Zamyslenia Martina Mojžiša – PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA A

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA A

 

     V duchu sa dnes prenesme, pri tomto zamyslení, za mesto Jericho, kde sa na úpätí divokej skaly nachádza gréckopravoslávny kláštor, ktorý je zasvätený tretiemu pokušeniu Pána Ježiša z dnešného evanjelia. Podľa toho je pomenovaná aj spomenutá hora, ktorá nesie názov Hora pokušenia. Keď sa pútnik lepšie pozrie na túto horu, tak má možnosť vidieť eróziou vyhĺbené jaskyne. Podľa tradície sa v niektorej z nich Pán Ježiš 40 dní a nocí postil, a to po prijatí krstu v rieke Jordán. Bol to začiatok jeho verejného pôsobenia, ktoré začal takto prísne – pôstom a modlitbou.

     Tak isto to urobil aj Mojžiš, keď na hore Sinaj pred tým, než mu Pán Boh dal Desatoro, strávil v pôste a modlitbe 40 dní a nocí: „A ostal tam s Pánom štyridsať dní a štyridsať nocí. Nejedol chlieb a nepil vodu“ (Ex 34, 28). Aj pre izraelský národ bola púšť svojím prostredím a spôsobom, zdrojom skúšky a očisty, keď mali vojsť do Zasľúbenej zeme. Pán Boh ich viedol 40 rokov po púšti, aby si tak zaslúžili zem, ktorú im chcel dať.

     Pri tejto príležitosti mi napadá aj svätý Pavol, ktorý po svojom krste v Damasku odchádza do púšte – do Arábie, kde tiež prísnym asketickým životom v modlitbe a pôste prežil tri roky a potom sa vrátil naspäť do Damasku. Vďaka takýmto duchovným cvičeniam máme dnes veľkého a svätého Pavla – Apoštola národov.

      A teraz sa vrátim k podstate dnešného evanjelia. Predstavme si Pána Ježiša, že po štyridsiatich dňoch bol hladom ako človek veľmi zoslabnutý, čo chcel diabol využiť (zneužiť?). Istotne mu – diabolsky polichotil, že toľko vydržal nejesť a nepiť, a preto mu ponúkol, aby si z kameňov premenil chleby. Pán Ježiš nebol proti chlebu, ale povedal: „Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ Toto prvé pokušenie malo za cieľ presvedčiť Pána Ježiša, že matéria je dôležitejšia ako duch.

     V druhom pokušení diabol navádza Ježiša, aby urobil senzačný kaskadérsky zoskok zo strechy chrámu. Premeň svoje účinkovanie na senzáciu, ktorou si získaš obdiv ľudí, ktorí pôjdu za tebou. Ale Ježiš neprijíma ani tento návrh, lebo senzácia by bola v rozpore s vôľou nebeského Otca, ktorý nemá zaľúbenie v márnomyseľných skutkoch ľudskej pýchy.

     A v treťom pokušení ponúka diabol Ježišovi všetku moc nad kráľovstvami sveta a ich hmotným bohatstvom, ak sa pred ním pokorí a bude sa mu klaňať. Proti tejto nehanebnosti sa Ježiš prudko vzoprel, keď zvolal: „Strať sa mi z očí, satan!“ Pričom mu povedal: „Jedine Pánu Bohu sa treba klaňať a jemu slúžiť.“ Na to satan odišiel od Ježiša bez úspechu.

     Prečo sa Pán Ježiš nechal diablom pokúšať? Ako hovoria znalci Písma svätého, že to bolo kvôli nám. Ako by nám chcel povedať: „Keď si diabol dovolil pokúšať mňa, o to viac si dovolí pokúšať aj vás.“ Preto takýmito diablovými skúškami, pokušeniami, musí prejsť každý človek. To, čím pokúšal Ježiša, pokúša aj dnešného človeka, čo máme možnosť pozorovať každý deň. Sú to pokušenia ako: nezriadená telesná žiadostivosť, márnomyseľná pýcha a nadradenosť nad inými, túžba po moci a majetku. Tieto a iné pokušenia treba premáhať. Ak chceme v týchto pokušeniach zvíťaziť, tak k tomu musíme splniť dve podmienky. Prvá podmienka, ktorú Ježiš použil, je modlitba, ale nie krátka – minútová, často bez myšlienok, len – tak odrecitovaná. Pán Ježiš nám dal príklad, ako sme počuli z dnešného evanjelia. Tiež vieme, že sa modlil často aj celú noc, lebo potreboval dôverný rozhovor so svojím Otcom, aby sa na neho napojil. On Otca počúval. Preto aj naša modlitba musí byť podobná Ježišovej modlitbe. V tomto pôstnom čase si nachádzajme aj my viac času na dôvernú modlitbu a rozhovor s nebeským Otcom. Druhou podmienkou je energická rozhodnosť odmietať pokušenia, k čomu nám môže pomáhať aj telesné odriekanie, ktoré si dávame na začiatku pôstneho obdobia. Je to napríklad zrieknutie sa niečoho, napríklad mäsitého pokrmu, sladkostí, alkoholu, počítača a iné. Toto pomáha vytvárať v nás silu v sebaovládaniach. Čo je príčinou každého hriechu? Nedostatočné sebaovládanie, ktoré nám nepadne zadarmo do náručia, musíme sa sami o to usilovať.

     A tak, milí priatelia, dajme si v túto Prvú pôstnu nedeľu aj do celého pôstu, ba do celého života poučenie, že v boji proti pokušeniam použijeme silu modlitby aj energickú rozhodnosť, a tak sa s Božou pomocou staneme ušľachtilými ľuďmi tak pred Pánom Bohom ako aj pred svetom.

 

     Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov.


Prečo si rezervovať zájazd u nás?

  • Dostupné ceny pre každého
  • Rezervácia zájazdu online
  • Letecká a autobusová doprava


Máte otázky ?

Neváhajte nám zavolať. Sme tím odborníkov na zájazdy radi Vám ochotne poradíme.

+421 911 285 240

ck@awertour.sk