriechy, s poznámkou: nikoho som nezabil, nikoho neokradol, tak nemám prečo ísť na spoveď. Viackrát som uviedol vetu svätej Terézie Ježiškovej, ktorá povedala jednu dôležitú vetu: „Nerozlišujme hriechy na ľahké a ťažké, lebo každý, aj ten najmenší hriech, uráža nekonečnú dobrotu nebeského Otca.“ Dnes mizne pojem hriechu a dnes aj samo slovo hriech sa dostáva na index alebo sa radí medzi archaizmy. Žiaľ, zatiaľ hriech obsadil všetky schopnosti duše a zadusil každé nadprirodzené hnutie, každú myšlienku na Boha, každú výčitku svedomia. Samozrejme, že takíto ľudia nepotrebujú Mesiáša, nepotrebujú Baránka, ktorý by z nich sňal ich hriechy. Radšej sa vyhýbajú Kristovi, ktorý by v nich narušil ich pokojný život v hriechu. Preto nechcú poznať Krista, ale žiaľ, že ho ani nechcú dať poznať iným a v mnohých rodinách aj svojim deťom. Síce všetko robia preto, aby deti zabezpečili všetkým, čo treba k ich životu ako zdravie, oblečenie, jedlo, vzdelanie a iné materiálne hodnoty. Ale že dieťa má aj dušu, že dieťa má svedomie, že to dieťa, ktoré dali prípadne pokrstiť, je aj Božím dieťaťom, ktoré má skrze nich poznať nebeského Otca, to ich nezaujíma. A najhoršie je to, ak dieťa z úst rodičov často počúva hrešenie, kliatby a vulgárne reči. Čo si potom vezme do života?
Zatúžme v tejto chvíli, že chceme byť spolupracovníkmi Ježiša pri záchrane svojich rodín a aj sveta od hriechu. Zamyslime sa nad sebou, či nežijeme v nejakom ťažkom hriechu, či sme nie do nejakého hriechu zamilovaní. A v našich rodinách? Rodičia, pomáhajte svojim deťom formovať ich svedomie, aby sa od malička učili rozoznávať dobro od zla, aby poznávali, čo je hriech a čo je čnosť. Len takto z vašich detí môžu vyrásť dobrí a čnostní kresťania.

Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov.

⬇️⬇️⬇️
Najbližšie zájazdy kde sprevádza PaedDr. Martin Mojžiš
awertour.sk/personnel/paeddr-martin-mojzis/
➡️Dávame do pozornosti
Veľkonočná púť do Ríma 7.4.-10.4.2023
awertour.sk/.../putnicke-zajazdy-vsetky-cesty.../
Svätá zem 26.5.-2.6.2023
awertour.sk/putnicke-zajazdy/svata-zem-9/
... See MoreSee Less

🤍DRUHÁ NEDEĽA CEZ ROK A

   Minulú nedeľu som v zamyslení uviedol, že po vianočnom období nám na niekoľko týždňov bude nasledovať liturgické obdobie Cez rok. Evanjelium dnešnej nedele je pokračovaním myšlienok z čias Adventu, ktoré nás v duchu viedli k rieke Jordán, kde začal pôsobiť Ján Krstiteľ a kde pokrstil aj Pána Ježiša. Ako vidíme, že táto téma neskončila minulou nedeľou, ale pokračuje aj dnes. Všimnime si hneď prvú Jánovu vetu: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.“
   V tomto zamyslení chcem túto vetu rozdeliť na dve časti. Prvá časť: Hľa, Baránok Boží... Takto Ján Krstiteľ poukázal na Ježiša, ktorý prišiel, aby ho pokrstil. Vtedajší Židia a môžem povedať aj dnešní, veľmi dobre rozumeli, čo znamená výraz „baránok.“ Keď pozorne čítame knihu Exodus, tak tam sa dozvedáme, akú úlohu zohrala baránkova krv. Židovský národ veľmi trpel pod krutou nadvládou faraóna, ktorý nechcel na žiadosť Mojžiša a Árona uvoľniť národ z otroctva, a preto Pán Boh dopustil na Egypt ťažkých desať rán. Až po poslednej sa to stalo, kedy faraón usúdil, že bude lepšie, keď národ odíde. Hlavnú úlohu zohrala krv baránkov, ktorých každá rodina zabila večer v 14-ty deň prvého mesiaca a každý otec rodiny krvou zabitého baránka pomazal – dnes by sme povedali - vonkajšiu zárubňu dverí. V tú noc celým Egyptom prešiel anjel, ktorý v tých rodinách, ktoré nemali označené dvere krvou baránka, pozabíjal všetko prvorodené od syna a aj prvorodené domáce zvieratá. Ráno po celom Egypte nastal veľký nárek a tiež aj v dome faraóna, lebo bol zabitý aj jeho prvorodený syn. Na to faraón prepustil židovský národ z Egypta. Tento záchranný skutok krvi baránka slávia Židia odvtedy až dodnes. Vždy na tento významný deň, keď ešte mali Židia chrám, tak veľkňaz najprv sa nad baránkom modlil a prosil Pána Boha o odpustenie hriechov a po modlitbe tohto baránka zabil a jeho krvou pokropil prítomných ľudí, ktorí sa tešili, že majú odpustené hriechy.
   A tu je pokračovanie druhej časti hore uvedenej vety: ...ktorý sníma hriech sveta. Keď Ján Krstiteľ poukázal na Ježiša, že je Božím Baránkom, tak určite v Duchu Svätom myslel na neho, že Ježiš je ten opravdivý Baránok, ktorý prišiel na tento svet, aby svojou vlastnou krvou zmyl hriechy, lebo sa obetuje za všetky hriechy na svete. Len jeho obeta na kríži mohla priniesť Bohu Otcovi zadosťučinenie za hriechy sveta. Predstavme si, koľko ľudí na svete denne uráža hriechmi Pána Boha, ale aby ho mohol človek poprosiť o odpustenie, k tomu bola potrebná krv a smrť Božieho Baránka.
   A tu sa vážne zamyslime. Žiaľ, dosť často sa nám kňazom stáva, že niektorí naši farníci povedia kňazovi, ja nemám hriechy, s poznámkou: nikoho som nezabil, nikoho neokradol, tak nemám prečo ísť na spoveď. Viackrát som uviedol vetu svätej Terézie Ježiškovej, ktorá povedala jednu dôležitú vetu: „Nerozlišujme hriechy na ľahké a ťažké, lebo každý, aj ten najmenší hriech, uráža nekonečnú dobrotu nebeského Otca.“ Dnes mizne pojem hriechu a dnes aj samo slovo hriech sa dostáva na index alebo sa radí medzi archaizmy. Žiaľ, zatiaľ hriech obsadil všetky schopnosti duše a zadusil každé nadprirodzené hnutie, každú myšlienku na Boha, každú výčitku svedomia. Samozrejme, že takíto ľudia nepotrebujú Mesiáša, nepotrebujú Baránka, ktorý by z nich sňal ich hriechy. Radšej sa vyhýbajú Kristovi, ktorý by v nich narušil ich pokojný život v hriechu. Preto nechcú poznať Krista, ale žiaľ, že ho ani nechcú dať poznať iným a v mnohých rodinách aj svojim deťom. Síce všetko robia preto, aby deti zabezpečili všetkým, čo treba k ich životu ako zdravie, oblečenie, jedlo, vzdelanie a iné materiálne hodnoty. Ale že dieťa má aj dušu, že dieťa má svedomie, že to dieťa, ktoré dali prípadne pokrstiť, je aj Božím dieťaťom, ktoré má skrze nich poznať nebeského Otca, to ich nezaujíma. A najhoršie je to, ak dieťa z úst rodičov často počúva hrešenie, kliatby a vulgárne reči. Čo si potom vezme do života?
   Zatúžme v tejto chvíli, že chceme byť spolupracovníkmi Ježiša pri záchrane svojich rodín a aj sveta od hriechu. Zamyslime sa nad sebou, či nežijeme v nejakom ťažkom hriechu, či sme nie do nejakého hriechu zamilovaní. A v našich rodinách? Rodičia, pomáhajte svojim deťom formovať ich svedomie, aby sa od malička učili rozoznávať dobro od zla, aby poznávali, čo je hriech a čo je čnosť. Len takto z vašich detí môžu vyrásť dobrí a čnostní kresťania.

   Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov.

⬇️⬇️⬇️
Najbližšie zájazdy kde sprevádza PaedDr. Martin Mojžiš
https://awertour.sk/personnel/paeddr-martin-mojzis/
➡️Dávame do pozornosti 
Veľkonočná púť do Ríma 7.4.-10.4.2023
https://awertour.sk/.../putnicke-zajazdy-vsetky-cesty.../
Svätá zem 26.5.-2.6.2023
https://awertour.sk/putnicke-zajazdy/svata-zem-9/

Comment on Facebook

Vďaka 🙏❤️🙏

Srdečná vďaka, keď čítam Vaše zamyslenie, ako by som bola na tých úžasných svätych miestach 🙏♥️🙏

Vďaka za vaše povzbudenie a zamyslenie sa sami nad sebou.

🤍 NEDEĽA KRSTU PÁNA A

Dnešnou nedeľou končíme, ale aj začíname. Končíme vianočné obdobie a dnešnou nedeľou nám liturgicky začína obdobie Cez rok, ktoré je prerušené Pôstnym a Veľkonočným obdobím a po nich pokračuje obdobie Cez rok až po nedeľu Krista Kráľa. Cirkev nám dnes dáva pred náš duchovný zrak sviatok Krstu Pána, ktorým Pán Ježiš začína svoje verejné pôsobenie. K Jordánu prichádza z Galiley, z Nazareta, kde prežil 30 rokov skrytého života, aby v plnosti času verejne vystúpil. Celý rok, najmä počas nedieľ, nás bude cez evanjelistov sprevádzať svojím učením, svojimi skutkami, svojím utrpením a smrťou, ale nadovšetko svojím víťazstvom nad smrťou, teda zmŕtvychvstaním a vyvrcholí to najväčším titulom Kristus Kráľ.
Možno si pri dnešnom sviatku dávate otázku: „Prečo sa dal Pán Ježiš pokrstiť, keď bol Syn Boží, ktorý nemal hriech?“ Veď pokrstiť sa dávali hriešnici, ktorí vstupovali do rieky a vyznávali svoje hriechy. Aj Ján sa podivil, keď ho Ježiš požiadal o krst. Čo tým Pán Ježiš sledoval? Áno, tento problém je potrebné vysvetliť, o čo sa v tomto zamyslení pokúsim. Keď Pán Ježiš požiadal Jána, aby ho pokrstil, tak on sa z úcty k nemu zdráhal pokrstiť, načo mu Ježiš povedal: „Len neváhaj, veď sa sluší, aby sme splnili všetko, čo je vôľa Božia!“ A tu je jedno z vysvetlení. Pán Ježiš pre to prišiel na svet, aby splnil vôľu nebeského Otca, ako to povedal: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal“ (Jn 4, 34). Pri obrade krstu ozval sa aj nebeský Otec, ktorý výslovne schválil Ježišov životný program tým, že zahrnul Ježiša nesmiernou láskou Ducha Svätého v podobe holubice a pritom bolo počuť jeho hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“
Tak, ako bol Ježišov krst otváracím programom jeho činnosti, pre ktorú prišiel na tento svet, tak aj pre každého z nás, keď sme prijali sviatosť krstu, sa stal otváracím programom aj začiatkom nového života. Takto nás nebeský Otec prijal za svojich synov a dcéry, a tým si nás Pán Ježiš prijal za svojich bratov a sestry. Je to čosi úžasné, aký nesmierny dar sme pri krste dostali. Z toho ale vyplýva aj poslanie alebo program pre náš život. To znamená žiť tak, aby sme plnili vôľu nebeského Otca. Preto sa kňaz pri obrade krstu obracia na rodičov: „Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa. Tým beriete na seba povinnosť vychovávať vaše dieťa tak, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho blížneho, ako nás o tom poučil Ježiš Kristus.“ A dáva im veľmi vážnu otázku: „Ste si vedomí tejto povinnosti?“ No, a tu sme pri probléme, ktorý dobre poznáme. Koľko máme vo farských matrikách zapísaných takých detí, ktoré boli pokrstené a koľko je z nich, keď vyrastú praktickými veriacimi? Kde je problém? Ten je v nedostatku katechézy v rodinách a nadovšetko osobný príklad rodičov pri náboženskej výchove. Ak rodičia zanedbávajú modlitbu, účasť na nedeľných svätých omšiach a iných sviatostiach, ako potom môžeme žiadať od mladých ľudí, že nepoznajú čo je to plniť vôľu Božiu? Teda, krst sa neudeľuje len preto, aby ho dieťa malo (ako talizman?) a aby rodičia mali niečo za sebou, často aj preto, aby bol pokoj v rodine. Preto nič a nikto nenahradí rodičovskú výchovu svojim deťom. Mali by sme si s láskou denne uvedomovať svoje vznešené poslanie krstu s tým, že chceme nadovšetko, vo všetkom a všade plniť vôľu nebeského Otca, tak ako ju žili a plnili prví kresťania, ktorých život obdivovali pohania, a tak sa stávali kresťanmi. Preto sa Cirkev v pohanskom Ríme a aj v celej ríši šírila.
A tak si dajme pri tomto zamyslení otázku: „Obdivujú aj nás dnešní pohania, ateisti? Či majú dôvod obdivovať napríklad rodinný život pokrstených kresťanov a ich manželskú vernosť? Či môžu obdivovať mravný život pokrstených chlapcov a dievčat? Či môžu obdivovať medziľudské vzťahy pokrstených veriacich na pracoviskách, v bytovkách, v susedstvách a inde? A môže byť potom naše náboženstvo príťažlivé, ako bolo v prvokresťanských časoch?“ Ale ak nežijeme podľa zásad našej viery, tak si musíme uvedomiť, že najväčšími škodcami kresťanského náboženstva sme my sami.
Milí priatelia. Sme na začiatku nového roka. Vložme si do každodenného nášho programu predsavzatie plniť všade vôľu Božiu tak, ako to vyplýva z nášho krstného povýšenia a poslania a potom budeme určite Bohu milí a šťastní.

Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov.

⬇️⬇️⬇️
Najbližšie zájazdy kde sprevádza PaedDr. Martin Mojžiš
awertour.sk/personnel/paeddr-martin-mojzis/
➡️Dávame do pozornosti
Veľkonočná púť do Ríma 7.4.-10.4.2023
awertour.sk/.../putnicke-zajazdy-vsetky-cesty.../
Svätá zem 26.5.-2.6.2023
awertour.sk/putnicke-zajazdy/svata-zem-9/
... See MoreSee Less

🤍 NEDEĽA KRSTU PÁNA A

   Dnešnou nedeľou končíme, ale aj začíname. Končíme vianočné obdobie a dnešnou nedeľou nám liturgicky začína obdobie Cez rok, ktoré je prerušené Pôstnym a Veľkonočným obdobím a po nich pokračuje obdobie Cez rok až po nedeľu Krista Kráľa. Cirkev nám dnes dáva pred náš duchovný zrak sviatok Krstu Pána, ktorým Pán Ježiš začína svoje verejné pôsobenie. K Jordánu prichádza z Galiley, z Nazareta, kde prežil 30 rokov skrytého života, aby v plnosti času verejne vystúpil. Celý rok, najmä počas nedieľ, nás bude cez evanjelistov sprevádzať svojím učením, svojimi skutkami, svojím utrpením a smrťou, ale nadovšetko svojím víťazstvom nad smrťou, teda zmŕtvychvstaním a vyvrcholí to najväčším titulom Kristus Kráľ.
   Možno si pri dnešnom sviatku dávate otázku: „Prečo sa dal Pán Ježiš pokrstiť, keď bol Syn Boží, ktorý nemal hriech?“ Veď pokrstiť sa dávali hriešnici, ktorí vstupovali do rieky a vyznávali svoje hriechy. Aj Ján sa podivil, keď ho Ježiš požiadal o krst. Čo tým Pán Ježiš sledoval? Áno, tento problém je potrebné vysvetliť, o čo sa v tomto zamyslení pokúsim. Keď Pán Ježiš požiadal Jána, aby ho pokrstil, tak on sa z úcty k nemu zdráhal pokrstiť, načo mu Ježiš povedal: „Len neváhaj, veď sa sluší, aby sme splnili všetko, čo je vôľa Božia!“ A tu je jedno z vysvetlení. Pán Ježiš pre to prišiel na svet, aby splnil vôľu nebeského Otca, ako to povedal: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal“ (Jn 4, 34). Pri obrade krstu ozval sa aj nebeský Otec, ktorý výslovne schválil Ježišov životný program tým, že zahrnul Ježiša nesmiernou láskou Ducha Svätého v podobe holubice a pritom bolo počuť jeho hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“
   Tak, ako bol Ježišov krst otváracím programom jeho činnosti, pre ktorú prišiel na tento svet, tak aj pre každého z nás, keď sme prijali sviatosť krstu, sa stal otváracím programom aj začiatkom nového života. Takto nás nebeský Otec prijal za svojich synov a dcéry, a tým si nás Pán Ježiš prijal za svojich bratov a sestry. Je to čosi úžasné, aký nesmierny dar sme pri krste dostali. Z toho ale vyplýva aj poslanie alebo program pre náš život. To znamená žiť tak, aby sme plnili vôľu nebeského Otca. Preto sa kňaz pri obrade krstu obracia na rodičov: „Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa. Tým beriete na seba povinnosť vychovávať vaše dieťa tak, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho blížneho, ako nás o tom poučil Ježiš Kristus.“ A dáva im veľmi vážnu otázku: „Ste si vedomí tejto povinnosti?“ No, a tu sme pri probléme, ktorý dobre poznáme. Koľko máme vo farských matrikách zapísaných takých detí, ktoré boli pokrstené a koľko je z nich, keď vyrastú praktickými veriacimi? Kde je problém? Ten je v nedostatku katechézy v rodinách a nadovšetko osobný príklad rodičov pri náboženskej výchove. Ak rodičia zanedbávajú modlitbu, účasť na nedeľných svätých omšiach a iných sviatostiach, ako potom môžeme žiadať od mladých ľudí, že nepoznajú čo je to plniť vôľu Božiu? Teda, krst sa neudeľuje len preto, aby ho dieťa malo (ako talizman?) a aby rodičia mali niečo za sebou, často aj preto, aby bol pokoj v rodine. Preto nič a nikto nenahradí rodičovskú výchovu svojim deťom. Mali by sme si s láskou denne uvedomovať svoje vznešené poslanie krstu s tým, že chceme nadovšetko, vo všetkom a všade plniť vôľu nebeského Otca, tak ako ju žili a plnili prví kresťania, ktorých život obdivovali pohania, a tak sa stávali kresťanmi. Preto sa Cirkev v pohanskom Ríme a aj v celej ríši šírila.
   A tak si dajme pri tomto zamyslení otázku: „Obdivujú aj nás dnešní pohania, ateisti? Či majú dôvod obdivovať napríklad rodinný život pokrstených kresťanov a ich manželskú vernosť? Či môžu obdivovať mravný život pokrstených chlapcov a dievčat? Či môžu obdivovať medziľudské vzťahy pokrstených veriacich na pracoviskách, v bytovkách, v susedstvách a inde? A môže byť potom naše náboženstvo príťažlivé, ako bolo v prvokresťanských časoch?“ Ale ak nežijeme podľa zásad našej viery, tak si musíme uvedomiť, že najväčšími škodcami kresťanského náboženstva sme my sami.
   Milí priatelia. Sme na začiatku nového roka. Vložme si do každodenného nášho programu predsavzatie plniť všade vôľu Božiu tak, ako to vyplýva z nášho krstného povýšenia a poslania a potom budeme určite Bohu milí a šťastní.

   Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov.

⬇️⬇️⬇️
Najbližšie zájazdy kde sprevádza PaedDr. Martin Mojžiš
https://awertour.sk/personnel/paeddr-martin-mojzis/
➡️Dávame do pozornosti 
Veľkonočná púť do Ríma 7.4.-10.4.2023
https://awertour.sk/.../putnicke-zajazdy-vsetky-cesty.../
Svätá zem 26.5.-2.6.2023
https://awertour.sk/putnicke-zajazdy/svata-zem-9/

Comment on Facebook

Vďaka Bohu,som si tento rok v Jordáne obnovila svoje krstné sľuby, nádherné spomienky 🙏♥️

Ďakujeme, krásne miesto, bola som tam niekoľkokrát 🙏🙏🙏🌞🙏🙏

Vďaka 🙏♥️🙏

Ďakujeme 🙏🙏

Ďakujeme ❤️🙏

View more comments

ZJAVENIE PÁNA A 👑👑👑

Ak máte vo vašich príbytkoch pri vianočnom stromčeku betlehem s figúrkami, tak dnes si určite pridáte ďalšie tri a to figúrky znázorňujúce troch kráľov. Dnes slávime už takmer koniec vianočného obdobia slávnosťou Zjavenie Pána. Dnes už liturgicky takto nazývame tento sviatok, no v minulosti mal názov Traja králi.
Podstata tohto názvu ostala ako nám to opisuje evanjelista Matúš, ktorý nám chce svojim nádherným rozprávaním o troch kráľoch vložiť do srdca tú pravdu, že kto hľadá Ježiša, ten ho aj nájde. Prvé, čo si všimnime, že boli pozorní. Evanjelista Matúš ich nazval, že boli mágovia (mágos – astronómovia), čo bolo na Ďalekom východe vtedy moderné povolanie. A keďže boli vo svojej profesii pozorní, tak sa vedeli odpútať od pozemských realít, aby sa mohli venovať pozorovaniu nebeskej oblohy. Keby neboli pozorní, neboli by videli zvláštnu hviezdu na oblohe. Ako vedeli, čo táto hviezda znamená? Podľa tradície žili v ďalekej Perzii a tiež podľa odborníkov neboli Židia, ale pohania. Nakoľko v tých časoch žila v Perzii komunita Židov, tak od nich mali k dispozícii Bibliu v ktorej boli opísané proroctvá o príchode Mesiáša, ale aj znamenia, ktoré budú jeho príchod označovať. Takým znamením mala byť hviezda alebo kométa. Čo u nich obdivujeme je to, že boli pozorní nielen očami, ale aj srdcom. Lebo iba v tichu srdca sa mohli dozvedieť z Božieho vnuknutia, že nový hviezdny úkaz na oblohe je znamením, že sa narodil Kráľ, ktorému treba vzdať Božiu úctu a poklonu. Určite pre nich bol problém odpovedať si na otázku, kde sa tento Kráľ mal narodiť? Čo u nich ďalej obdivujeme je to, že sa nechali viesť hviezdou, hoci nevedeli kam. Ťažko si vieme predstaviť ich cestu z Perzie, ktorá bola vzdialená od Palestíny okolo 1500 km a viedla po nehostinnej kamenistej púšti. A ešte k tomu niesli veľa bohatstva ako zlato, kadidlo, myrhu a iné cennosti, čiže boli vystavení mnohým útokom zlodejov. Možno, – beriem to tak ľudsky – či sa neraz nezastavili a nerozhodovali sa vrátiť sa späť domov. Keďže sa nevzdali, tak ich cesta bola úspešná i napriek toľkým námahám a preto som dal motto tomuto zamysleniu: kto hľadá Ježiša, ten ho aj nájde.
Ďalší problém, ktorý nastal už takmer na konci ich namáhavej cesty bol Jeruzalem. Podľa logického myslenia uvažovali tak, že ten Kráľ, kvôli ktorému prekonali toľko námah bude synom tamojšieho kráľa, ktorým bol vtedy Herodes. Tento, keď sa dozvedel, kto a kvôli čomu prišli traja mágovia, tak sa zhrozil, lebo žiadna z jeho žien nečakala narodenie dieťaťa. Ako z histórie viem, že sa veľmi bál o svoj trón, a kto by sa bol opovážil naň zaútočiť, tak Herodes ho dal okamžite nemilosrdne zabiť. Ale, nakoľko bol Herodes – ja tomu hovorím, mazaná líška – tak si dal z chrámu zavolať kňazov aj so zvitkami Svätého písma, aby mu povedali z proroctiev, kde je mesto, v ktorom sa mal tento Kráľ narodiť. Kňazi určili Betlehem, ktorý je od Jeruzalema vzdialený len asi 8 km. Zvláštne na tom je, že ani jeden z nich si nedal toľko námahy ísť do Betlehema a presvedčiť sa o úžasnej skutočnosti, že sa konečne splnili proroctvá a prišiel na svet Mesiáš. (Pripomína mi to dnešných matrikových katolíkov). Tiež si všimnime poníženosť troch mudrcov, ktorí ako pohania sa ponížene spoľahli na výpovede z Biblie a vydali sa na cestu do Betlehema. A keď vidia pred sebou slabé dieťa, jednoduchú ženu a skromného jej manžela, podľa ľudského úsudku mali pokrútiť hlavami a mali si povedať: Toto by mal byť ten Božský Kráľ? To predsa nie je možne! Ale oni sa zriekajú svojho osobného dojmu, a spoliehajú sa na svetlo, ktoré dostali od Boha a klaňajú sa tomuto dieťaťu a odovzdávajú mu kráľovské dary: zlato, kadidlo a myrhu.
Ďalej si môžeme dať viaceré otázky. Kde vtedy v tom čase už žila Svätá Rodina? Na ulici kde navštevujeme Jaskyňu mlieka sa neďaleko nachádza kláštor sestričiek dominikánok, ktoré majú zasvätenú kaplnku, kde údajne po obetovaní dieťaťa žila Svätá rodina. Podľa všetkého už to nebolo v maštaľke, kde sa Božie dieťa narodilo, ale v súkromnom dome. Ďalšia otázka je otázka času, kedy prišli do Betlehema traja mágovia? Bol to zhruba rok alebo dva roky od narodenia? Vieme z evanjelia, že Herodes dal povraždiť chlapcov od dvoch rokov nadol, aby sa poistil, že zavraždený bude aj Pán Ježiš. Vieme aj to, že zasiahlo nebo a Svätá Rodina pred touto masakrou stihla ujsť do Egypta. Ešte jedna otázka, ktorú sa snažia vysvetliť biblisti je, či mágovia boli traja alebo ich bolo viac. Tradícia uvádza, že boli traja a tiež uvádza aj mená ako: Gašpar, Melicher a Baltazár, ktorých prvé písmená sme pred rokmi písali s rokom pri kolede na veraje dverí ako G+M+B. Dnes píšeme C+M+B, čo znamená: Christus mansionem benedicat – Kristus nech žehná tento dom.
Ešte by sa dalo veľa uvažovať o okolnostiach troch mágov a ich hľadanie a nájdenie Ježiša. My sa povzbuďme ich ochotou hľadať a nájsť ho v tom, že aj my nešetrime námahu neustále ho hľadať vo svojom živote s pozornosťou, s poníženosťou, a tak byť istí, že sa vtedy na nás splní Ježišovo prisľúbenie: Kto ho hľadá, tak ho nájde.

Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov.

⬇️⬇️⬇️
Najbližšie zájazdy kde sprevádza PaedDr. Martin Mojžiš
awertour.sk/personnel/paeddr-martin-mojzis/
➡️Dávame do pozornosti
Veľkonočná púť do Ríma 7.4.-10.4.2023
awertour.sk/.../putnicke-zajazdy-vsetky-cesty.../
Svätá zem 26.5.-2.6.2023
awertour.sk/putnicke-zajazdy/svata-zem-9/
... See MoreSee Less

ZJAVENIE PÁNA A 👑👑👑

   Ak máte vo vašich príbytkoch pri vianočnom stromčeku betlehem s figúrkami, tak dnes si určite pridáte ďalšie tri a to figúrky znázorňujúce troch kráľov. Dnes slávime už takmer koniec vianočného obdobia slávnosťou Zjavenie Pána. Dnes už liturgicky takto nazývame tento sviatok, no v minulosti mal názov Traja králi.
   Podstata tohto názvu ostala ako nám to opisuje evanjelista Matúš, ktorý nám chce svojim nádherným rozprávaním o troch kráľoch vložiť do srdca tú pravdu, že kto hľadá Ježiša, ten ho aj nájde. Prvé, čo si všimnime, že boli pozorní. Evanjelista Matúš ich nazval, že boli mágovia (mágos – astronómovia), čo bolo na Ďalekom východe vtedy moderné povolanie. A keďže boli vo svojej profesii pozorní, tak sa vedeli odpútať od pozemských realít, aby sa mohli venovať pozorovaniu nebeskej oblohy. Keby neboli pozorní, neboli by videli zvláštnu hviezdu na oblohe. Ako vedeli, čo táto hviezda znamená? Podľa tradície žili v ďalekej Perzii a tiež podľa odborníkov neboli Židia, ale pohania. Nakoľko v tých časoch žila v Perzii komunita Židov, tak od nich mali k dispozícii Bibliu v ktorej boli opísané proroctvá o príchode Mesiáša, ale aj znamenia, ktoré budú jeho príchod označovať. Takým znamením mala byť hviezda alebo kométa. Čo u nich obdivujeme je to, že boli pozorní nielen očami, ale aj srdcom. Lebo iba v tichu srdca sa mohli dozvedieť z Božieho vnuknutia, že nový hviezdny úkaz na oblohe je znamením, že sa narodil Kráľ, ktorému treba vzdať Božiu úctu a poklonu. Určite pre nich bol problém odpovedať si na otázku, kde sa tento Kráľ mal narodiť? Čo u nich ďalej obdivujeme je to, že sa nechali viesť hviezdou, hoci nevedeli kam. Ťažko si vieme predstaviť ich cestu z Perzie, ktorá bola vzdialená od Palestíny okolo 1500 km a viedla po nehostinnej kamenistej púšti. A ešte k tomu niesli veľa bohatstva ako zlato, kadidlo, myrhu a iné cennosti, čiže boli vystavení mnohým útokom zlodejov. Možno, – beriem to tak ľudsky – či sa neraz nezastavili a nerozhodovali sa vrátiť sa späť domov. Keďže sa nevzdali, tak ich cesta bola úspešná i napriek toľkým námahám a preto som dal motto tomuto zamysleniu: kto hľadá Ježiša, ten ho aj nájde.
   Ďalší problém, ktorý nastal už takmer na konci ich namáhavej cesty bol Jeruzalem. Podľa logického myslenia uvažovali tak, že ten Kráľ, kvôli ktorému prekonali toľko námah bude synom tamojšieho kráľa, ktorým bol vtedy Herodes. Tento, keď sa dozvedel, kto a kvôli čomu prišli traja mágovia, tak sa zhrozil, lebo žiadna z jeho žien nečakala narodenie dieťaťa. Ako z histórie viem, že sa veľmi bál o svoj trón, a kto by sa bol opovážil naň zaútočiť, tak Herodes ho dal okamžite nemilosrdne zabiť. Ale, nakoľko bol Herodes – ja tomu hovorím, mazaná líška – tak si dal z chrámu zavolať kňazov aj so zvitkami Svätého písma, aby mu povedali z proroctiev, kde je mesto, v ktorom sa mal tento Kráľ narodiť. Kňazi určili Betlehem, ktorý je od Jeruzalema vzdialený len asi 8 km. Zvláštne na tom je, že ani jeden z nich si nedal toľko námahy ísť do Betlehema a presvedčiť sa o úžasnej skutočnosti, že sa konečne splnili proroctvá a prišiel na svet Mesiáš. (Pripomína mi to dnešných matrikových katolíkov). Tiež si všimnime poníženosť troch mudrcov, ktorí ako pohania sa ponížene spoľahli na výpovede z Biblie a vydali sa na cestu do Betlehema. A keď vidia pred sebou slabé dieťa, jednoduchú ženu a skromného jej manžela, podľa ľudského úsudku mali pokrútiť hlavami a mali si povedať: Toto by mal byť ten Božský Kráľ? To predsa nie je možne! Ale oni sa zriekajú svojho osobného dojmu, a spoliehajú sa na svetlo, ktoré dostali od Boha a klaňajú sa tomuto dieťaťu a odovzdávajú mu kráľovské dary: zlato, kadidlo a myrhu.
   Ďalej si môžeme dať viaceré otázky. Kde vtedy v tom čase už žila Svätá Rodina? Na ulici kde navštevujeme Jaskyňu mlieka sa neďaleko nachádza kláštor sestričiek dominikánok, ktoré majú zasvätenú kaplnku, kde údajne po obetovaní dieťaťa žila Svätá rodina. Podľa všetkého už to nebolo v maštaľke, kde sa Božie dieťa narodilo, ale v súkromnom dome. Ďalšia otázka je otázka času, kedy prišli do Betlehema traja mágovia? Bol to zhruba rok alebo dva roky od narodenia? Vieme z evanjelia, že Herodes dal povraždiť chlapcov od dvoch rokov nadol, aby sa poistil, že zavraždený bude aj Pán Ježiš. Vieme aj to, že zasiahlo nebo a Svätá Rodina pred touto masakrou stihla ujsť do Egypta. Ešte jedna otázka, ktorú sa snažia vysvetliť biblisti je, či mágovia boli traja alebo ich bolo viac. Tradícia uvádza, že boli traja a tiež uvádza aj mená ako: Gašpar, Melicher a Baltazár, ktorých prvé písmená sme pred rokmi písali s rokom pri kolede na veraje dverí ako G+M+B. Dnes píšeme C+M+B, čo znamená: Christus mansionem benedicat – Kristus nech žehná tento dom.
   Ešte by sa dalo veľa uvažovať o okolnostiach troch mágov a ich hľadanie a nájdenie Ježiša. My sa povzbuďme ich ochotou hľadať a nájsť ho v tom, že aj my nešetrime námahu neustále ho hľadať vo svojom živote s pozornosťou, s poníženosťou, a tak byť istí, že sa vtedy na nás splní Ježišovo prisľúbenie: Kto ho hľadá, tak ho nájde.

   Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov.

⬇️⬇️⬇️
Najbližšie zájazdy kde sprevádza PaedDr. Martin Mojžiš
https://awertour.sk/personnel/paeddr-martin-mojzis/
➡️Dávame do pozornosti 
Veľkonočná púť do Ríma 7.4.-10.4.2023
https://awertour.sk/.../putnicke-zajazdy-vsetky-cesty.../
Svätá zem 26.5.-2.6.2023
https://awertour.sk/putnicke-zajazdy/svata-zem-9/

Comment on Facebook

Vďaka 🙏❤️🙏

Vďaka a spomíname.

🙏

🙏🙏🙏♥️🙏🙏🙏

✨BOHORODIČKY PANNY MÁRIE A

Včera večer sme v našich kostoloch pri večernej pobožnosti ďakovali Pánu Bohu za dobrodenia, ktoré sme od neho dostali v uplynulom roku. A dnes slávime začiatok nového roka. Cirkev nám vo svätej omši pripomína, že s radostným sviatkom Panny Márie Bohorodičky zároveň oslavujeme aj začiatok našej spásy. A tak začiatok nielen nového roka, ale aj začiatok našej spásy. Sú dve udalosti, nad ktorými sa rozmýšľajúci človek musí vážne zamyslieť. Nový rok pre nás znamená vážne upozornenie, že náš život sa rýchlymi krokmi uberá vpred. Sú to kroky, ktoré nemôže nikto zastaviť. Či chceme, alebo nie, sme o jeden rok starší, čiže sme o jeden rok bližšie ku koncu nášho života. Ale dnešný sviatok Panny Márie nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa nad koncom nášho života neznepokojovali, lebo náš život nekončí v ničote, v záhube, ale vo večnej spáse. A to je náš cieľ. Ako?
Aby ľudia svoj cieľ jasne poznali, tak o to sa postaral nebeský Otec, keď na tento svet poslal svojho Syna, ktorý si vzal ľudské telo z Panny Márie, a tým činom sa začala spása človeka. Boží Syn totiž otvoril ľuďom cestu k spáse. Hlásal, že láska tu na zemi je prípravou na večnú lásku v nebi a svojou smrťou na kríži napravil všetku nelásku, neposlušnosť ľudského pokolenia voči nebeskému Otcovi tak dokonale, že odvtedy všetci máme možnosť stať sa milými synmi, milými dcérami nebeského Otca, a tak dedičmi večnej blaženosti v Bohu. Samozrejme, že za tieto dary nebeského Otca a Pána Ježiša ďakujeme. A tiež aj našej nebeskej Matke, ktorá svojou poslušnosťou a oddanosťou nebeskému Otcovi prijala do svojho lona skrze Ducha Svätého Božieho Syna, keď anjelovi v Nazarete pri zvestovaní povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“(Lk 1, 38). Takto sa stala matkou Ježišovou nielen podľa tela, ale v tomto tele aj matkou druhej Božskej osoby.
Dnes teda slávime sviatok Bohorodičky Panna Márie, ktorá právom dostala tento titul na efazskom koncile v roku 431, kde konciloví otcovia vyhlásili dogmu že: „Mária sa stala Bohorodičkou nie preto, že by prirodzenosť Slova a jeho božstvo bolo prijalo začiatok svojho pôvodu zo svätej Panny, ale preto, že si z nej vzalo sväté telo obdarené rozumovou dušou, s ktorým je Božie Slovo hypostaticky zjednotené, a preto sa hovorí, že sa narodilo podľa tela“ (KKC 466). Dogma o Bohorodičke bola definovaná ako reakcia na blud patriarchu Nestória, ktorý tvrdil, že Máriu nemôžeme nazývať Božou matkou, ale len matkou Kristovou, teda len ľudskou matkou človeka Ježiša. V tejto dogme ide o uznanie pravdy, že Kristus je od prvého momentu počatia Pravý Boh, ale aj Pravý človek a je teda vo vlastnom slova zmysle jej synom, ale neprestáva byť Synom Božím. A teda aj ako Syn Boží prijal Máriu za svoju ľudskú matku a ona sa takýmto spôsobom stala Matkou Vteleného Slova. Podotýkam, že titul Božia matka nebol známy len od efezského koncilu, ale už v treťom storočí sa našiel fragment papyrusu, na ktorom bola po latinsky napísaná modlitba, ktorú sa doteraz radi modlíme: „Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia rodička...“ Toto je najstaršia mariánska modlitba.
Z dnešného evanjelia si všimnime vetu: „Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.“ Aj my sa snažme takto nasledovať Pannu Máriu, že sa budeme snažiť žiť podľa evanjelia a takto sa tešiť vo viere, že raz po našom odchode z tohto sveta dostaneme večnú odmenu u nebeského Otca.
Vám všetkým, ktorým som pripravil tento príhovor prajem a vyprosujem do nasledujúceho roku Božie požehnanie, zdravie a nadovšetko opravdivé šťastie, ktoré nájdete vo viere v Pána Boha.

Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov
... See MoreSee Less

✨BOHORODIČKY PANNY MÁRIE A

   Včera večer sme v našich kostoloch pri večernej pobožnosti ďakovali Pánu Bohu za dobrodenia, ktoré sme od neho dostali v uplynulom roku. A dnes slávime začiatok nového roka. Cirkev nám vo svätej omši pripomína, že s radostným sviatkom Panny Márie Bohorodičky zároveň oslavujeme aj začiatok našej spásy. A tak začiatok nielen nového roka, ale aj začiatok našej spásy. Sú dve udalosti, nad ktorými sa rozmýšľajúci človek musí vážne zamyslieť. Nový rok pre nás znamená vážne upozornenie, že náš život sa rýchlymi krokmi uberá vpred. Sú to kroky, ktoré nemôže nikto zastaviť. Či chceme, alebo nie, sme o jeden rok starší, čiže sme o jeden rok bližšie ku koncu nášho života. Ale dnešný sviatok Panny Márie nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa nad koncom nášho života neznepokojovali, lebo náš život nekončí v ničote, v záhube, ale vo večnej spáse. A to je náš cieľ. Ako?
   Aby ľudia svoj cieľ jasne poznali, tak o to sa postaral nebeský Otec, keď na tento svet poslal svojho Syna, ktorý si vzal ľudské telo z Panny Márie, a tým činom sa začala spása človeka. Boží Syn totiž otvoril ľuďom cestu k spáse. Hlásal, že láska tu na zemi je prípravou na večnú lásku v nebi a svojou smrťou na kríži napravil všetku nelásku, neposlušnosť ľudského pokolenia voči nebeskému Otcovi tak dokonale, že odvtedy všetci máme možnosť stať sa milými synmi, milými dcérami nebeského Otca, a tak dedičmi večnej blaženosti v Bohu. Samozrejme, že za tieto dary nebeského Otca a Pána Ježiša ďakujeme. A tiež aj našej nebeskej Matke, ktorá svojou poslušnosťou a oddanosťou nebeskému Otcovi prijala do svojho lona skrze Ducha Svätého Božieho Syna, keď anjelovi v Nazarete pri zvestovaní povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“(Lk 1, 38). Takto sa stala matkou Ježišovou nielen podľa tela, ale v tomto tele aj matkou druhej Božskej osoby.
   Dnes teda slávime sviatok Bohorodičky Panna Márie, ktorá právom dostala tento titul na efazskom koncile v roku 431, kde konciloví otcovia vyhlásili dogmu že: „Mária sa stala Bohorodičkou nie preto, že by prirodzenosť Slova a jeho božstvo bolo prijalo začiatok svojho pôvodu zo svätej Panny, ale preto, že si z nej vzalo sväté telo obdarené rozumovou dušou, s ktorým je Božie Slovo hypostaticky zjednotené, a preto sa hovorí, že sa narodilo podľa tela“ (KKC 466). Dogma o Bohorodičke bola definovaná ako reakcia na blud patriarchu Nestória, ktorý tvrdil, že Máriu nemôžeme nazývať Božou matkou, ale len matkou Kristovou, teda len ľudskou matkou človeka Ježiša. V tejto dogme ide o uznanie pravdy, že Kristus je od prvého momentu počatia Pravý Boh, ale aj Pravý človek a je teda vo vlastnom slova zmysle jej synom, ale neprestáva byť Synom Božím. A teda aj ako Syn Boží prijal Máriu za svoju ľudskú matku a ona sa takýmto spôsobom stala Matkou Vteleného Slova. Podotýkam, že titul Božia matka nebol známy len od efezského koncilu, ale už v treťom storočí sa našiel fragment papyrusu, na ktorom bola po latinsky napísaná modlitba, ktorú sa doteraz radi modlíme: „Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia rodička...“ Toto je najstaršia mariánska modlitba.
   Z dnešného evanjelia si všimnime vetu: „Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.“ Aj my sa snažme takto nasledovať Pannu Máriu, že sa budeme snažiť žiť podľa evanjelia a takto sa tešiť vo viere, že raz po našom odchode z tohto sveta dostaneme večnú odmenu u nebeského Otca.
   Vám všetkým, ktorým som pripravil tento príhovor prajem a vyprosujem do nasledujúceho roku Božie požehnanie, zdravie a nadovšetko opravdivé šťastie, ktoré nájdete vo viere v Pána Boha.

   Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov

Comment on Facebook

Vďaka🙏

Vďaka otec Martin 🙏 Nech Pán Boh vypočuje a požehná a Panna Mária ochraňuje 🙏

Vďaka 🙏❤️🙏

Vďaka za krásnu katechezu 🙏🙏🙏

Amen

Úžasné a krásne slová. Vám diktuje Sám Boh....Verím...

♥️👍

View more comments

Načítať dalšie príspevky