ThBibLic. Róbert Jáger, PhD.

Robert Jager

ThBibLic. Róbert Jáger, PhD.

Sprievodca

Destinácie

Svätá Zem

O sprievodcovi

Po základných filozofických a teologických štúdiach v Prešove na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte pokračoval v postgraduálnom štúdiu na Medzinárodnom teologickom inštitúte v Gamingu, Rakúsko a Gregorovej univerzite v Ríme, Taliansko, so zameraním na biblické štúdia. Po študijnom pobyte v Jeruzaleme a Paríži, ukončil postgraduál licenciátom z Biblickej teológie so špecializáciou na pragmalingvistickú analýzu.Na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku obhájil dizertáciu (PhD) v odbore filozofia jazyka , interdisciplinárne štúdia filozofie jazyka a hermeneutiky textov (Paul Ricoeur, John Searle, Umberto Eco).

Je členom Katolíckeho biblického diela na Slovensku a projektu Evangelium und Kultur, Dusseldorf. Vyučoval biblické vedy na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (2000-2002) a Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (2002-2004). Prispieva do domácich a zahraničných biblických periodík.

Je spoluautorom projektu Komentár k Sv. písmu – Nový zákon (Komenár k Markovmu evanjeliu, DK, 2013). Po kaplánských rokoch (2002-2004) pôsobí ako sekretár gréckokatolíckeho biskupaMilana Chautura CSsR v Košiciach. Sprevádzanie pútnikov tvorí súčasť biblickej pastoračnej práce na prehĺbenie biblickej spirituality.

Zájazdy

    Referencie

    Aktuálne niesú priradené žiadne referencie.