Vznik cestovnej kancelárie AWERTOUR

Vznik cestovnej kancelárie AWERTOUR

Začiatky cestovnej kancelárie AWERTOUR siahajú až do roku 1990. S nápadom podnikať v oblasti cestovného ruchu prišli Ing.Vladimír Maštrla a Ing.Juraj Urban, ktorí v roku 1990 založili účelové zariadenie (cestovnú kanceláriu) patriace pod Kresťanskodemokratické hnutie.

Keď v roku 1993 vstúpil do platnosti zákon , ktorý zakazoval politickým stranám vykonávať podnikateľskú činnosť rozhodli sa založiť si spoločnosť s ručeným obmedzením s názvom PAXTOUR.

Ďalší míľnik cestovnej kancelárie AWERTOUR bol rok 1994, kedy sa rozhodli rozšíriť podnikateľskú činnosť a založili novú firmu A.WEAR s r.o., ktorá podnikala s pánskou konfekciou až do roku 1995. Po roku 1995 sa konatelia kvôli rozdielnym názorom o smerovaní firmy rozhodli osamostatniť a firmu si rozdelili nasledovne: Ing. Juraj Urbanovi ostala spoločnosť PAXTOUR (ktorú prevádzkuje dodnes) a Ing. Vladimír Maštrla si ponechal firmu A.WEAR, v ktorej si rozšíril podnikateľskú činnosť o prevádzkovanie cestovnej kancelárie.

Dňa 27.10.1999 sa Ing. Vladimír Maštrla rozhodol založiť novú spoločnosť, ktorá by sa venovala iba prevádzkovaniu cestovnej kancelárie a zároveň by jej názov viac vystihoval jej činnosť. Vznikol AWERTOUR. (AWER – odvodil od pôvodnej firmyTOUR – z a.j. cestovať)

V roku 1999 cestovná kancelária AWERTOUR odkúpila Senickú pobočku Slovakoturist a pribral ako konateľku vtedajšiu vedúcu pobočky Bronislavu Mackovú. V tomto zoskupení fungoval AWERTOUR až do roku 2004, kedy sa konateľka Bronislava Macková rozhodla osamostatniť a vystúpiť zo spoločnosti AWERTOUR.

Založila si vlastnú cestovnú kanceláriu a zámerne si zvolila podobný názov AWERTRAVEL.  – Podobný názov je zdrojom častých problémov a nedorozumení zo strany klientov, ktorí si niekedy dokonca myslia , že ide o tú istú spoločnosť.

Z radov zamestnancov cestovnej kancelárie AWERTOUR vznikla aj cestovná kancelária TRINITY, ktorú v roku 2001 založila bývalá delegátka cestovnej kancelárie.

 AWERTOUR – originál je len jeden !


Prečo si rezervovať zájazd u nás?

  • Dostupné ceny pre každého
  • Rezervácia zájazdu online
  • Letecká a autobusová doprava


Máte otázky ?

Neváhajte nám zavolať. Sme tím odborníkov na zájazdy radi Vám ochotne poradíme.

+421 911 285 240

ck@awertour.sk