Vznik cestovnej kancelárie AWERTOUR

Často nám prichádzajú rôzne otázky ohľadne vzniku cestovnej kancelárie AWERTOUR a rozdielu medzi AWERTOUR a AWERTRAVEL.

Preto sme sa rozhodli odpovedať touto formou všetkým.

Vznik cestovnej kancelárie AWERTOUR

Začiatky cestovnej kancelárie AWERTOUR siahajú až do roku 1990. S nápadom podnikať v oblasti cestovného ruchu prišli Ing.Vladimír Maštrla a Ing.Juraj Urban, ktorí v roku 1990 založili účelové zariadenie (cestovnú kanceláriu) patriace pod Kresťanskodemokratické hnutie.

Keď v roku 1993 vstúpil do platnosti zákon , ktorý zakazoval politickým stranám vykonávať podnikateľskú činnosť rozhodli sa založiť si spoločnosť s ručeným obmedzením s názvom PAXTOUR.

Ďalší míľnik cestovnej kancelárie AWERTOUR bol rok 1994, kedy sa rozhodli rozšíriť podnikateľskú činnosť a založili novú firmu A.WEAR s r.o., ktorá podnikala s pánskou konfekciou až do roku 1995. Po roku 1995 sa konatelia kvôli rozdielnym názorom o smerovaní firmy rozhodli osamostatniť a firmu si rozdelili nasledovne: Ing. Juraj Urbanovi ostala spoločnosť PAXTOUR (ktorú prevádzkuje dodnes) a Ing. Vladimír Maštrla si ponechal firmu A.WEAR, v ktorej si rozšíril podnikateľskú činnosť o prevádzkovanie cestovnej kancelárie.

Dňa 27.10.1999 sa Ing. Vladimír Maštrla rozhodol založiť novú spoločnosť, ktorá by sa venovala iba prevádzkovaniu cestovnej kancelárie a zároveň by jej názov viac vystihoval jej činnosť. Vznikol AWERTOUR. (AWER – odvodil od pôvodnej firmyTOUR – z a.j. cestovať)

V roku 1999 cestovná kancelária AWERTOUR odkúpila Senickú pobočku Slovakoturist a pribral ako konateľku vtedajšiu vedúcu pobočky Bronislavu Mackovú. V tomto zoskupení fungoval AWERTOUR až do roku 2004, kedy sa konateľka Bronislava Macková rozhodla osamostatniť a vystúpiť zo spoločnosti AWERTOUR.

Založila si vlastnú cestovnú kanceláriu a zámerne si zvolila podobný názov AWERTRAVEL.  – Podobný názov je zdrojom častých problémov a nedorozumení zo strany klientov, ktorí si niekedy dokonca myslia , že ide o tú istú spoločnosť.

Z radov zamestnancov cestovnej kancelárie AWERTOUR vznikla aj cestovná kancelária TRINITY, ktorú v roku 2001 založila bývalá delegátka cestovnej kancelárie.


AWERTOUR – originál je len jeden !

Význam loga

Logo cestovnej kancelárie vytvorila uznávaná výtvarníčka v roku 1997 dnes už akademická maliarka Dagmar Janová na základe zadania Ing.Vladimíra Maštrlu.

Človek, ktorý má spojené ruky do kruhu. Tento kruh predstavuje komplexnú starostlivosť, ktorú  poskytujeme našim klientom.

Ako druhé stotožňuje naše logo kalich a sviecu.

Kalich je nádoba, v ktorej sa pri sv. omši víno premení na Ježišovu krv. Svieca je živé svetlo pri sv. omši, ktoré nám naznačuje, že tak, ako horí svieca, tak aj my máme byť horlivý a zapálený za Krista.

Veríme, že sme na Vaše otázky zodpovedali dostatočne.


Prečo si rezervovať zájazd u nás?

  • Dostupné ceny pre každého
  • Rezervácia zájazdu online
  • Letecká a autobusová doprava


Máte otázky ?

Neváhajte nám zavolať. Sme tím odborníkov na zájazdy radi Vám ochotne poradíme.

+421 911 285 240

ck@awertour.sk