Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

❤️ Premýšľali ste už ako obdarujete svojich najbližších ? odporúčame vám naše darčekové preukazy 🎁✈️🌍
Darujte zážitky a spomienky na celý život vo forme darčekového poukazu. Spomienky z pútnických zájazdov ostávajú roky veľmi silné. Určite nám dajú naši pútnici za pravdu. 🤗
⬇⬇⬇
✔️ darčekový poukaz vystavíme na akúkoľvek sumu, prípadne na konkrétny zájazd z našej ponuky
✔️ poukaz má platnosť 2 roky
✔️ darčekový poukaz vám bude odoslaný ihneď po uhradení

Celú našu ponuku zájazdov si môžete pozrieť na www.awertour.sk
Naše darčekové poukazy majú slávnostný dizajn a potešia určite každého 🙂
🔵Objednávať môžete telefonicky alebo emailom:
📩 ck@awertour.sk
📞 0911 285 240
📞 02/52 492 922
www.awertour.sk
... See MoreSee Less

❤️ Premýšľali ste už ako obdarujete svojich najbližších ? odporúčame vám naše darčekové preukazy 🎁✈️🌍
Darujte zážitky a spomienky na celý život vo forme darčekového poukazu. Spomienky z pútnických zájazdov ostávajú roky veľmi silné. Určite nám dajú naši pútnici za pravdu. 🤗
⬇⬇⬇
✔️ darčekový poukaz vystavíme na akúkoľvek sumu, prípadne na konkrétny zájazd z našej ponuky
✔️ poukaz má platnosť 2 roky 
✔️ darčekový poukaz vám bude odoslaný ihneď po uhradení 

Celú našu ponuku zájazdov si môžete pozrieť na www.awertour.sk
Naše darčekové poukazy majú slávnostný dizajn a potešia určite každého 🙂
🔵Objednávať môžete telefonicky alebo emailom:
📩 ck@awertour.sk
📞 0911 285 240
📞 02/52 492 922
www.awertour.sk

1 CommentComment on Facebook

🍀♥️🍀

Zamyslenie k sviatku SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH od PaedDr. Martina Mojžiša.🔵 SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH 🕯

Tento rok som sa rozhodol, že spojím v zamyslení obidva sviatky, a to slávnosť Všetkých svätých s Spomienku všetkých verných zosnulých. V podstate tieto tajomstvá vychádzajú z jedného učenia svätej Cirkvi v takzvanom odbore Eschatológia, čo je učenie Cirkvi o posledných veciach človeka.
V tieto dni a aj počas celého týždňa vo veľkom smerujú naše kroky na cintoríny. V rukách nesieme sviece, kytice kvetov a na perách modlitby za tých, ktorí nás predišli do večnosti a ktorí odpočívajú na cintorínoch. Pritom sa neubránime otázkam, či je hrob poslednou našou stanicou, alebo len prechodnou. Máme okrem tela aj dušu? Pán Boh nás jasne učí, že okrem hmotného tela máme aj nehmotnú a nesmrteľnú dušu. To, čo my nazývame smrťou, to je odpútanie sa duše od tela. Telo sa v hrobe po určitom čase rozpadá, lebo mu chýba dôležitý prvok, a to je duša. Duša je princíp života, nositeľka vôle, rozumu, osobnosti človeka. Keby človek nemal dušu, bol by na úrovni nižších živočíchov. Keby takto človek zomieral, tak potom by bolo zbytočné náboženstvo, každá morálna hodnota, a tak by život nemal zmysel.
A teraz si dajme otázku: Čo bude s mojou dušou po smrti? Na to nám dáva odpoveď svätý Pavol: „Všetci prídeme pred súdnu stolicu Božiu, každý z nás vydá za seba počet“ (porov. Rim 14, 10,14). Keď človek zomrie, duša opúšťa telo a ako nás učí Cirkev, nasleduje osobitný súd. V tom momente duša pokrsteného človeka sa ocitne – hovoríme tomu – tvárou v tvár pred Bohom a sama sa v prítomnosti nekonečne spravodlivého Sudcu rozhodne, či si zaslúži ostať v spoločenstve svätých. Je to v prípade, ak človek žil čnostným životom a zomrel sviatosťami zaopatrený. Pri týchto sviatostiach získal plnomocné odpustky, ktorými sa odpúšťajú aj tresty za hriechy. V takomto prípade hovoríme, že duša je oslávená a ostáva naveky v nebi. Svätému Jánovi na ostrove Patmos dal Pán Ježiš Zjavenie alebo videnie neba (posledná kniha Nového zákona). Videl veľký zástup pred Božím trónom, zástup zo všetkých národov a plemien a kmeňov a jazykov, zástup, ktorý by nik nespočítal. A ľudia v tomto nespočítateľnom zástupe boli oblečení v bielych rúchach a v rukách mali palmy. Palmy v ich rukách sú pre nás symbolom, že zvíťazili nad hriechom, a tak si zaslúžili víťazstvo pre nebo. Túto pravdu slávime práve na sviatok Všetkých svätých.
Veľkou tragédiou je, keď pokrstený človek po hriešnom živote zomiera nezmierený s Bohom. Aj táto duša pokrsteného človeka, pretože je pokrstený, pri osobitnom súde uvidí Pána Boha tak isto ako aj duša sviatosťami zaopatreného človeka. Hrozná tragédia je v tom, že práve vtedy už neskoro spozná svoj veľký omyl a premárnený pozemský život a sama sa posúdi pred spravodlivým Sudcom, že nebo si nezaslúži. Vtedy stráca naveky krásu neba a tá strata je taká hrozná, že sa nedá opísať žiadnymi slovami. Tejto strate hovoríme večné zatratenie alebo peklo. A teraz poďme k podstate spomienky na Všetkých verných zosnulých. Čo taká duša pokrsteného človeka, ktorý síce zomrel bez ťažkých hriechov, ale nestihol sa zo všedných vyspovedať alebo si ich v poslednej chvíli oľutovať alebo odčiniť skutok pokánia uložený pri svätej spovedi? Tiež sa pred nekonečnou Božou spravodlivosťou posúdi, že si nebo ešte nezaslúži a na určitý čas stráca krásu neba, čo spôsobuje hrozné duševné muky (podobné ako pekelné), ale s nádejou, že sa skrze tieto muky očistí a po očistení sa navráti do spoločenstva oslávenej Cirkvi. Tento očistný stav duše nazývame očistec.
A preto, keď v tieto dni prichádzame na cintoríny, zapaľujeme sviece a ozdobujeme hroby – čo je dobré, ale nadovšetko sa zamyslime, že toto síce je pekné, ale dôležité je, keďže nevieme, kde sa nachádzajú duše našich, ktorých telá sú v hroboch, tak sú dôležité naše modlitby a obety, či vo forme svätých omší, svätej spovedi alebo iných dobrých skutkov pre získanie plnomocných odpustkov. Prečo? Lebo nimi pomôžeme skrátiť očistcové muky pre tých, ktorí sú v očistci. Oslávené a zatratené duše to už nepotrebujú, ale dušiam v očistci to buď skráti ich pobyt, alebo môže dôjsť aj k plnému oslobodeniu sa z očistca a návrat do spoločenstva oslávenej Cirkvi, čiže do neba.
Preto, urobme všetko, čo je v našich silách, najmä v tejto oktáve pre záchranu duší v očistci, lebo keď im pomôžeme dostať sa do oslávenej Cirkvi, tak počítajme s tým, že sa raz aj oni nám odmenia, že budú pred Pánom Bohom orodovať za nás.

Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov.
... See MoreSee Less

Zamyslenie k sviatku SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH od PaedDr. Martina Mojžiša.

5 CommentsComment on Facebook

Vďaka za krásne vysvetlenie🙏🙏

Veľká vďaka.

Dakujem 🙏🙏🙏

Vďaka 🙏♥️🙏

Vďaka

View more comments

Veľké ĎAKUJEME pre farnosť Liptovské Revúce špeciálne pre Máriu, Martina, Luciu a Róberta. Takúto krásne spracovanú video referenciu z každého dňa sme dostali po prvýkrát. 🙏❤️

"Veľká vďaka,
ako je napísané v žalme 43: " I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou.", takto môžem zhrnúť naše putovanie po vojnou zmietanej Svätej zemi . Ďakujeme Bohu za dobrého pastiera a sprievodcu Vdp. PaedDr. Martina Mojžiša, ktorý nás viedol po stopách nášho Pána v Betleheme, Jeruzaleme, Jerichu a Nazarete a bol našou oporou pri neplánovanom predĺženom pobyte, ktorý sme absolvovali od 4.10.2023 do 13.10.2023. Ďakujeme aj Vdp. Marekovi, Marcelovi a Karolovi, ktorí nás povzbudzovali v ťažkých chvíľach. Ďakujeme našej Nebeskej Matke Panne Márii, ktorá nás ochraňovala päť dní, ktoré sme s ňou trávili v Nazarete až do nášho odletu, ktorý nám zabezpečila CK Awertour. Ešte raz veľká vďaka 🙂
Mária, Martin. Lucia, Róbert a farníci Liptovských Revúc"

Posielame zopár fotiek a krátke videá z každého dňa:

1. deň farskej púte vo Svätej Zemi:
Prvý deň farskej púte do Svätej Zeme. Milostivý čas, ako môžeme začať, ako na tých najdôležitejších miestach nášho vykúpenia našej spásy. Boží hrob a miesto Pánovho zmŕtvychvstania. Myslíme v modlitbách a obetiach!
youtu.be/X3LRX_6PcW0?si=jmuZYDGD-uKYXFGr

2. deň:
Druhý deň farskej púte vo Svätej Zemi. Ain Karem narodenie Jána Krstiteľa, navštívenie Alžbety, pole pastierov, jaskyňa mlieka, bazilika Narodenia Pána.
youtu.be/umgs5FkEah4?si=BacyjmJXzfdFqFYI

3. deň:
Tretí deň farskej púte vo Svätej Zemi. Pod mocnou ochranou Ružencovej Panny Márie sme slávili sv. omšu zo slávnostného vstupu Ježiša do Jeruzalema. Chrám Pater Noster - Otčenáš. Prešli sme Getsemany s bazilikou skaly, kde sa potil Ježiš krvou, i chrám Usnutia Najsvätejšej Bohorodičky, a miesto kde Peter zapiera svojho Majstra.
youtu.be/XYO33jxOP6E?si=fnZbnqs3EiqP-Se_

4. deň:
Štvrtý deň púte vo Sv. Zemi. Jericho, miesto Pánovho pokušenia, Mŕtve more.
youtu.be/q4BtVrNES0A?si=ivVfVdnMnm0mSqko

5. deň:
Hora Premenenia. Obnova manželských sľubov v Káne Galilejskej. A Nazaret, kde Slovo sa telom stalo. Nech nás sprevádza mocná ochrana Nebeskej Matky Márie na tejto ceste povzbudenia v našej viere a dôvery v Božiu pomoc.
youtu.be/RfQp9xmZqy0?si=H0sBdZrPexRl2WJ2

6. deň:
Svätá omša na Hore Blahoslavenstvá. Tabga - zázračne rozmnoženie chleba. Primát sv. Petra. Obnova krsných sľubov pri rieke Jordán. Genezaretské Jazero a Kafarnaum.
youtu.be/YTNAy79fh7U?si=CT6BkhJnQJ-2vFrU

7. deň:
Svätá omša v bazilike Matky Cirkvi a voľný program.
youtu.be/tF_IBv48vS8?si=-Y-58lgGyvvARYZ3

8. deň:
Ranné vstávanie a presun na letisko Ben Gurion. Odlet vládnym špeciálom na Slovensko. Presun z Bratislavy cez Piešťany do Liptovských Revúc. 9 statočných 🙂 dostalo bonus deň vo Sv. Zemi. K Sv. omši, modlitbe, rozjímaniu, a samozrejme dokúpeniu prezentov :). Najväčší zážitok sme mali pri nočnej spievanej a moderovanej adorácii s eucharistickým Kristom, s prosbou o požehnaný návrat a vďakou za milostí udelené na našej farskej púti.
youtu.be/Sw6UpT5q_Rs?si=xnD6IFppXHRrIquF

9. deň:
Návrat aj posledných “deväť statočných“ z farskej púte vo Svätej Zemi. Verím, že táto púť poslúži na povzbudenie vo viere a dôvere Božiu prozreteľnosť a silu modlitby. Nech zasiaté v nás vzklíči a prinesie hojnú úrodu. Nech je vo všetkom oslávený Boh. Modlíme sa za pokoj a mier na celom svete nech zavládne Kristov pokoj.
youtu.be/O9J6tFc4l_g?si=wbO7qOACgdZI5Rbz

ĎAKUJEME 🤗
... See MoreSee Less

Veľké ĎAKUJEME pre farnosť Liptovské Revúce špeciálne pre Máriu, Martina, Luciu a Róberta. Takúto krásne spracovanú video referenciu z každého dňa sme dostali po prvýkrát. 🙏❤️

Veľká vďaka,
ako je napísané v žalme 43:  I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou., takto môžem zhrnúť naše putovanie po vojnou zmietanej Svätej zemi . Ďakujeme Bohu za dobrého pastiera a sprievodcu Vdp. PaedDr. Martina Mojžiša, ktorý nás viedol po stopách nášho Pána v Betleheme, Jeruzaleme, Jerichu  a Nazarete a bol našou oporou pri neplánovanom predĺženom pobyte, ktorý sme absolvovali od 4.10.2023 do 13.10.2023. Ďakujeme aj Vdp. Marekovi, Marcelovi a Karolovi, ktorí nás povzbudzovali v ťažkých chvíľach. Ďakujeme našej Nebeskej Matke Panne Márii, ktorá nás ochraňovala päť dní, ktoré sme s ňou trávili v Nazarete až do nášho odletu, ktorý nám zabezpečila CK Awertour. Ešte raz veľká vďaka :)
Mária, Martin. Lucia, Róbert a farníci Liptovských Revúc
 
Posielame zopár fotiek a krátke videá z každého dňa:
 
1. deň farskej púte vo Svätej Zemi:
Prvý deň farskej púte do Svätej Zeme. Milostivý čas, ako môžeme začať, ako na tých najdôležitejších miestach nášho vykúpenia našej spásy. Boží hrob a miesto Pánovho zmŕtvychvstania. Myslíme v modlitbách a obetiach!
https://youtu.be/X3LRX_6PcW0?si=jmuZYDGD-uKYXFGr
 
2. deň:
Druhý deň farskej púte vo Svätej Zemi. Ain Karem narodenie Jána Krstiteľa, navštívenie Alžbety, pole pastierov, jaskyňa mlieka, bazilika Narodenia Pána.
https://youtu.be/umgs5FkEah4?si=BacyjmJXzfdFqFYI
 
3. deň:
Tretí deň farskej púte vo Svätej Zemi. Pod mocnou ochranou Ružencovej Panny Márie sme slávili sv. omšu zo slávnostného vstupu Ježiša do Jeruzalema. Chrám Pater Noster - Otčenáš. Prešli sme Getsemany s bazilikou skaly, kde sa potil Ježiš krvou, i chrám Usnutia Najsvätejšej Bohorodičky, a miesto kde Peter zapiera svojho Majstra.
https://youtu.be/XYO33jxOP6E?si=fnZbnqs3EiqP-Se_
 
4. deň:
Štvrtý deň púte vo Sv. Zemi. Jericho, miesto Pánovho pokušenia, Mŕtve more.
https://youtu.be/q4BtVrNES0A?si=ivVfVdnMnm0mSqko
 
5. deň:
Hora Premenenia. Obnova manželských sľubov v Káne Galilejskej. A Nazaret, kde Slovo sa telom stalo. Nech nás sprevádza mocná ochrana Nebeskej Matky Márie na tejto ceste povzbudenia v našej viere a dôvery v Božiu pomoc.
https://youtu.be/RfQp9xmZqy0?si=H0sBdZrPexRl2WJ2 
 
6. deň:
Svätá omša na Hore Blahoslavenstvá. Tabga - zázračne rozmnoženie chleba. Primát sv. Petra. Obnova krsných sľubov pri rieke Jordán. Genezaretské Jazero a Kafarnaum.
https://youtu.be/YTNAy79fh7U?si=CT6BkhJnQJ-2vFrU
 
7. deň:
Svätá omša v bazilike Matky Cirkvi a voľný program.
https://youtu.be/tF_IBv48vS8?si=-Y-58lgGyvvARYZ3
 
8. deň:
Ranné vstávanie a presun na letisko Ben Gurion. Odlet vládnym špeciálom na Slovensko. Presun z Bratislavy cez Piešťany do Liptovských Revúc. 9 statočných :) dostalo bonus deň vo Sv. Zemi. K Sv. omši, modlitbe, rozjímaniu, a samozrejme dokúpeniu prezentov :). Najväčší zážitok sme mali pri nočnej spievanej a moderovanej adorácii s eucharistickým Kristom, s prosbou o požehnaný návrat a vďakou za milostí udelené na našej farskej púti.
https://youtu.be/Sw6UpT5q_Rs?si=xnD6IFppXHRrIquF
 
9. deň:
Návrat aj posledných “deväť statočných“ z farskej púte vo Svätej Zemi. Verím, že táto púť poslúži na povzbudenie vo viere a dôvere Božiu prozreteľnosť a silu modlitby. Nech zasiaté v nás vzklíči a prinesie hojnú úrodu. Nech je vo všetkom oslávený Boh. Modlíme sa za pokoj a mier na celom svete nech zavládne Kristov pokoj.
https://youtu.be/O9J6tFc4l_g?si=wbO7qOACgdZI5Rbz

ĎAKUJEME 🤗Image attachmentImage attachment+3Image attachment

8 CommentsComment on Facebook

Krásne spracované, znova som sa preniesla na tie sväté miesta, vracajú sa krásne spomienky a zážitky ktoré sme tam prežili, veľká vďaka 💞🙏

Dôstojny pan Martin Mojžiš, to je SUPER SPRIEVODCA, bola som s nim na 15 dní v Izraeli a minulý rok na dva týždne v Mexiku. Pozdravujem ho 🙏♥️🙏🍀🙏

Máte to fantasticky spracované bola som tam a takto som si mohla znovu vďaka vám prežiť tie úžasné chvíle vo Svätej zemi 🙏👍🌹

Nádherné spracovanie, oživila som si nie tak dávne spomienky zo Sv.Zemi.

Veľmi dobre spracovanej, oživila som si spomienky kde som už bola 2x.🙏👌

super spracované, oživili sa mi spomienky na krásne,sväté miesta,ktoré som tiež pred pár rokmi navštívila 🙏♥️🙏

Super , radosť pozerať , boli sme aj my tam 😊

je to žalm 23 a nie 43 🙂

View more comments

Úprimná vďaka za vaše krásne referencie najmä vzhľadom k situácii, ktorá v Svätej zemi nastala. Veľmi si to vážime. ❤️

"Poďakovanie sprievodcovi p.f. Ľudovítovi Malému
Boli sme na púti v Svätej zeme od 4.10-11.10.2023, kde v sobotu 7.10.2023 vypukli nepokoje. Asi každý na Slovensku to v televízii sledoval čo sa tam odohráva a ešte intenzívnejšie to sledovali naši blízki a priatelia ktorí vedeli, že sme odcestovaní. Touto cestou sa chceme poďakovať CK AWERTOR a najmä nášmu sprievodcovi p.f. Ľudovítovi Malému za krásne zážitky, ktoré nám pokazoval, sprostredkoval. Za mňa môžem povedať - duchovné omše, ktoré nám p.kňaz každý deň odslúžil, odokryl život pána Ježiša, urobili na mňa hlboký dojem. na duši pokoj a premýšľanie o svojom živote. Duchovný otec bol úžasný aj v ťažkej chvíli keď všetky lety boli zrušené a nikto nevedel kedy sa dostaneme domov zachoval pokoj a vybavil nám cestu domov a všetci sme sa vrátili v zdraví a pokoji. Ďakujeme z celého srdca a verím, že využijeme CK AWERTOR na ďalšie spoznávanie ciest práve s p.f. Ľudovítom Malým, s pozdravom Ondrej, Olívia a Helenka 🥰"

Ak chcete zažiť nášho obľúbeného a skúseného sprievodcu Mgr. Ľudovíta Malého odporúčame tento zájazd:
➡️MEXIKO – ACAPULCO
Duchovná obnova s otcom Jozefom Marettom

➡️19.2. - 2.3.2024, 13 dní,
➡️ Ubytovanie v 4* a 5* hoteloch s polpenziou a all inclusive
➡️Letecky z Budapešti (odchod Prešov, Košice)
➡️Sprevádza Mgr. Ľudovít Malý
➡️Duchovná obnova ThDr. IClic. PaedDr. Jozef Maretta PhD.
➡️Cena: 1990 €

awertour.sk/putnicke-zajazdy/mexiko-acapulco-s-otcom-jozefom-marettom/
Prihlasovať sa môžete na našej stránke, telefonicky alebo emailom:
📩 ck@awertour.sk
📞 0911 285 240
📞 02/52 492 922
www.awertour.sk
... See MoreSee Less

Úprimná vďaka za vaše krásne referencie najmä vzhľadom k situácii, ktorá v Svätej zemi nastala. Veľmi si to vážime. ❤️

Poďakovanie sprievodcovi p.f. Ľudovítovi Malému
Boli sme na púti v Svätej zeme od 4.10-11.10.2023, kde v sobotu 7.10.2023 vypukli nepokoje. Asi každý na Slovensku to v televízii sledoval čo sa tam odohráva a ešte intenzívnejšie to sledovali naši blízki a priatelia ktorí vedeli, že sme odcestovaní. Touto cestou sa chceme poďakovať CK AWERTOR a najmä nášmu sprievodcovi p.f. Ľudovítovi Malému za krásne zážitky, ktoré nám pokazoval, sprostredkoval. Za mňa môžem povedať - duchovné omše, ktoré nám p.kňaz každý deň odslúžil, odokryl život pána Ježiša, urobili na mňa hlboký dojem. na duši pokoj a premýšľanie o svojom živote. Duchovný otec bol úžasný aj v ťažkej chvíli keď všetky lety boli zrušené a nikto nevedel kedy sa dostaneme domov zachoval pokoj a vybavil nám cestu domov a všetci sme sa vrátili v zdraví a pokoji. Ďakujeme z celého srdca a verím, že využijeme CK AWERTOR na ďalšie spoznávanie ciest práve s p.f. Ľudovítom Malým, s pozdravom Ondrej, Olívia a Helenka 🥰

Ak chcete zažiť nášho obľúbeného a skúseného sprievodcu Mgr. Ľudovíta Malého odporúčame tento zájazd:
➡️MEXIKO – ACAPULCO 
Duchovná obnova s otcom Jozefom Marettom

➡️19.2. - 2.3.2024, 13 dní,
➡️ Ubytovanie v 4* a 5* hoteloch s polpenziou a all inclusive
➡️Letecky z Budapešti (odchod Prešov, Košice)
➡️Sprevádza Mgr. Ľudovít Malý 
➡️Duchovná obnova ThDr. IClic. PaedDr. Jozef Maretta PhD.
➡️Cena: 1990 €

https://awertour.sk/putnicke-zajazdy/mexiko-acapulco-s-otcom-jozefom-marettom/
Prihlasovať sa môžete na našej stránke, telefonicky alebo emailom:
📩 ck@awertour.sk
📞 0911 285 240
📞 02/52 492 922
www.awertour.skImage attachmentImage attachment+5Image attachment

9 CommentsComment on Facebook

SUPER, neuveriteľné. ALE KED JE BOH S NAMI A SO SVÄTOU ZEMOU, KTO PROTI NAM 🙏🍀🙏

Ano, kňaz Ľudovít Malý je úžasný a vedeli sme, že keď je s Vami Boh a on, nemáte sa čoho báť. Sprevádzali sme Vás modlitbami a stále sme na všetkých mysleli. Boli sme s týmto vzácnym Božím človekom vo Svätej zemi od 6.9. - 13.9.2023 a sme veľmi vďační za všetko, čo sme zažili. Stále sme plní v srdci a aj evanjeliá a Sv. písmo vnímeme inak. Tešíme sa, že ste šťastne doma! Len nech zavládne pokoj vo svete, Boh koná!

Pán farár Mgr. Malý je úžasný človek i super sprievodca.

Ja som bola tiež s touto cestovkou a bola som maximálne spokojná.Vrelo doporučujem každému.Ja som bola s Duchovným sprievodcom Otec Mgr.Miroslav Labač.Veľká Vďaka🙏

Tento citát povedal veľký český herec pan JEMR. 🍀🍀🍀

Prepáčte pan KEMR!!!!!!!

Ondrej zdravím Ťa som veľmi rád že sa Vám vo Svetej zemí páčilo a že ste sa šťastné vrátili ja to tam veľmi dobre poznám pôsobil som v Izraeli 3 roky pracovne a prežil som tam toho dosť s pozdravom Vladimír Bučák.

Svätá Zem je prekrásna.Prežila som v nej skoro šesť pracovných rokov,ako opatrovateľka.V nedeľu sme mali volno,tak som niekoľko krát bola na Sv.Puti s tamojšiou agenturou-hovoriacou Poľský.Bolo to nádherné a mám na SV.Zem veľa krásnych spomienok.Už uplynulo 17.rokov,čo som sa vrátila,preto som chcela ísť aj teraz v septembri, dať si darček k mojim narodeninám,no nevyšlo mi to.kôli nepokojom,ktoré tam začali.Je mi veľmi ľúto obyvateľov Svätej Zeme,kôli tomu,čo tam prežívajú 😥😥😥

View more comments

Túto krásnu foto-referenciu nám poslali naši pútnici hneď po vypuknutí konfliktu na znak, že sú všetci v poriadku. Veľmi si to vážime. Ďakujeme ❤️ Svätá zem 3.10. - 10.10.2023.
Modlime sa spolu za pokoj v Svätej zemi 🙏

"Dobrý večer, posielame pozdrav z Nazaretu a Betlehemu a Jeruzalema. Ďakujeme za krásne zážitky, ktoré sme tu v týchto dňoch mohli zažiť. Ďakujeme skvelému sprievodcovi PaedDr. Michalovi Pitoniakovi, za mnoho úžasných informácii." Mária P. K.

"Máme najúžasnejšie ho sprievodcu, krásna krajina, určite sa rada vrátim." Janka F.

Ak chcete zažiť nášho obľúbeného a skúseného sprievodcu PaedDr. Michala Pitoniaka odporúčame tento zájazd:

➡️Veľkonočná púť do Ríma
➡️28.3.-1.4.2024
➡️Cena: 330 €
awertour.sk/.../putnicke-zajazdy-velkonocna-put.../

Prihlasovať sa môžete na našej stránke, telefonicky alebo emailom:
📩 ck@awertour.sk
📞 0911 285 240
📞 02/52 492 922

www.awertour.sk
... See MoreSee Less

Túto krásnu foto-referenciu nám poslali naši pútnici hneď po vypuknutí konfliktu na znak, že sú všetci v poriadku. Veľmi si to vážime. Ďakujeme ❤️  Svätá zem 3.10. - 10.10.2023. 
Modlime sa spolu za pokoj v Svätej zemi 🙏

Dobrý večer, posielame pozdrav z Nazaretu a Betlehemu a Jeruzalema. Ďakujeme za krásne zážitky, ktoré sme tu v týchto dňoch mohli zažiť. Ďakujeme skvelému sprievodcovi PaedDr. Michalovi Pitoniakovi, za mnoho úžasných informácii. Mária P. K.

Máme najúžasnejšie ho sprievodcu, krásna krajina, určite sa rada vrátim. Janka F. 

Ak chcete zažiť nášho obľúbeného a skúseného sprievodcu PaedDr. Michala Pitoniaka odporúčame tento zájazd:

➡️Veľkonočná púť do Ríma
➡️28.3.-1.4.2024
➡️Cena: 330 €
https://awertour.sk/.../putnicke-zajazdy-velkonocna-put.../

Prihlasovať sa môžete na našej stránke, telefonicky alebo emailom:
📩 ck@awertour.sk
📞 0911 285 240
📞 02/52 492 922

www.awertour.skImage attachmentImage attachment+Image attachment

7 CommentsComment on Facebook

Ďakujeme, bolo nám úžasné, Michal Pitoniak je úžasný clovek.Ďakujem za skúsenosť a teším sa na ďalšiu skúsenosť a výlet s Vami ❤️

🙏🙏🙏🙏🙏

🙏🙏🙏

My sme mali bonus ;zažiť Betlehem bez pútnikov ,3x sv omša v Bazilike Narodenia a každodenná návšteva na mieste narodenia Pána v tichu ponorení do svojich modlitieb ;Ďakujeme za všetko ,čo nám táto pút dala .Veľké ďakujem p Michal Pitoniak❤️🙏🏻

Chvála Bohu, ze sa vsetci vrátili v poriadku 🙏🏽

Verím, že bolo úžasne, s CK Awertour je vždy úžasne a verím, že dbali o bezpečnosť, úžasný sprievodca M. Pitoniak

Ako je to momentálne s Jordánskom? situácia je stále bezpečná alebo je to skôr riziko možných problémov kvôli situácii v Izraeli?

View more comments

Milí naši priatelia,
Radi by sme vám touto cestou oznámili, že VŠETCI naši pútnici, ktorí sa v čase vypuknutia konfliktu nachádzali na púti vo Svätej zemi sú v bezpečí svojho domova.

Ďakujeme našim pútnikom za dôveru, pochopenie a trpezlivosť pri zabezpečovaní odletu domov. Našim sprievodcom PaedDr. Michalovi Pitoniakovi, Mgr. Ľudovítovi Malému a PaedDr. Martinovi Mojžišovi, ktorí boli pri tomto neplánovane predĺženom pobyte v Svätej zemi pre našich pútnikov oporou. A v neposlednom rade patrí veľká vďaka Slovenské veľvyslanectvo v Izraeli / Slovak Embassy in Israel, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a pánovi ministrovi Wlachovskému za pomoc pri bezpečnom návrate našich pútnikov späť domov, na Slovensko.

Aktuálne zabezpečujeme dopravu batožiny zo Svätej zeme na Slovensko a následne jej doručenie. Všetkých budeme postupne kontaktovať.

Ďakujeme aj našim priateľom a podporovateľom AWERTOUR, ktorí sa modlili za bezpečný návrat našich pútnikov.

S pokorou vás prosíme, aby ste sa aj naďalej zotrvali v modlitbách za pokoj v Svätej zemi a za bezpečnosť našich partnerov, ktorí tam zostávajú. 🙏

ĎAKUJEME
... See MoreSee Less

Milí naši priatelia,
Radi by sme vám touto cestou oznámili, že VŠETCI naši pútnici, ktorí sa v čase vypuknutia konfliktu nachádzali na púti vo Svätej zemi sú v bezpečí svojho domova.

Ďakujeme našim pútnikom za dôveru, pochopenie a trpezlivosť pri zabezpečovaní odletu domov. Našim sprievodcom PaedDr. Michalovi Pitoniakovi, Mgr. Ľudovítovi Malému a PaedDr. Martinovi Mojžišovi, ktorí boli pri tomto neplánovane predĺženom pobyte v Svätej zemi pre našich pútnikov oporou. A v neposlednom rade patrí veľká vďaka  Slovenské veľvyslanectvo v Izraeli / Slovak Embassy in Israel, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a pánovi ministrovi Wlachovskému za pomoc pri bezpečnom návrate našich pútnikov späť domov, na Slovensko.

Aktuálne zabezpečujeme dopravu batožiny zo Svätej zeme na Slovensko a následne jej doručenie. Všetkých budeme postupne kontaktovať. 

Ďakujeme aj našim priateľom a podporovateľom AWERTOUR, ktorí sa modlili za bezpečný návrat našich pútnikov. 

S pokorou vás prosíme, aby ste sa aj naďalej zotrvali v modlitbách za pokoj v Svätej zemi a za bezpečnosť našich partnerov, ktorí tam zostávajú. 🙏

ĎAKUJEME

16 CommentsComment on Facebook

Bohu vďaka, modlíme sa naďalej za pokoj a mier vo svete a vo Svätej Zemi , vďaka za všetko 🙏❤️

Vdaka Bohu a vsetkym, ktori sa pricinili o stastny navrat putnikov! Tesime sa s vami a modlime sa dalej!

Predovsetkym patri sa Bohu podakovat Awertour, iba jemu patri velke Ďakujem 🙏🙏🙏.Bez neho nezmozeme nic.

🙏🙏🙏🙏

Ďakujem, že ste sa postarali o všetkých pútnikov, viem že sa dá na Vás spoľahnúť lebo ste cestovná kancelária ktorá zabezpečí všetko od a po z a dúfam že to bude aj naďalej a budeme sa tešiť na ďalšie cesty z cestovnou kanceláriou AWERTOUR ❤

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

💟🙏

Pozdravujem CK AWERTOUR, tak ako som písala našej cestovke VERÍM po všetkých stránkach, zabezpečuje všetko maximálne v prospech pútnikov. Každý rok absolvujem 15 dňový pobyt s CK AWERTOUR v Izraeli. Maximálna spokojnosť. V roku 2014 sme boli taktiež na 15 dní hoci bol vojnový stav a vrátili sme sa bezpečne po absolvovaní celého pobytu. Štátu Izrael veľmi záleží na bezpečnosti turistov a CK AWERTOUR má SUPER SPRIEVODCOV. Modlíme sa ako doposiaľ aby naši pútnici mohli zase absolvovať tak krásny pobyt ako je pobyt na týchto svätych miestach. A ak do žijeme, aby sme na budúci rok zase uvideli SVÄTÚ ZEM A MRTVE MORE na 15 dnovom pobyte. 🙏🍀🙏♥️🙏

Boli sme s manželom vo Svätej zemi, keď sa začali nepokoje. Vďaka nášmu sprievodcovi otcovi Michalovi Pitoniakovi sme v pokoji prežili celú púť a absolvovali sme celý program púte. Vďaka CK AWERTOR a pánu riaditeľovi Maštrlovi za to, že ste sa o nás postarali a štastne sme sa všetci vratili domov. Vďaka Pánu Bohu. 🙏

🙏🙏

Držte sa aj naďalej v službe pútnikom pri príprave a realizácii pútí po celom svete. Modlím sa, aby opäť zavládol pokoj vo Svätej Zeme, ktorý najlepším spôsobom reprezentuje modliaci sa pútnik.

Boli sme s manželom a s mojou mamkou na púti v Izraeli od 4.10- 11.10.2023 ,v čase keď vypukli nepokoje - vojna.Chceme sa poďakovať nášmu sprievodcovi -otcovi p.f.Ľudovítovi Malému, že sme v pokoji mali púť a v zdraví sme sa vrátili všetci na Slovensko v štvrtok 12.10.2023.Ďakujeme otcovi p.f. Malému za zážitky ktoré nám podokryl a sprostredkoval na krásnych pútnich miestach, vysvetlil s veľkou trpezlivosťou všetko čo sme chceli vedieť.Verím , že aj v budúcnosti využijeme CK AWERTOR na ďalšie zaujímavé cesty zo srdiečka ❤️ďakujeme Mihňákovci a Helenka 🥰🥰🥰

Ďakujeme

Chvála Pánu Bohu, že sa Vám to podarílo a, že ste sa vrátili všetci domov, Pán Boh zaplať amen

Pozdravujem! Keď som s Vašou spoločnosťou v. r. 1995 bola vo Svätej zemi, tak si pamätám, že ste hovorili, že vojnový konflikt môže nastať kedykoľvek. Vtedy v Palestíne bol vodcom Jásir Arafat, vďaka nemu však bol ako taký kľud. Takmer denne sa slovenskej verejnosti v správach prihováral z Tel Avivu pán redaktor Yehuda Lahav Čo sa týka napr. len obchod. domoch, ako napr. Mlyny Nitra, tam už dávno existovali. Hoteli na vysokej úrovni. Práve v čase našej návštevy sledovali v izraelskej tv ľudia zápas Slovensko vs. Izrael v hádzanej. Je na čo spomínať...

View more comments

Načítať dalšie príspevky