Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Prežite duchovnú púť a objavte kultúrne poklady južného Talianska ! 🇮🇹 San Giovanni Rotondo-Monte Sant Angelo-Bari-Pompeje-Vezuv-Neapol
Cena: 890 € | Termín: 19.6. – 24.6.2024 | Doprava: letecky z Košíc ✈️
*Cena je konečná, vrátane poplatkov.

Predstavujeme vám jedinečnú púť do srdca južného Talianska, ktorá vám oživí dušu a rozšíri obzory. Poďte s nami na cestu plnú hlbokého duchovného zážitku, kultúrneho objavovania a neopísateľnej krásy. 🌍💖

🔹 Púť začíname v San Giovanni Rotondo - Navštívime miesto, kde svätý Páter Pio zanechal nezmazateľný odtlačok a ponoríme sa do jeho posolstva viery a lásky. Prehliadka bazilík Santa Maria delle Grazie a Pátra Pia nám umožní zastaviť sa a zamyslieť nad životom a posolstvom Pátra Pia, ktorý je príkladom nekonečnej viery a lásky k Bohu.
🔹 Pokračujeme na Mont Sant Angelo - Uctíme si archanjela Michala na jednom z najstarších pútnických miest Európy a necháme sa ohromiť dychberúcimi výhľadmi.
🔹 Obdivujte baziliku svätého Mikuláša v Bari - Navštívime impozantnú baziliku svätého Mikuláša. Bari, s jeho starobylým centrom plným kostolov a kaplniek, je živou ukážkou bohatej histórie a kultúry Apúlie.
🔹 Prieskum Neapola a jeho okolia - Výstup na sopku Vezuv a prehliadka archeologického areálu Pompejí nám priblíži silu prírody a pominuteľnosť ľudského života. Pompeje, mesto zničené v roku 79 n.l. erupciou Vezuvu, sú svedectvom vyspelej rímskej civilizácie.
🔹 Zázrak Svätého Januára - Staňte sa súčasťou duchovného zážitku, ktorý zdôrazňuje hlboký význam našej púte.
Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť na duchovnú obnovu a kultúrne obohatenie. 🙏✈️

🔸 Bonus: Možnosť fakultatívneho výletu na Capri pre neskutočné pohľady na talianske pobrežie a azúrové vody Stredozemného mora. 🌊🛥️

Každodenné sväté omše vám poskytnú čas na zamyslenie a obnovu vo viere na každom kroku tejto nezabudnuteľnej púte.

Rezervujte si svoje miesto dnes 📅

👉 Kliknite sem a zistite viac:
awertour.sk/putnicke-zajazdy/san-giovanni-rotondo-monte-sant-angelo-bari-pompeje-vezuv-neapol/

AWERTOUR - Vaša brána ku kultúrnym a duchovným pokladom.

Prihlasovať sa môžete priamo cez našu stránku, emailom alebo telefonicky:
📩 ck@awertour.sk
📞 0911 285 240
📞 02/52 492 922
... See MoreSee Less

Prežite duchovnú púť a objavte kultúrne poklady južného Talianska ! 🇮🇹 San Giovanni Rotondo-Monte Sant Angelo-Bari-Pompeje-Vezuv-Neapol
Cena: 890 € | Termín: 19.6. – 24.6.2024 | Doprava: letecky z Košíc ✈️
*Cena je konečná, vrátane poplatkov.

Predstavujeme vám jedinečnú púť do srdca južného Talianska, ktorá vám oživí dušu a rozšíri obzory. Poďte s nami na cestu plnú hlbokého duchovného zážitku, kultúrneho objavovania a neopísateľnej krásy. 🌍💖

🔹 Púť začíname v San Giovanni Rotondo - Navštívime miesto, kde svätý Páter Pio zanechal nezmazateľný odtlačok a ponoríme sa do jeho posolstva viery a lásky. Prehliadka bazilík Santa Maria delle Grazie a Pátra Pia nám umožní zastaviť sa a zamyslieť nad životom a posolstvom Pátra Pia, ktorý je príkladom nekonečnej viery a lásky k Bohu.
🔹 Pokračujeme na Mont Sant Angelo - Uctíme si archanjela Michala na jednom z najstarších pútnických miest Európy a necháme sa ohromiť dychberúcimi výhľadmi. 
🔹 Obdivujte baziliku svätého Mikuláša v Bari - Navštívime impozantnú baziliku svätého Mikuláša. Bari, s jeho starobylým centrom plným kostolov a kaplniek, je živou ukážkou bohatej histórie a kultúry Apúlie.
🔹 Prieskum Neapola a jeho okolia - Výstup na sopku Vezuv a prehliadka archeologického areálu Pompejí nám priblíži silu prírody a pominuteľnosť ľudského života. Pompeje, mesto zničené v roku 79 n.l. erupciou Vezuvu, sú svedectvom vyspelej rímskej civilizácie.
🔹 Zázrak Svätého Januára - Staňte sa súčasťou duchovného zážitku, ktorý zdôrazňuje hlboký význam našej púte.
Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť na duchovnú obnovu a kultúrne obohatenie. 🙏✈️

🔸 Bonus: Možnosť fakultatívneho výletu na Capri pre neskutočné pohľady na talianske pobrežie a azúrové vody Stredozemného mora. 🌊🛥️

Každodenné sväté omše vám poskytnú čas na zamyslenie a obnovu vo viere na každom kroku tejto nezabudnuteľnej púte.

Rezervujte si svoje miesto dnes 📅

👉 Kliknite sem a zistite viac:
https://awertour.sk/putnicke-zajazdy/san-giovanni-rotondo-monte-sant-angelo-bari-pompeje-vezuv-neapol/

AWERTOUR - Vaša brána ku kultúrnym a duchovným pokladom.

Prihlasovať sa môžete priamo cez našu stránku, emailom alebo telefonicky:
📩 ck@awertour.sk
📞 0911 285 240
📞 02/52 492 922

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA B
NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

Každý pútnik, ktorý prechádza Svätou zemou, má možnosť viackrát vidieť na trase medzi Jeruzalemom a Jerichom Judskú púšť. Kto nikdy predtým nevidel púšť, tak je prekvapený pohľadom na slnkom vyprahnutú kamenistú pôdu. Ešte prekvapivejší je pohľad na obidve strany cesty, kde vidieť množstvo primitívnych chatrčí beduínov a v ohradách stáda oviec a kôz. Často dostávam otázku: „Kde sa pasú tieto zvieratá, keď je púšť bez trávy?“ Áno, je to obdivuhodné. Každý pastier, keď ráno vyvedie stádo do púšte, musí s ním prejsť aj niekoľko kilometrov, aby sa zvieratá napásli. Popri tom je púšť aj nebezpečná pre množstvo dravej zveri, hadov a škorpiónov. Je to tak, že každý takýto pastier je vystavený riziku svojho života a aj svojho stáda. Ježišovi poslucháči veľmi dobre vedeli zo Starého zákona, akú úctu mali pastieri, nakoľko veľkí predstavitelia starozákonných dejín boli pastieri. Vezmime si napr. patriarchov: Abraháma, Izáka, Jakuba a ďalších, všetci boli pastieri. Najväčší z kráľov, Dávid, bol tiež pastier. V zastúpení prorokov spomeniem aspoň jedného z najväčších, a to Amosa, ktorý bol tiež najprv pastierom. Takto by som mohol spomenúť ďalších.
V dnešnú nedeľu nám dáva svätá Cirkev možnosť vypočuť si evanjelium o Dobrom Pastierovi, a to najmä vetou: „Ja som Dobrý Pastier aj svoj život položím za svoje ovce.“ Pán Ježiš tento obraz použil v tých časoch, kedy pastierstvo bolo veľmi rozšírené. Ovce vtedy boli zavreté v ohrade len pod holým nebom, kde ich pastieri večer nahnali a ráno ich vyvádzali, aby sa cez deň napásli. Takto chápme úmysel Pána Ježiša, keď sa nazval Dobrým Pastierom a použil starozákonné proroctvá, ako boli: Ezechiel, Jeremiáš, Izaiáš a Zachariáš, ktorí predpovedali, že príde Mesiáš – Pastier, ktorý bude tým pravým pastierom a podľa ich proroctiev položí život za svoje ovce. Takto myslel Pán Ježiš na všetkých ľudí až do konca sveta. Jestvuje teda niekto, kto aj mňa tak miluje, komu tak na mne záleží, že je ochotný za mňa položiť aj život. Tak to aj urobil. Pozrime sa v duchu na neho ako zmučený, modrinami pokrytý, krvou zaliaty nesie kríž na Kalváriu, aby tam zomrel za mňa. Apoštol Peter to výstižne napísal: „Keď mu zlorečili, on im nezlorečil. Trpel a nevyhrážal sa, ale sa dobrovoľne odovzdal mučiteľom. Svojimi modrinami nás uzdravil.“ Teda pre naše dobro, šťastie a blaho to Pán Ježiš urobil.
Chápeme v tejto chvíli prečo prví kresťania najmä v Ríme v katakombách na stenách zobrazovali Ježiša ako Dobrého Pastiera s ovečkou na ramenách a prečo tak radi recitovali dvadsiaty tretí žalm: «Pán je môj Pastier, nič mi nechýba?» Cítime v tejto chvíli, koľko útechy pre nás je v tejto skutočnosti, že Ježiš je Dobrý Pastier? Možno by si mladí ľudia pomysleli, že on je Dobrým Pastierom len pre starcov, ktorí sa pripravujú na smrť. Ale jemu záleží, a to si treba uvedomiť, nielen na nebeskom blahu, ale aj na pozemskom šťastí. Máme skúsenosti, ako dopadli mladí ľudia, ktorí zablúdili od Ježiša, keď bez neho nenašli šťastie, ale iba sklamanie. A dobre vidíme, že šťastní sú tí, ktorí majú priateľstvo s Ježišom. Niektorí mladí chlapci tak spoznali lásku Dobrého Pastiera, že sa po skončení strednej školy rozhodli stať sa bohoslovcami. Študujú, modlia sa, aby sa stali kňazmi Dobrého Pastiera. Preto zvlášť túto nedeľu prosíme a modlíme sa vo všetkých kostoloch sveta za nové povolania, aby bolo čo najviac dobrých a svätých kňazov, ktorých tak veľmi aj v dnešnej dobe potrebujeme.
Milí priatelia, zakončím toto zamyslenie prosbou: Pane Ježišu, vštep do sŕdc mladých mužov veľkú túžbu stať sa tvojím kňazom podľa tvojho Srdca.

Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov.
... See MoreSee Less

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA B
NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA 

   Každý pútnik, ktorý prechádza Svätou zemou, má možnosť viackrát vidieť na trase medzi Jeruzalemom a Jerichom Judskú púšť. Kto nikdy predtým nevidel púšť, tak je prekvapený pohľadom na slnkom vyprahnutú kamenistú pôdu. Ešte prekvapivejší je pohľad na obidve strany cesty, kde vidieť množstvo primitívnych chatrčí beduínov a v ohradách stáda oviec a kôz. Často dostávam otázku: „Kde sa pasú tieto zvieratá, keď je púšť bez trávy?“ Áno, je to obdivuhodné. Každý pastier, keď ráno vyvedie stádo do púšte, musí s ním prejsť aj niekoľko kilometrov, aby sa zvieratá napásli. Popri tom je púšť aj nebezpečná pre množstvo dravej zveri, hadov a škorpiónov. Je to tak, že každý takýto pastier je vystavený riziku svojho života a aj svojho stáda. Ježišovi poslucháči veľmi dobre vedeli zo Starého zákona, akú úctu mali pastieri, nakoľko veľkí predstavitelia starozákonných dejín boli pastieri. Vezmime si napr. patriarchov: Abraháma, Izáka, Jakuba a ďalších, všetci boli pastieri. Najväčší z kráľov, Dávid, bol tiež pastier. V zastúpení prorokov spomeniem aspoň jedného z najväčších, a to Amosa, ktorý bol tiež najprv pastierom. Takto by som mohol spomenúť ďalších.
   V dnešnú nedeľu nám dáva svätá Cirkev možnosť vypočuť si evanjelium o Dobrom Pastierovi, a to najmä vetou: „Ja som Dobrý Pastier aj svoj život položím za svoje ovce.“ Pán Ježiš tento obraz použil v tých časoch, kedy pastierstvo bolo veľmi rozšírené. Ovce vtedy boli zavreté v ohrade len pod holým nebom, kde ich pastieri večer nahnali a ráno ich vyvádzali, aby sa cez deň napásli. Takto chápme úmysel Pána Ježiša, keď sa nazval Dobrým Pastierom a použil starozákonné proroctvá, ako boli: Ezechiel, Jeremiáš, Izaiáš a Zachariáš, ktorí predpovedali, že príde Mesiáš – Pastier, ktorý bude tým pravým pastierom a podľa ich proroctiev položí život za svoje ovce. Takto myslel Pán Ježiš na všetkých ľudí až do konca sveta. Jestvuje teda niekto, kto aj mňa tak miluje, komu tak na mne záleží, že je ochotný za mňa položiť aj život. Tak to aj urobil. Pozrime sa v duchu na neho ako zmučený, modrinami pokrytý, krvou zaliaty nesie kríž na Kalváriu, aby tam zomrel za mňa. Apoštol Peter to výstižne napísal: „Keď mu zlorečili, on im nezlorečil. Trpel a nevyhrážal sa, ale sa dobrovoľne odovzdal mučiteľom. Svojimi modrinami nás uzdravil.“ Teda pre naše dobro, šťastie a blaho to Pán Ježiš urobil.
   Chápeme v tejto chvíli prečo prví kresťania najmä v Ríme v katakombách na stenách zobrazovali Ježiša ako Dobrého Pastiera s ovečkou na ramenách a prečo tak radi recitovali dvadsiaty tretí žalm: «Pán je môj Pastier, nič mi nechýba?» Cítime v tejto chvíli, koľko útechy pre nás je v tejto skutočnosti, že Ježiš je Dobrý Pastier? Možno by si mladí ľudia pomysleli, že on je Dobrým Pastierom len pre starcov, ktorí sa pripravujú na smrť. Ale jemu záleží, a to si treba uvedomiť, nielen na nebeskom blahu, ale aj na pozemskom šťastí. Máme skúsenosti, ako dopadli mladí ľudia, ktorí zablúdili od Ježiša, keď bez neho nenašli šťastie, ale iba sklamanie. A dobre vidíme, že šťastní sú tí, ktorí majú priateľstvo s Ježišom. Niektorí mladí chlapci tak spoznali lásku Dobrého Pastiera, že sa po skončení strednej školy rozhodli stať sa bohoslovcami. Študujú, modlia sa, aby sa stali kňazmi Dobrého Pastiera. Preto zvlášť túto nedeľu prosíme a modlíme sa vo všetkých kostoloch sveta za nové povolania, aby bolo čo najviac dobrých a svätých kňazov, ktorých tak veľmi aj v dnešnej dobe potrebujeme.
   Milí priatelia, zakončím toto zamyslenie prosbou: Pane Ježišu, vštep do sŕdc mladých mužov veľkú túžbu stať sa tvojím kňazom podľa tvojho Srdca.

   Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov.

2 CommentsComment on Facebook

Vďaka ♥️🙏♥️

Ďakujem za úžasnú katechezu 🙏♥️🙏🍀🙏

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA B

Keď budete dnes na svätej omši, dobre sa započúvajte do Lukášovho evanjelia, kde tento evanjelista nás opäť vedie do Večeradla. Apoštoli, ako vieme zo situácie, ktorú prežívali od udalostí z Getsemanskej záhrady až po nedeľu, bola pre nich veľkým sklamaním. Hoci o Ježišovom zmŕtvychvstaní už mali viacero dôkazov, najmä od Márie Magdalény, či ďalších žien, ktorým sa Ježiš zjavil a ich oslovil, predsa prežívali neistotu a strach. Preto keď boli vo Večeradle, tak boli za zatvorenými dverami. Ďalšiu, a veľmi dôležitú informáciu, priniesli dvaja učeníci, ktorí odchádzali tiež sklamaní z Jeruzalema domov do Emauz a ku ktorým sa na tejto ceste pridal sám Ježiš, ktorého ale nespoznali. Podľa známeho nemeckého biblistu Gergharda Krolla vraj Kleopas mal byť bratom svätého Jozefa a jeho syn Simeon by bol podľa toho bratranec Pána Ježiša. Nepoznali ho, mali akoby oči zastreté. Na tejto ceste do Emauz, ktoré sa nachádzali od centra Jeruzalema vzdialené asi 11,5 km, im Pán Ježiš rozprával o jeho smrti a zmŕtvychvstaní a dokazoval im toto všetko zo Starého zákona – prorokov, že sa to tak malo stať. My by sme povedali, že to bola Božia réžia. Tak to malo byť. Keď prišli do Emauz, Ježiš sa tváril, že chce ísť ďalej, no oni ho pozvali do domu, kde ho spoznali pri lámaní chleba. Keď im zmizol z očí, hneď vstali a utekali do Jeruzalema - do Večeradla, aby apoštolom oznámili všetko, čo zažili a dosvedčili, že naozaj boli svedkami stretnutia sa so živým Ježišom.
Všimnime si prvú vetu z dnešného evanjelia: „Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou, ako ho spoznali pri lámaní chleba.“ Podľa Lukáša to boli práve títo dvaja emauzskí učeníci. „Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich.“ Po pozdrave „pokoj vám,“ im ukázal rany po klincoch a tiež aj ranu po kópii a vyzval ich, aby sa rán apoštoli dotkli a boli si istí, že nevidia ducha, ale naozaj živého Ježiša. Nepovedal im, pozrite sa na mňa, na moje rany, na moju tvár, na moju postavu, ale dotknite sa ma, presvedčte sa, že som to ozaj ja. Potom si pýtal niečo zjesť, načo mu podali pečenú rybu, ktorú pred nimi jedol. Z tejto situácie vyplýva aj pre nás jedna dôležitá pravda. A to tá, že tak, ako mal Ježiš po zmŕtvychvstaní oslávené hmotno- duchovné telo, tak ho raz budeme mať aj my vo večnosti, a to je zásluha jeho zmŕtvychvstania.
Ja sa chcem ale v tomto zamyslení podeliť s vami o ďalšiu dôležitú pravdu, ktorá vyplýva z udalostí, ktoré sa stali na ceste do Emauz a tiež aj v dome, kde Ježiša spoznali pri lámaní chleba. Táto udalosť sa denne vo všetkých kostoloch sveta odohráva aj dnes a bude sa odohrávať až do skončenia sveta. Všimnime si ako. Na Druhom vatikánskom koncile zasadalo okolo 2500 biskupov, kardinálov a teológov. Keď sa malo rokovať o reforme svätej omše, tak pred týchto koncilových otcov postavili dva stoly. Na jednom bolo Písmo sväté a na druhom stole misa s hostiami a krčahy s vínom a vodou. Odvtedy poznáme svätú omšu, ktorá pozostáva z dvoch základných častí: z bohoslužby slova a z bohoslužby obety. V prvej časti sa deje presne to, čo dialo na ceste do Emauz. V tejto časti svätej omše – bohoslužbe slova, sa nám otvárajú oči mysle, keď počúvame čítania jednak zo Starého zákona, potom čítanie z niektorého listu apoštola a nakoniec sa nám prihovára Ježiš v evanjeliu. V druhej časti – bohoslužbe obety, sa nám Ježiš dáva v lámaní chleba on sám, a to živý, žijúci tak, ako sa dal najmä pri Poslednej večeri a aj v Emauzoch.
Milí priatelia, cítite, aký nesmierny dar sme dostali od vzkrieseného Ježiša skrz svätú omšu? Z toho vyplýva, že svätá omša nie je divadelné predstavenie, ale živá obeta Ježiša Krista ako dar pre nás, aby sme sa posilňovali a duchovne rástli v našom pozemskom živote. Bolo by trestuhodné pohŕdať s takýmto Ježišovým darom, za ktorý
on zaplatil svojím životom. Mňa vždy zabolí, keď ako kňaz vidím ľahostajný postoj k nedeľnej návšteve svätej omše. Je to hrubá neznalosť, čo je svätá omša.
Milí priatelia, zamilujte si svätú omšu. Radi ju navštevujte v nedele a prikázané sviatky a ktorí môžete aj v niektoré všedné dni, keď môžete. Snažte sa prísť aspoň niekoľko minút pred jej začiatkom preto, aby ste mohli poďakovať za všetky dobrodenia od Pána Boha, ktoré ste dostali minulý týždeň, odprosiť za nedokonalosti a zlyhania voči Pánu Bohu a po svätej omši zostať chvíľu na poďakovanie a prosbu o pomoc Božiu do nasledujúceho týždňa.

Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov.
... See MoreSee Less

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA B

   Keď budete dnes na svätej omši, dobre sa započúvajte do Lukášovho evanjelia, kde tento evanjelista nás opäť vedie do Večeradla. Apoštoli, ako vieme zo situácie, ktorú prežívali od udalostí z Getsemanskej záhrady až po nedeľu, bola pre nich veľkým sklamaním. Hoci o Ježišovom zmŕtvychvstaní už mali viacero dôkazov, najmä od Márie Magdalény, či ďalších žien, ktorým sa Ježiš zjavil a ich oslovil, predsa prežívali neistotu a strach. Preto keď boli vo Večeradle, tak boli za zatvorenými dverami. Ďalšiu, a veľmi dôležitú informáciu, priniesli dvaja učeníci, ktorí odchádzali tiež sklamaní z Jeruzalema domov do Emauz a ku ktorým sa na tejto ceste pridal sám Ježiš, ktorého ale nespoznali. Podľa známeho nemeckého biblistu Gergharda Krolla vraj Kleopas mal byť bratom svätého Jozefa a jeho syn Simeon by bol podľa toho bratranec Pána Ježiša. Nepoznali ho, mali akoby oči zastreté. Na tejto ceste do Emauz, ktoré sa nachádzali od centra Jeruzalema vzdialené asi 11,5 km, im Pán Ježiš rozprával o jeho smrti a zmŕtvychvstaní a dokazoval im toto všetko zo Starého zákona – prorokov, že sa to tak malo stať. My by sme povedali, že to bola Božia réžia. Tak to malo byť. Keď prišli do Emauz, Ježiš sa tváril, že chce ísť ďalej, no oni ho pozvali do domu, kde ho spoznali pri lámaní chleba. Keď im zmizol z očí, hneď vstali a utekali do Jeruzalema - do Večeradla, aby apoštolom oznámili všetko, čo zažili a dosvedčili, že naozaj boli svedkami stretnutia sa so živým Ježišom.
   Všimnime si prvú vetu z dnešného evanjelia: „Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou, ako ho spoznali pri lámaní chleba.“ Podľa Lukáša to boli práve títo dvaja emauzskí učeníci. „Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich.“ Po pozdrave „pokoj vám,“ im ukázal rany po klincoch a tiež aj ranu po kópii a vyzval ich, aby sa rán apoštoli dotkli a boli si istí, že nevidia ducha, ale naozaj živého Ježiša. Nepovedal im, pozrite sa na mňa, na moje rany, na moju tvár, na moju postavu, ale dotknite sa ma, presvedčte sa, že som to ozaj ja. Potom si pýtal niečo zjesť, načo mu podali pečenú rybu, ktorú pred nimi jedol. Z tejto situácie vyplýva aj pre nás jedna dôležitá pravda. A to tá, že tak, ako mal Ježiš po zmŕtvychvstaní oslávené hmotno- duchovné telo, tak ho raz budeme mať aj my vo večnosti, a to je zásluha jeho zmŕtvychvstania.
   Ja sa chcem ale v tomto zamyslení podeliť s vami o ďalšiu dôležitú pravdu, ktorá vyplýva z udalostí, ktoré sa stali na ceste do Emauz a tiež aj v dome, kde Ježiša spoznali pri lámaní chleba. Táto udalosť sa denne vo všetkých kostoloch sveta odohráva aj dnes a bude sa odohrávať až do skončenia sveta. Všimnime si ako. Na Druhom vatikánskom koncile zasadalo okolo 2500 biskupov, kardinálov a teológov. Keď sa malo rokovať o reforme svätej omše, tak pred týchto koncilových otcov postavili dva stoly. Na jednom bolo Písmo sväté a na druhom stole misa s hostiami a krčahy s vínom a vodou. Odvtedy poznáme svätú omšu, ktorá pozostáva z dvoch základných častí: z bohoslužby slova a z bohoslužby obety. V prvej časti sa deje presne to, čo dialo na ceste do Emauz. V tejto časti svätej omše – bohoslužbe slova, sa nám otvárajú oči mysle, keď počúvame čítania jednak zo Starého zákona, potom čítanie z niektorého listu apoštola a nakoniec sa nám prihovára Ježiš v evanjeliu. V druhej časti – bohoslužbe obety, sa nám Ježiš dáva v lámaní chleba on sám, a to živý, žijúci tak, ako sa dal najmä pri Poslednej večeri a aj v Emauzoch.
   Milí priatelia, cítite, aký nesmierny dar sme dostali od vzkrieseného Ježiša skrz svätú omšu? Z toho vyplýva, že svätá omša nie je divadelné predstavenie, ale živá obeta Ježiša Krista ako dar pre nás, aby sme sa posilňovali a duchovne rástli v našom pozemskom živote. Bolo by trestuhodné pohŕdať s takýmto Ježišovým darom, za ktorý
on zaplatil svojím životom. Mňa vždy zabolí, keď ako kňaz vidím ľahostajný postoj k nedeľnej návšteve svätej omše. Je to hrubá neznalosť, čo je svätá omša.
   Milí priatelia, zamilujte si svätú omšu. Radi ju navštevujte v nedele a prikázané sviatky a ktorí môžete aj v niektoré všedné dni, keď môžete. Snažte sa prísť aspoň niekoľko minút pred jej začiatkom preto, aby ste mohli poďakovať za všetky dobrodenia od Pána Boha, ktoré ste dostali minulý týždeň, odprosiť za nedokonalosti a zlyhania voči Pánu Bohu a po svätej omši zostať chvíľu na poďakovanie a prosbu o pomoc Božiu do nasledujúceho týždňa.

   Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov.

1 CommentComment on Facebook

Srdečna vďaka otec Martin 🙏♥️🙏🍀🙏 Úžasna katechezu 🙏🙏🙏

Turecko + Grécky ostrov Patmos 🇹🇷🇬🇷
Ďakujeme našim pútnikom za krásne fotografie. ❤

Sprevádzal náš obľúbený sprievodca Tomáš Torkoš.
... See MoreSee Less

Turecko + Grécky ostrov Patmos 🇹🇷🇬🇷
Ďakujeme našim pútnikom za krásne fotografie. ❤

Sprevádzal náš obľúbený sprievodca Tomáš Torkoš.Image attachmentImage attachment+Image attachment

2 CommentsComment on Facebook

👍

🍀🍀🍀

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA B
NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Dňa 30. apríla 2000 stanovil pápež Ján Pavol II. pre rímskokatolícku cirkev na prianie Pána Ježiša skrze poľskú rehoľníčku Faustínu Kowalskú tento deň ako Nedeľu Božieho milosrdenstva.
Keď budete dnes na svätej omši, určite budete počuť v homílii mnohých kňazov, ktorí budú hovoriť na tému Božie milosrdenstvo. Ja by som sa v dnešnom zamyslení chcel venovať evanjeliu, ktoré dnes zaznieva v každom kostole na tému „neveriaci Tomáš.“ Naozaj bol apoštol Tomáš neveriaci? Zvykneme takto povedať niekomu, keď hovoríme o nejakej situácii a poslucháč krúti hlavou a nechce uveriť, že to čo mu hovoríme nie je pravda. Vtedy naša reakcia spočíva v tom, že mu povieme: „Ty si taký neveriaci Tomáš.“
Je pravde, že viera v dnešnom svete stráca svoju príťažlivosť, a to preto, lebo sa proti viere propagujú rôzne pochybnosti. Do tejto situácie nám vhodne zapadá príbeh z Večeradla, keď sa Pán Ježiš zjavil vo Veľkonočnú nedeľu apoštolom, ale bez účasti Tomáša. Keď tam prišiel Tomáš, apoštoli mu s radosťou oznámili, že prišiel medzi nich Pán Ježiš, na čo Tomáš reagoval tak, že kým nevloží prst do jeho rán po klincoch a ruku nevloží do prebodnutej rany po kópii, tak neuverí. Na prvý pohľad by sa nám zdalo, že Tomáš bol medzi apoštolmi akoby taká čierna ovca, no keď sa lepšie zamyslíme, tak vidíme, že aj ostatní apoštoli mali problém a ťažkosť s vierou. Poznáme to, keď v Getsemanskej záhrade zatkli Ježiša, tak okrem dvoch, a to Petra a Jána, všetci sa rozutekali. V stredu sme mali možnosť na svätej omši počuť evanjelium o Emauzských učeníkoch, ktorí sa žalovali pred Ježišom, ktorého nepoznali, ako boli sklamaní jeho porážkou na kríži. Na svätej omši na Veľkonočnú nedeľu sme si mohli všimnúť poslednú vetu evanjelia, čo nás mohla udiviť, lebo: „Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych“ (Jn 20, 9). Z toho jasne vidíme, že
nielen Tomáš mal problémy s vierou v zmŕtvychvstalého Ježiša, ale aj ostatní apoštoli.
Tak, ako majú podobné ťažkosti s vierou aj dnešní ľudia.
V čom spočíva problém s vierou dnešných ľudí? Moderné chápanie života a sveta v dnešnej dobe je opakom toho, čo od nás vyžaduje viera. Dosť často som počul také vyjadrenie: „Ja verím len v to, čo vidím, čo môžem merať, vážiť a čoho sa môžem dotknúť.“ K tomu však pomáha technika a nie viera. Preto sa dnešný človek podobá Tomášovi, ktorému keď apoštoli povedali, že bol medzi nimi Ježiš, tak povedal: „Ak neuvidím... a nevložím...“ Dajme si otázku, čo by sa bolo stalo s Tomášom, keby o týždeň nebol Pán Ježiš prišiel medzi nich, kde bol už prítomný aj on alebo keby tam aj vtedy nebol on prítomný? Tak ľudsky si teraz skúsme predstaviť Tomáša, keď sa ocitol pred Ježišom, čo sa dialo v jeho hlave? Pozrime sa, ako reagoval Ježiš. Mohol mu povedať: „Tomáš, strať sa mi z očí, nemáš čo hľadať medzi apoštolmi, keď si taký pochybujúci a neveriaci. Málo si bol svedkom rôznych zázrakov? Málo si počul z mojich úst, že síce budem ukrižovaný, ale tretieho dňa vstanem z mŕtvych?“ I napriek tomu ho Ježiš neodvrhol, ale ho s láskou napomenul, aby nebol neveriaci, ale veriaci. Tomáš to s ľútosťou pochopil, keď padol pred Ježišom na kolená a povedal: „Pán môj a Boh môj.“ Tu si dajme tiež otázku: „ Bolo treba Tomášovi po tomto všetkom vložiť prsty a ruku do Ježišových rán?“
A tu sa zamyslime aj sami nad sebou. Nestáva sa nám niekedy, že aj my zapochybujeme o nejakých článkoch viery? Prečo by sme sa mali hanbiť priznať si pochybnosť vo viere? Čo máme v takomto prípade urobiť? Navrhujem, hľadať odpovede v čítaní Písma svätého, ale nadovšetko tiež radím prijať ten najcennejší dar zmŕtvychvstalého Ježiša a to nástroj jeho milosrdenstva – svätú spoveď.
Uvediem príklad zo života svätého Jána Vianneyho, ktorý vynikal zbožnosťou a pastoračnou múdrosťou. Jedného dňa prišiel za ním mladý človek, ktorý ho prosil, aby kňaz s ním debatoval o určitých článkoch viery, ktorým on nerozumie a pochybuje o nich. Kňaz ho vyzval, aby si kľakol a vyspovedal sa. Nie, otče, ja sa nechcem spovedať, ja chcem s vami debatovať o mojich problémoch viery. Kňaz ho opäť vyzval, aby si kľakol a vyspovedal sa. Tak sa to zopakovalo viackrát, až kým si mladý človek nekľakol a nevyspovedal sa. Po spovedi mu kňaz povedal, aby sa posadil a že teraz môže s ním rozprávať o jeho pochybnostiach. Ako zareagoval mladík? Kňazovi poďakoval s tým, že už to nie je potrebné.
A tak sa v dnešnú nedeľu pri svätej omši modlime za dar viery a ak vieru máme, tak za jej upevnenie, aby aj o nás platilo: „Blahoslavení sú tí, ktorí nevideli a uverili.“

Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov.
... See MoreSee Less

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA B
NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

   Dňa 30. apríla 2000 stanovil pápež Ján Pavol II. pre rímskokatolícku cirkev na prianie Pána Ježiša skrze poľskú rehoľníčku Faustínu Kowalskú tento deň ako Nedeľu Božieho milosrdenstva.
   Keď budete dnes na svätej omši, určite budete počuť v homílii mnohých kňazov, ktorí budú hovoriť na tému Božie milosrdenstvo. Ja by som sa v dnešnom zamyslení chcel venovať evanjeliu, ktoré dnes zaznieva v každom kostole na tému „neveriaci Tomáš.“ Naozaj bol apoštol Tomáš neveriaci? Zvykneme takto povedať niekomu, keď hovoríme o nejakej situácii a poslucháč krúti hlavou a nechce uveriť, že to čo mu hovoríme nie je pravda. Vtedy naša reakcia spočíva v tom, že mu povieme: „Ty si taký neveriaci Tomáš.“
   Je pravde, že viera v dnešnom svete stráca svoju príťažlivosť, a to preto, lebo sa proti viere propagujú rôzne pochybnosti. Do tejto situácie nám vhodne zapadá príbeh z Večeradla, keď sa Pán Ježiš zjavil vo Veľkonočnú nedeľu apoštolom, ale bez účasti Tomáša. Keď tam prišiel Tomáš, apoštoli mu s radosťou oznámili, že prišiel medzi nich Pán Ježiš, na čo Tomáš reagoval tak, že kým nevloží prst do jeho rán po klincoch a ruku nevloží do prebodnutej rany po kópii, tak neuverí. Na prvý pohľad by sa nám zdalo, že Tomáš bol medzi apoštolmi akoby taká čierna ovca, no keď sa lepšie zamyslíme, tak vidíme, že aj ostatní apoštoli mali problém a ťažkosť s vierou. Poznáme to, keď v Getsemanskej záhrade zatkli Ježiša, tak okrem dvoch, a to Petra a Jána, všetci sa rozutekali. V stredu sme mali možnosť na svätej omši počuť evanjelium o Emauzských učeníkoch, ktorí sa žalovali pred Ježišom, ktorého nepoznali, ako boli sklamaní jeho porážkou na kríži. Na svätej omši na Veľkonočnú nedeľu sme si mohli všimnúť poslednú vetu evanjelia, čo nás mohla udiviť, lebo: „Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych“ (Jn 20, 9). Z toho jasne vidíme, že
nielen Tomáš mal problémy s vierou v zmŕtvychvstalého Ježiša, ale aj ostatní apoštoli.
Tak, ako majú podobné ťažkosti s vierou aj dnešní ľudia. 
   V čom spočíva problém s vierou dnešných ľudí? Moderné chápanie života a sveta v dnešnej dobe je opakom toho, čo od nás vyžaduje viera. Dosť často som počul také vyjadrenie: „Ja verím len v to, čo vidím, čo môžem merať, vážiť a čoho sa môžem dotknúť.“ K tomu však pomáha technika a nie viera. Preto sa dnešný človek podobá Tomášovi, ktorému keď apoštoli povedali, že bol medzi nimi Ježiš, tak povedal: „Ak neuvidím... a nevložím...“ Dajme si otázku, čo by sa bolo stalo s Tomášom, keby o týždeň nebol Pán Ježiš prišiel medzi nich, kde bol už prítomný aj on alebo keby tam aj vtedy nebol on prítomný? Tak ľudsky si teraz skúsme predstaviť Tomáša, keď sa ocitol pred Ježišom, čo sa dialo v jeho hlave? Pozrime sa, ako reagoval Ježiš. Mohol mu povedať: „Tomáš, strať sa mi z očí, nemáš čo hľadať medzi apoštolmi, keď si taký pochybujúci a neveriaci. Málo si bol svedkom rôznych zázrakov? Málo si počul z mojich úst, že síce budem ukrižovaný, ale tretieho dňa vstanem z mŕtvych?“ I napriek tomu ho Ježiš neodvrhol, ale ho s láskou napomenul, aby nebol neveriaci, ale veriaci. Tomáš to s ľútosťou pochopil, keď padol pred Ježišom na kolená a povedal: „Pán môj a Boh môj.“ Tu si dajme tiež otázku: „ Bolo treba Tomášovi po tomto všetkom vložiť prsty a ruku do Ježišových rán?“
   A tu sa zamyslime aj sami nad sebou. Nestáva sa nám niekedy, že aj my zapochybujeme o nejakých článkoch viery? Prečo by sme sa mali hanbiť priznať si pochybnosť vo viere? Čo máme v takomto prípade urobiť? Navrhujem, hľadať odpovede v čítaní Písma svätého, ale nadovšetko tiež radím prijať ten najcennejší dar zmŕtvychvstalého Ježiša a to nástroj jeho milosrdenstva – svätú spoveď.
   Uvediem príklad zo života svätého Jána Vianneyho, ktorý vynikal zbožnosťou a pastoračnou múdrosťou. Jedného dňa prišiel za ním mladý človek, ktorý ho prosil, aby kňaz s ním debatoval o určitých článkoch viery, ktorým on nerozumie a pochybuje o nich. Kňaz ho vyzval, aby si kľakol a vyspovedal sa. Nie, otče, ja sa nechcem spovedať, ja chcem s vami debatovať o mojich problémoch viery. Kňaz ho opäť vyzval, aby si kľakol a vyspovedal sa. Tak sa to zopakovalo viackrát, až kým si mladý človek nekľakol a nevyspovedal sa. Po spovedi mu kňaz povedal, aby sa posadil a že teraz môže s ním rozprávať o jeho pochybnostiach. Ako zareagoval mladík? Kňazovi poďakoval s tým, že už to nie je potrebné.
   A tak sa v dnešnú nedeľu pri svätej omši modlime za dar viery a ak vieru máme, tak za jej upevnenie, aby aj o nás platilo: „Blahoslavení sú tí, ktorí nevideli a uverili.“

   Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov.

1 CommentComment on Facebook

Srdečna vďaka otec Martin 🙏♥️🙏🍀🙏

Dostali sme ešte tieto vydarené fotografie z Veľkonočného Vatikánu.🇻🇦
Ďakujeme veľmi pekne !
... See MoreSee Less

Dostali sme ešte tieto vydarené fotografie z Veľkonočného Vatikánu.🇻🇦 
Ďakujeme veľmi pekne !
❤Image attachment

7 CommentsComment on Facebook

Ďakujeme za nezabudnuteľné zážitky

View more comments

🇻🇦 Vo Vatikáne vyvrcholili Veľkonočné oslavy! Pápež František predniesol tradičné posolstvo a požehnanie mestu a svetu – známe pod názvom URBI ET ORBI. A práve tento moment sa stal nezabudnuteľným aj pre našich pútnikov, ktorí sa tejto udalosti zúčastnili spolu s tisíckami veriacich z celého sveta.

Naši pútnici mali vďaka nášmu skúsenému sprievodcovi PaedDr. Michalovi Pitoniakovi, možnosť zažiť toto posolstvo z jedinečnej perspektívy. Boli sme hrdí, keď sme videli, ako sa slovenská vlajka vyníma v dave, vďaka skvele zvoleným miestam našich pútnikov priamo v prednej časti. 🇸🇰

www.awertour.sk

*Za fotografie ďakujeme pani Vierke.

Zábery na našich pútnikov:

TV LUX
čas: 23:30 a 25:50
www.youtube.com/watch?v=OZ8fGqdckqU

Ta3
čas: 1:01
www.ta3.com/clanok/931853/papez-udelil-tradicne-pozehnanie-urbi-et-orbi-omsu-sluzil-na-namesti-sv...
... See MoreSee Less

🇻🇦 Vo Vatikáne vyvrcholili Veľkonočné oslavy! Pápež František predniesol tradičné posolstvo a požehnanie mestu a svetu – známe pod názvom URBI ET ORBI. A práve tento moment sa stal nezabudnuteľným aj pre našich pútnikov, ktorí sa tejto udalosti zúčastnili spolu s tisíckami veriacich z celého sveta.

Naši pútnici mali vďaka nášmu skúsenému sprievodcovi PaedDr. Michalovi Pitoniakovi, možnosť zažiť toto posolstvo z jedinečnej perspektívy. Boli sme hrdí, keď sme videli, ako sa slovenská vlajka vyníma v dave, vďaka skvele zvoleným miestam našich pútnikov priamo v prednej časti. 🇸🇰

www.awertour.sk

*Za fotografie ďakujeme pani Vierke.

Zábery na našich pútnikov:

TV LUX 
čas: 23:30 a 25:50
https://www.youtube.com/watch?v=OZ8fGqdckqU

Ta3 
čas: 1:01 
https://www.ta3.com/clanok/931853/papez-udelil-tradicne-pozehnanie-urbi-et-orbi-omsu-sluzil-na-namesti-svateho-petraImage attachmentImage attachment+4Image attachment

3 CommentsComment on Facebook

Nezabudnuteľný zážitok. Najkrajšia Veľká noc, akú som doteraz zažila. Som rada, že som mala to šťastie zúčastniť sa prežiť tieto dni v atmosfére, ktorá sa ani nedá vyjadriť slovami. Šťastne sme sa vrátili. Pozdravujem všetkých účastníkov púte. Martuška z BB, na fotke šiesta zľava.

Nezabudnuteľný zážitok nemám slov neverím ,že som sa porozprávala s veliteľom Švajčiarskej gardy .Už sa teším nabudúce

Načítať dalšie príspevky