Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ĎAKUJEME, že cestujete s nami❤️
Svätá zem 1.5.-9.5.2023
Sprevádzal Tomáš Torkoš
... See MoreSee Less

ĎAKUJEME, že cestujete s nami❤️ 
Svätá zem 1.5.-9.5.2023 
Sprevádzal Tomáš TorkošImage attachmentImage attachment+4Image attachment

Comment on Facebook

Joj,oživili sa mi krásne spomienky na všetky tie krásne miesta.💕💕

Spomínam.:)

Aj my sme tam boli.

🤍🤍🤍

View more comments

🔵 ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO A

Dnes slávime slávnosť Zoslania Ducha Svätého, čiže Turíce. Spolu sa zamyslime nad otázkou: „Kto je Duch Svätý?“ Z katechizmu vieme, že Boh je len jeden, ale je v troch osobách, ako si to pripomenieme na budúcu nedeľu. Treťou božskou osobou je Duch Svätý. Túto pravdu vyznávame aj vo vyznaní viery. Dnešný človek si neraz povie, že chce mať na všetko rukolapný dôkaz. Chce sa o všetkom presvedčiť zmyslami. Ale ako sa presvedčiť, že Duch Svätý jestvuje, keď ho nevidíme? Vidíme vzduch, elektriku, rádiové vlny...? Pochybujeme, že jestvujú? Nie. Aj keď tieto skutočnosti nevidíme, nenahmatáme, predsa poznáme ich účinok. Ani Ducha Svätého nevidíme, ale poznáme jeho účinok.
V Starom zákone máme len náznaky o Duchu Svätom, ale v Novom zákone už sa Duch Svätý jasne spomína na viacerých miestach. Do Nazareta je poslaný Anjel Gabriel k Panne Márii s posolstvom, že sa stane matkou Syna Božieho. „Anjel jej oznamuje: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn“ (Lk 1,35). Pri krste v Jordáne sa Duch Svätý objavil nad Ježišom v podobe holubice, keď ho Ján Krstiteľ pokrstil. Ale nadovšetko prenesme sa v duchu do Večeradla, kde sa učeníci schádzali na modlitbách a v deň Turíc sa: „Náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával hovoriť“ (Sk, 2, 2-4). Sv. Pavol v Liste Korinťanom : “A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele“ (1 Kor. 6, 19-20). Po Turícach si všimnime apoštola Petra, ktorý sa dovtedy bál vychádzať z Večeradla. Silou Ducha Svätého vystúpil pred ľudí a nebojácne ohlasoval Ježiša, ktorého na kríži usmrtili, ale Boh ho vzkriesil. Ale zmeňte svoje zmýšľanie a dajte sa pokrstiť a dostanete aj vy dar Ducha Svätého. V ten deň sa dalo na kázne apoštola Petra pokrstiť okolo tri tisíc mužov.
Pre povzbudenie uvediem udalosť, ktorú si možno vy skôr narodení pamätáte. Raz za mesiac vysielala naša televízia hudobný program z bývalej NDR, ktorý mal názov Ein Kessel Buntes. Vystúpila tam aj francúzská speváčka Mireille Mathieu. Obdivuhodné bolo, že na hrdle mala zlatý krížik. Po prvej piesni jej dávali otázky, ktoré vysielali do celého sveta. Boli to tieto otázky: «Kde ste sa naučili spievať?» Odpoveď znela: «V škole a v kostole.» «Čo bol váš najväčší zážitok na turné v Amerike?» A speváčka povedala: «Že som mohla spievať na svätej omši v Harleme.» «Prečo to pokladáte za najväčší zážitok?» Speváčka spokojne povedala: «Preto, lebo som hlboko veriaca katolíčka.» Po týchto odpovediach zavládlo v hale ticho. A viete prečo? Lebo to boli časy, keď sa v socialistickom bloku nikto neodvážil verejne priznať k viere, ako to urobila Mireille Mathieu. Necítite v tom silu Ducha Svätého?
Pri krste sme sa stali Božími deťmi, ale aj chrámami Ducha Svätého. Je to úžasná hodnosť, ale nezostaňme na polceste, ale otvorme sa Duchu Svätému, a to každodennou modlitbou, rozjímaním, svätou omšou spojenou so svätým prijímaním, aby nás Duch Svätý naplnil silou, svetlom a láskou, a tak budeme v ňom všetci šťastnejší.

Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov.

⭐ I Z R A E L - Svätá zem ⭐
⭐ Sprevádza skúsený a obľúbený PaedDr. Martin Mojžiš
➡️ 6.9. - 13.9.2023 s polpenziou
✈ Odlet zo Slovenska z Piešťan 🇸🇰 🇮🇱
➡️ Cena zájazdu 790 € je konečná.

➡️ awertour.sk/putnicke-zajazdy/svata-zem-10/

Prihlasovať sa môžete telefonicky, emailom alebo priamo cez našu stránku:
📩 ck@awertour.sk
📞 0911 285 240
📞 02/52 492 922
... See MoreSee Less

🔵 ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO A

   Dnes slávime slávnosť Zoslania Ducha Svätého, čiže Turíce. Spolu sa zamyslime nad otázkou: „Kto je Duch Svätý?“ Z katechizmu vieme, že Boh je len jeden, ale je v troch osobách, ako si to pripomenieme na budúcu nedeľu. Treťou božskou osobou je Duch Svätý. Túto pravdu vyznávame aj vo vyznaní viery. Dnešný človek si neraz povie, že chce mať na všetko rukolapný dôkaz. Chce sa o všetkom presvedčiť zmyslami. Ale ako sa presvedčiť, že Duch Svätý jestvuje, keď ho nevidíme? Vidíme vzduch, elektriku, rádiové vlny...? Pochybujeme, že jestvujú? Nie. Aj keď tieto skutočnosti nevidíme, nenahmatáme, predsa poznáme ich účinok. Ani Ducha Svätého nevidíme, ale poznáme jeho účinok.
   V Starom zákone máme len náznaky o Duchu Svätom, ale v Novom zákone už sa Duch Svätý jasne spomína na viacerých miestach. Do Nazareta je poslaný Anjel Gabriel k Panne Márii s posolstvom, že sa stane matkou Syna Božieho. „Anjel jej oznamuje: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn“ (Lk 1,35). Pri krste v Jordáne sa Duch Svätý objavil nad Ježišom v podobe holubice, keď ho Ján Krstiteľ pokrstil. Ale nadovšetko prenesme sa v duchu do Večeradla, kde sa učeníci schádzali na modlitbách a v deň Turíc sa: „Náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával hovoriť“ (Sk, 2, 2-4). Sv. Pavol v Liste Korinťanom : “A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele“ (1 Kor. 6, 19-20). Po Turícach si všimnime apoštola Petra, ktorý sa dovtedy bál vychádzať z Večeradla. Silou Ducha Svätého vystúpil pred ľudí a nebojácne ohlasoval Ježiša, ktorého na kríži usmrtili, ale Boh ho vzkriesil. Ale zmeňte svoje zmýšľanie a dajte sa pokrstiť a dostanete aj vy dar Ducha Svätého. V ten deň sa dalo na kázne apoštola Petra pokrstiť okolo tri tisíc mužov.
   Pre povzbudenie uvediem udalosť, ktorú si možno vy skôr narodení pamätáte. Raz za mesiac vysielala naša televízia hudobný program z bývalej NDR, ktorý mal názov Ein Kessel Buntes. Vystúpila tam aj francúzská speváčka Mireille Mathieu. Obdivuhodné bolo, že na hrdle mala zlatý krížik. Po prvej piesni jej dávali otázky, ktoré vysielali do celého sveta. Boli to tieto otázky: «Kde ste sa naučili spievať?» Odpoveď znela: «V škole a v kostole.» «Čo bol váš najväčší zážitok na turné v Amerike?» A speváčka povedala: «Že som mohla spievať na svätej omši v Harleme.» «Prečo to pokladáte za najväčší zážitok?» Speváčka spokojne povedala: «Preto, lebo som hlboko veriaca katolíčka.» Po týchto odpovediach zavládlo v hale ticho. A viete prečo? Lebo to boli časy, keď sa v socialistickom bloku nikto neodvážil verejne priznať k viere, ako to urobila Mireille Mathieu. Necítite v tom silu Ducha Svätého?
   Pri krste sme sa stali Božími deťmi, ale aj chrámami Ducha Svätého. Je to úžasná hodnosť, ale nezostaňme na polceste, ale otvorme sa Duchu Svätému, a to každodennou modlitbou, rozjímaním, svätou omšou spojenou so svätým prijímaním, aby nás Duch Svätý naplnil silou, svetlom a láskou, a tak budeme v ňom všetci šťastnejší.

   Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov.

⭐ I Z R A E L - Svätá zem ⭐ 
⭐ Sprevádza skúsený a obľúbený PaedDr. Martin Mojžiš
➡️ 6.9. - 13.9.2023 s polpenziou 
✈ Odlet zo Slovenska z Piešťan 🇸🇰 🇮🇱 
➡️ Cena zájazdu 790 € je konečná. 

➡️ https://awertour.sk/putnicke-zajazdy/svata-zem-10/

Prihlasovať sa môžete telefonicky, emailom alebo priamo cez našu stránku:
📩 ck@awertour.sk
📞 0911 285 240
📞 02/52 492 922

Comment on Facebook

Pán Boh zaplať za vaše nedeľné a sviatočne vysvetlenia evanjelií , dnes som počula i v kostole, tie vaše upútajú viac.

Prosím o silu, aby som nezostala na pol ceste....príď Duchu Svätý tvorivý. Amen.

Vďaka 🙏❤️❤️

Ďakujem ♥️🍀♥️🙏♥️

✨Dnešný deň nám začína touto krásnou foto refrenciou zo zájazdu Svätá zem + Petra❤ ĎAKUJEME 🤗

Vážená spoločnosť Awertour.
V termíne od 08.05 do 15.05. 23 som spolu s mojou mamou absolvovala prostredníctvom vás tu najkrajšiu cestu do Svätej Zeme. Cestu poznania, naplnenia, šťastia a duchovnej pohody. Chcem sa za nás z celého srdca poďakovať za zájazdy, ktoré robíte cenovo dostupné pre ľudí a takisto za profesionálny prístup a výklad vašich pátrov. Nás sprevádzal páter Spišák, ktorého prístup a ľudskosť nemá hraníc. Človek, ktorý prehovorí do duše každého a pohladí miesta, ktoré najviac v daný moment potrebuješ.
Naozaj veľká, veliká vďaka za nádherný pobyt, ale aj duchovný zážitok. Budem vás vrele odporúčať každému a určite to nebol posledný zájazd, ktorý som cez vás absolvovala. Prajem veľa spokojných klientov a síl do ďalšej práce 🙏❤️
S vrúcnym pozdravom Putnokyová

Svätá zem
▶️ 6.9. - 13.9.2023 letecky s odletom z Piešťan ✈️ 790€
awertour.sk/putnicke-zajazdy/svata-zem-10/
Prihlasovať sa môžete telefonicky alebo emailom:
📩 ck@awertour.sk
📞 0911 285 240
📞 02/52 492 922
... See MoreSee Less

✨Dnešný deň nám začína touto krásnou foto refrenciou zo zájazdu Svätá zem + Petra❤ ĎAKUJEME 🤗

Vážená spoločnosť Awertour.
V termíne od 08.05 do 15.05. 23 som spolu s mojou mamou absolvovala prostredníctvom vás tu najkrajšiu cestu do Svätej Zeme. Cestu poznania, naplnenia, šťastia a duchovnej pohody. Chcem sa za nás z celého srdca poďakovať za zájazdy, ktoré robíte cenovo dostupné pre ľudí a takisto za profesionálny prístup a výklad vašich pátrov. Nás sprevádzal páter Spišák, ktorého prístup a ľudskosť nemá hraníc. Človek, ktorý prehovorí do duše každého a pohladí miesta, ktoré najviac v daný moment potrebuješ. 
Naozaj veľká, veliká vďaka za nádherný pobyt, ale aj duchovný zážitok. Budem vás vrele odporúčať každému a určite to nebol posledný zájazd, ktorý som cez vás absolvovala. Prajem veľa spokojných klientov a síl do ďalšej práce 🙏❤️
S vrúcnym pozdravom Putnokyová

Svätá zem 
▶️ 6.9. - 13.9.2023 letecky s odletom z Piešťan ✈️ 790€
https://awertour.sk/putnicke-zajazdy/svata-zem-10/
Prihlasovať sa môžete telefonicky alebo emailom:
📩 ck@awertour.sk
📞 0911 285 240
📞 02/52 492 922Image attachmentImage attachment+Image attachment

Comment on Facebook

Krásne fotky sa vám podarili....spomienky ostávajú 👍

Môžem veľmi potvrdiť vaše hodnotenie cestovnej kancelárie i sprievodcov zájazdu . Veľká spokojnosť , boli sme 3-krát vždy iný sprievodca , všetci sú výnimočne skvelí . Cesty v Izraeli sú ako magnet.

Súhlasím so všetkým,čo ste napísali.Boli sme s manželom od 5.5. do 12.5.Dokonca sme sa stretli v Nazarete s Vašou skupinou.My sme mali sprievodcu pána farára Mgr.Ľudovíta Malého a to bol neskutočný zážitok 🙏Odporúčam každému aspoň raz v živote navštíviť tieto sväté miesta❤️

Lenka veľmi pekné fotky aj spomienky. Spomíname. Bolo tam nádherne.

Môžem len súhlasiť bolo neskutočne 🙏🙏🙏

Veľmi túžim sa raz v živote pozrieť na tieto miesta,kde sa píšu najväčšie dejiny v histórii ľudstva.Verím,že sa mi to raz podarí.

Spomínam si, bola som tam

Spomínam.:)

Krásne

View more comments

ĎAKUJEME VÁM 🤗 Referencia na zájazd do Fatimy. 🙏❤️

Dobrý deň .
Chcem sa poďakovať CK Awertour, že som vďaka nim mala takú možnosť cestovať so svojou mamkou a sestrou do Fatimy v Portugalsku.
Ďakujem skvelému kňazovi a sprievodcovi Ľudovítovi Malému za jeho hlavne duchovný sprievod...za krásne a poučné slová pri bohoslužbách, ako aj počas celej púte.
Nikdy nezabudneme. Bolo to úžasné byť prítomný na tak svätom mieste kde sa spojilo nebo so zemou. ❤️
Veľká vďaka ešte raz.
Nech Panna Mária stojí pri vás v CK a požehnáva Vašu úžasnú prácu pre nás.🙏❤️.
Lenka s rodinou.
... See MoreSee Less

ĎAKUJEME VÁM 🤗 Referencia na zájazd do Fatimy. 🙏❤️

Dobrý deň . 
Chcem sa poďakovať CK Awertour, že som vďaka nim mala takú možnosť cestovať so svojou mamkou a sestrou do Fatimy v Portugalsku.
Ďakujem skvelému kňazovi a sprievodcovi Ľudovítovi Malému za jeho hlavne duchovný sprievod...za krásne a poučné slová pri bohoslužbách, ako aj počas celej púte.
Nikdy nezabudneme. Bolo to úžasné byť prítomný na tak svätom mieste kde sa spojilo nebo so zemou. ❤️
Veľká vďaka ešte raz.
Nech Panna Mária stojí pri vás v CK a požehnáva Vašu úžasnú prácu pre nás.🙏❤️.
Lenka s rodinou.Image attachmentImage attachment+Image attachment

Comment on Facebook

Od nedele, 14. mája do stredy, 17. mája 2023 sme sa s manželkou zúčastnili pútnického zájazdu vo Fátime, obaja sme boli nadmieru spokojní. Chceme sa touto cestou úprimne a z celého srdca poďakovať CK Awertour a osobitne dôstojnému pánovi Ľudovítovi Malému, ktorý nám celebroval sväté omše a sprevádzal nás po miestach, kde sa pred 106 rokmi trom deťom: Lúcii dos Santos, Francescovi Marto a Hyacinte Marto zjavovala Svätá Panna Mária. Kňaz Ľudovít Malý je skúsený, skvelý sprievodca a vynikajúci človek. Nezabudnuteľnými zážitkami boli pre nás modlitby posvätného ruženca v sanktuáriu a večerné sviečkové procesie. Nádherné spomienky si odnášame aj z krížovej cesty z Fátimy do neďalekej dedinky Aljustrel, v ktorej žili tri deti: Lúcia, Francesco a Hyacinta. Veríme, že v najbližších rokoch do Fátimy znovu zavítame.

Určite pôjdem 🍀♥️🙏🍀🙏

View more comments

🔵 SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA A

Keď pravidelne chodíte v nedeľu na svätú omšu, tak verím, že sa radi zamýšľate nad pravdami, ktoré počúvate z úst kňaza, keď číta evanjelium a vysvetľuje ho v katechéze alebo homílii. Niektoré pravdy sú ľahko zrozumiteľné, ale sami viete, že niektoré dajú – ako sa hovorí – zabrať a treba sa s nimi popasovať.
Tak je to aj s dnešným evanjeliom. Priznám sa, že aj mne dalo zabrať, ako vám ho zrozumiteľne vysvetliť, pretože dnešná myšlienka je veľmi hlboká. Venujme sa tejto Ježišovej vete, keď sa modlil k nebeskému Otcovi: „Večný život je v tom, že poznajú teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ Pán Ježiš tu vlastne rieši otázku: Čo je večný život? Je to naozaj ťažká otázka, veď my ľudia ani nevieme, čo je život. Samotní vedci ani dnes nevedia, čo je podstata života. Oni vedia, že je trojaký stupeň života, a to v rastlinách, živočíchoch a najväčší stupeň života je v ľuďoch. Tento stupeň života je oproti predchádzajúcim dvom vysokým ohodnotením, lebo ako vieme, v ľuďoch je ešte duša, skrze ktorú myslia a slobodne sa rozhodujú. Ale mnohí slávni filozofi tvrdia, že jestvuje ešte vyšší stupeň života, ako je ľudský, a to je taký stupeň, v ktorom je život odhmotnený, mimočasový, čiže večný život ducha. Ale v čom spočíva takýto večný život, to tiež nevedia vysvetliť.
Kto dal zaručenú odpoveď na túto otázku je ten, kto na tento svet prišiel z večného života, a to je Ježiš Kristus, keď hovorí takto: „Večný život spočíva v tom, že ľudia poznajú Boha a toho, ktorého on poslal, Božieho Syna, Ježiša Krista.“ Tu si všimnime jedno dôležité slovo «poznajú», aby sme si zapamätali, že večný život spočíva v poznaní Boha a Ježiša Krista. Znalci Písma svätého vysvetľujú slovo «poznajú» z aramejčiny, ktoré je vyjadrené výrazom «jada´a» a tento biblický výraz neznamená, že niekoho poznám osobne, napríklad ministra, lekára alebo iného človeka, že ho poznám tak, že mám o ňom vedomosti. Ale biblické slovo «poznať» znamená vrúcny vzájomný vzťah, ktorý Písmo sväté spája napríklad s intímnym manželským zväzkom. V Knihe Genesis: Adam poznal Evu a ona počala a porodila Kaina. Kain poznal svoju manželku a ona počala a porodila Henocha. V Starom zákone je viac takýchto vyjadrení. V Lukášovom evanjeliu máme vetu, že Jozef nepoznal Máriu, ktorá Ježiša počala z Ducha Svätého. Ako vidíme, že biblické slovo «poznať» znamená, nielen vedieť, či mať vedomosti o niekom, ale mať hlboký osobný, teda dôverný vzťah k niekomu. Už z tohto chápeme, o čo sa jednalo Pánu Ježišovi, keď povedal, že večný život znamená poznať nebeského Otca a jeho Syna Ježiša Krista. Veľmi výstižné podobenstvo na túto pravdu vyjadril Pán Ježiš podobenstvom o viniči a ratolestiach. Ratolesti, keď sú napojené na viniči, tak žijú z jeho miazgy, ale ktorá z ratolestí sa od viniča odlomí, tak zahynie. Preto pravý veriaci človek je stále napojený na Ježiša, aby z jeho milostí žil tu na zemi a po smrti získal večný život v spoločenstve s Ježišom a nebeským Otcom.
Milí priatelia, usilujte sa svojím duchovným životom o dôverné spoločenstvo s Bohom a s Ježišom, a to modlitbou, svätou omšou a svätým prijímaním, no aj službou blížnym a budete mať hojný – dovolím si povedať – večný život tu na zemi, ale najmä vo večnosti.

Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov.

Svätá zem s PaedDr. Martinom Mojžišom
▶️ 6.9. - 13.9.2023 letecky s odletom z Piešťan ✈️ 790€
awertour.sk/putnicke-zajazdy/svata-zem-10/
Prihlasovať sa môžete telefonicky alebo emailom:
📩 ck@awertour.sk
📞 0911 285 240
📞 02/52 492 922
... See MoreSee Less

🔵 SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA A

   Keď pravidelne chodíte v nedeľu na svätú omšu, tak verím, že sa radi zamýšľate nad pravdami, ktoré počúvate z úst kňaza, keď číta evanjelium a vysvetľuje ho v katechéze alebo homílii. Niektoré pravdy sú ľahko zrozumiteľné, ale sami viete, že niektoré dajú – ako sa hovorí – zabrať a treba sa s nimi popasovať. 
   Tak je to aj s dnešným evanjeliom. Priznám sa, že aj mne dalo zabrať, ako vám ho zrozumiteľne vysvetliť, pretože dnešná myšlienka je veľmi hlboká. Venujme sa tejto Ježišovej vete, keď sa modlil k nebeskému Otcovi: „Večný život je v tom, že poznajú teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ Pán Ježiš tu vlastne rieši otázku: Čo je večný život? Je to naozaj ťažká otázka, veď my ľudia ani nevieme, čo je život. Samotní vedci ani dnes nevedia, čo je podstata života. Oni vedia, že je trojaký stupeň života, a to v rastlinách, živočíchoch a najväčší stupeň života je v ľuďoch. Tento stupeň života je oproti predchádzajúcim dvom vysokým ohodnotením, lebo ako vieme, v ľuďoch je ešte duša, skrze ktorú myslia a slobodne sa rozhodujú. Ale mnohí slávni filozofi tvrdia, že jestvuje ešte vyšší stupeň života, ako je ľudský, a to je taký stupeň, v ktorom je život odhmotnený, mimočasový, čiže večný život ducha. Ale v čom spočíva takýto večný život, to tiež nevedia vysvetliť.
   Kto dal zaručenú odpoveď na túto otázku je ten, kto na tento svet prišiel z večného života, a to je Ježiš Kristus, keď hovorí takto: „Večný život spočíva v tom, že ľudia poznajú Boha a toho, ktorého on poslal, Božieho Syna, Ježiša Krista.“ Tu si všimnime jedno dôležité slovo «poznajú», aby sme si zapamätali, že večný život spočíva v poznaní Boha a Ježiša Krista. Znalci Písma svätého vysvetľujú slovo «poznajú» z aramejčiny, ktoré je vyjadrené výrazom «jada´a» a tento biblický výraz neznamená, že niekoho poznám osobne, napríklad ministra, lekára alebo iného človeka, že ho poznám tak, že mám o ňom vedomosti. Ale biblické slovo «poznať» znamená vrúcny vzájomný vzťah, ktorý Písmo sväté spája napríklad s intímnym manželským zväzkom. V Knihe Genesis: Adam poznal Evu a ona počala a porodila Kaina. Kain poznal svoju manželku a ona počala a porodila Henocha. V Starom zákone je viac takýchto vyjadrení. V Lukášovom evanjeliu máme vetu, že Jozef nepoznal Máriu, ktorá Ježiša počala z Ducha Svätého. Ako vidíme, že biblické slovo «poznať» znamená, nielen vedieť, či mať vedomosti o niekom, ale mať hlboký osobný, teda dôverný vzťah k niekomu. Už z tohto chápeme, o čo sa jednalo Pánu Ježišovi, keď povedal, že večný život znamená poznať nebeského Otca a jeho Syna Ježiša Krista. Veľmi výstižné podobenstvo na túto pravdu vyjadril Pán Ježiš podobenstvom o viniči a ratolestiach. Ratolesti, keď sú napojené na viniči, tak žijú z jeho miazgy, ale ktorá z ratolestí sa od viniča odlomí, tak zahynie. Preto pravý veriaci človek je stále napojený na Ježiša, aby z jeho milostí žil tu na zemi a po smrti získal večný život v spoločenstve s Ježišom a nebeským Otcom.
   Milí priatelia, usilujte sa svojím duchovným životom o dôverné spoločenstvo s Bohom a s Ježišom, a to modlitbou, svätou omšou a svätým prijímaním, no aj službou blížnym a budete mať hojný – dovolím si povedať – večný život tu na zemi, ale najmä vo večnosti.

   Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov.

Svätá zem s PaedDr. Martinom Mojžišom
▶️ 6.9. - 13.9.2023 letecky s odletom z Piešťan ✈️ 790€
https://awertour.sk/putnicke-zajazdy/svata-zem-10/
Prihlasovať sa môžete telefonicky alebo emailom:
📩 ck@awertour.sk
📞 0911 285 240
📞 02/52 492 922

Comment on Facebook

Vďaka 🙏❤️🙏

Ďakujem srdečne otec Martin 🙏🍀🙏

🔵NANEBOVSTÚPENIE PÁNA A

V duchu sa prenesme na vrchol Olivovej hory, kde stoja dva kostoly zasvätené tejto udalosti. Jeden evanjelický a druhý patrí Ruskej ortodoxnej cirkvi. V 4. Storočí postavili tiež na Olivovej hore byzantskí kresťania malý, okrúhly kostolík, ktorý v roku 614 zničili Peržania. Po ich odchode kostolík obnovili a v 12. storočí ho križiaci prebudovali. Po odchode križiakov ho Saladín premenil na mešitu, ktorá moslimom slúži dodnes. Vo vnútri v strede je mramorový kameň, do ktorého sú otlačené šlapaje - vraj Ježišových nôh - keď odtiaľ vystupoval do neba.
Jediný z evanjelistov, a to svätý Lukáš v 24,50-53 opisuje udalosť, ktorú si práve dnes pripomíname a konkrétne píše o Ježišovom odchode k Otcovi práve z Olivovej hory. „Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme a velebili Boha.“ Ešte aj v Skutkoch apoštolov 1,9-12 tento istý autor uvádza Ježišovo nanebovstúpenie.
Mysleli by sme si, že učeníci budú pri tejto rozlúčke smutní, ale práve opak bol pravdou. Z Olivovej hory odchádzali do Večeradla natešení. Prečo? Lebo ich predtým Ježiš uistil, že bude pre nich lepšie, keď odíde. Tak to uvádza evanjelista Ján v 14. Až 16. kapitole svojho evanjelia. Uistil ich, že im pošle Utešiteľa Ducha Svätého, ktorý ich vo všetkom poučí a zároveň prisľúbil, že si pre nich raz príde a vovedie ich do večného života. Teda apoštoli týmto dostali životné poslanie, aby išli a ohlasovali evanjelium, a tak pokračovali v Ježišovom poslaní. Tu ma napadol jeden životný príbeh známeho hudobného skladateľa Giacoma Pucciniho, ktorý napísal veľa opier. Na sklonku svojho života ochorel na rakovinu a v tejto fáze života pracoval na opere Turandot, ktorá sa považuje za jeho najkrajšie dielo. Vtedy sa obrátil na svojich žiakov, že ak nedokončí toto dielo, aby ho oni dokončili po jeho smrti, čo sa aj stalo. V roku 1926 mala opera svetovú premiéru v Miláne. Dirigoval ju jeho obľúbený študent Toscanini. Všetko prebiehalo normálne, až do tej časti, kedy majster odložil pero a dielo nedokončil. Nato dirigent zastavil orchester, otočil sa k divákom a so slzami v očiach zakričal: „Do tohto miesta napísal operu majster, potom zomrel.“ Po chvíľke ticha zdvihol dirigentskú paličku, obrátil sa znovu k divákom a cez slzy zvolal: „Ale jeho žiaci dokončili dielo.“
Áno, apoštoli pokračovali v Ježišovom diele ohlasovania evanjelia v celom svete a ako som uviedol v minulom zamyslení, robili to s takou láskou a ochotou, že za to neváhali podstúpiť aj mučenícku smrť. Zároveň dnešná slávnosť aj nás uisťuje, že na tomto svete máme iba prechodný pobyt, ale trvalý pobyt máme v nebesiach u nebeského Otca.
A toto je istota pre každého z nás. Keď veríme týmto prísľubom, tak máme aj my príčinu radovať sa, že náš život s Kristom tu na zemi má zmysel a aj pre nádej na večný život v spoločenstve s Ním.

Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov.

Svätá zem s PaedDr. Martinom Mojžišom
▶️ 6.9. - 13.9.2023 letecky s odletom z Piešťan ✈️ 790€
awertour.sk/putnicke-zajazdy/svata-zem-10/
Prihlasovať sa môžete telefonicky alebo emailom:
📩 ck@awertour.sk
📞 0911 285 240
📞 02/52 492 922
... See MoreSee Less

🔵NANEBOVSTÚPENIE PÁNA A

   V duchu sa prenesme na vrchol Olivovej hory, kde stoja dva kostoly zasvätené tejto udalosti. Jeden evanjelický a druhý patrí Ruskej ortodoxnej cirkvi. V 4. Storočí postavili tiež na Olivovej hore byzantskí kresťania malý, okrúhly kostolík, ktorý v roku 614 zničili Peržania. Po ich odchode kostolík obnovili a v 12. storočí ho križiaci prebudovali. Po odchode križiakov ho Saladín premenil na mešitu, ktorá moslimom slúži dodnes. Vo vnútri v strede je mramorový kameň, do ktorého sú otlačené šlapaje - vraj Ježišových nôh - keď odtiaľ vystupoval do neba. 
   Jediný z evanjelistov, a to svätý Lukáš v 24,50-53 opisuje udalosť, ktorú si práve dnes pripomíname a konkrétne píše o Ježišovom odchode k Otcovi práve z Olivovej hory. „Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme a velebili Boha.“ Ešte aj v Skutkoch apoštolov 1,9-12 tento istý autor uvádza Ježišovo nanebovstúpenie. 
   Mysleli by sme si, že učeníci budú pri tejto rozlúčke smutní, ale práve opak bol pravdou. Z Olivovej hory odchádzali do Večeradla natešení. Prečo? Lebo ich predtým Ježiš uistil, že bude pre nich lepšie, keď odíde. Tak to uvádza evanjelista Ján v 14. Až 16. kapitole svojho evanjelia. Uistil ich, že im pošle Utešiteľa Ducha Svätého, ktorý ich vo všetkom poučí a zároveň prisľúbil, že si pre nich raz príde a vovedie ich do večného života. Teda apoštoli týmto dostali životné poslanie, aby išli a ohlasovali evanjelium, a tak pokračovali v Ježišovom poslaní. Tu ma napadol jeden životný príbeh známeho hudobného skladateľa Giacoma Pucciniho, ktorý napísal veľa opier. Na sklonku svojho života ochorel na rakovinu a v tejto fáze života pracoval na opere Turandot, ktorá sa považuje za jeho najkrajšie dielo. Vtedy sa obrátil na svojich žiakov, že ak nedokončí toto dielo, aby ho oni dokončili po jeho smrti, čo sa aj stalo. V roku 1926 mala opera svetovú premiéru v Miláne. Dirigoval ju jeho obľúbený študent Toscanini. Všetko prebiehalo normálne, až do tej časti, kedy majster odložil pero a dielo nedokončil. Nato dirigent zastavil orchester, otočil sa k divákom a so slzami v očiach zakričal: „Do tohto miesta napísal operu majster, potom zomrel.“ Po chvíľke ticha zdvihol dirigentskú paličku, obrátil sa znovu k divákom a cez slzy zvolal: „Ale jeho žiaci dokončili dielo.“
   Áno, apoštoli pokračovali v Ježišovom diele ohlasovania evanjelia v celom svete a ako som uviedol v minulom zamyslení, robili to s takou láskou a ochotou, že za to neváhali podstúpiť aj mučenícku smrť. Zároveň dnešná slávnosť aj nás uisťuje, že na tomto svete máme iba prechodný pobyt, ale trvalý pobyt máme v nebesiach u nebeského Otca.
   A toto je istota pre každého z nás. Keď veríme týmto prísľubom, tak máme aj my príčinu radovať sa, že náš život s Kristom tu na zemi má zmysel a aj pre nádej na večný život v spoločenstve s Ním.

   Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov.

Svätá zem s PaedDr. Martinom Mojžišom
▶️ 6.9. - 13.9.2023 letecky s odletom z Piešťan ✈️ 790€
https://awertour.sk/putnicke-zajazdy/svata-zem-10/
Prihlasovať sa môžete telefonicky alebo emailom:
📩 ck@awertour.sk
📞 0911 285 240
📞 02/52 492 922

Comment on Facebook

Tu som bol

Krásne napísané

🙏🙏🙏🙏🙏

ĎAKUJEME našim pútnikom z Vikartoviec za naozaj vydarené fotografie a krásnu referenciu🙏❤️

Veriaci z farnosti Vikartovce, naplnení bohatými duchovnými zážitkami, sa chceme poďakovať CK Awertour za zorganizovanie už druhej našej púte do Svätej zeme v tomto roku. Vďaka Vášmu sprievodcovi PaedDr. Michalovi Pitoniakovi, rodnému bratovi nášho pána farára, sme mohli duchovne vniknúť a spoznať veci nám doteraz ukryté pod rúškom tajomnosti. Nech Vám dobrotivý Pán Boh pomáha vo Vašej činnosti, aby cez sväté miesta ste aj ďalším pútnikom dovolili nazrieť a duchovne načrieť z hĺbky vedomostí o zemi, kde sa narodil, žil, zomrel a vstal zmŕtvych náš Pán Ježiš Kristus.

Sprevádzal náš obľúbený a skúsený sprievodca PaedDr. Michal Pitoniak
➡️Ponuku zájazdov, kde sprevádza nájdete:
awertour.sk/personnel/paeddr-michal-pitoniak/
Odporúčame :
▶️ Svätá Zem 3.10. - 10.10.2023 790€
awertour.sk/putnicke-zajazdy/svata-zem-7/
Prihlasovať sa môžete telefonicky alebo emailom:
📩 ck@awertour.sk
📞 0911 285 240
📞 02/52 492 922
... See MoreSee Less

ĎAKUJEME našim pútnikom z Vikartoviec za naozaj vydarené fotografie a krásnu referenciu🙏❤️

Veriaci z farnosti Vikartovce, naplnení bohatými duchovnými zážitkami, sa chceme poďakovať CK Awertour za zorganizovanie už druhej našej púte do Svätej zeme v tomto roku. Vďaka Vášmu sprievodcovi PaedDr. Michalovi Pitoniakovi, rodnému bratovi nášho pána farára, sme mohli duchovne vniknúť a spoznať veci nám doteraz ukryté pod rúškom tajomnosti. Nech Vám dobrotivý Pán Boh pomáha vo Vašej činnosti, aby cez sväté miesta ste aj ďalším pútnikom dovolili nazrieť a duchovne načrieť z hĺbky vedomostí o zemi, kde sa narodil, žil, zomrel a vstal zmŕtvych náš Pán Ježiš Kristus. 

Sprevádzal náš obľúbený a skúsený sprievodca PaedDr. Michal Pitoniak
➡️Ponuku zájazdov, kde sprevádza nájdete:
https://awertour.sk/personnel/paeddr-michal-pitoniak/
Odporúčame :
▶️ Svätá Zem 3.10. - 10.10.2023 790€
https://awertour.sk/putnicke-zajazdy/svata-zem-7/
Prihlasovať sa môžete telefonicky alebo emailom:
📩 ck@awertour.sk
📞 0911 285 240
📞 02/52 492 922Image attachmentImage attachment+Image attachment

Comment on Facebook

Bolo nám cťou byť s vašou farnosťou, ďakujeme 😘

Nádhera , máme aj my krásne spomienky s otcom Pitoniakom . Boli sme tam vo februári 😊

Kedže som bola účastníčkou tejto púte, taktiež by som chcele poďakovať farnosti Vikartovce a úžasnému sprievodcovi p. M. Pitoniakovi.

Krásne spomienky, po Covide snáď sa aj mne podarí, naposledy som bola v roku 2019 🙏🍀🙏

Taktiež ďakujem sprievodcovi a kňazovi M.Pitoniakovi za skvelí výklad na púti v Svätej zemi. Veľa mi to dalo. Ešte by som si to s jeho sprevádzanym rada zopakovala. Ďakujem aj farnosti Bernolákovo že ma medzi seba super prijali Ďakujem aj kňazovi farnosti Bernolákovo za požehnané chvíle pri slaveni sv.omsi

Ja som bola a chcela som ist zas aj z rodinkou mojou a nepodarilo sa.

Aj ja som bola vo februári a spomienky krásne .

Ze vrai uz neboli miesta chceli sme ist 4 a boli uz len 3 volne

🙏

View more comments

Načítať dalšie príspevky