Zamyslenia Martina Mojžiša – TRETIA NEDEĽA CEZ ROK A

TRETIA NEDEĽA CEZ ROK A

NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

 

     Milí priatelia, určite ste si všimli pri pozornom čítaní mojich zamyslení, že takmer v každom z nich som vás povzbudzoval prečítať si jednotlivé state z Písma svätého, ktoré súviseli s danou témou nedele. Takto sa snažím – nie v zlom – donútiť vás k čítaniu Písma svätého tak, ako nás k tomu vyzval pápež František. „Podľa apoštolského listu pápeža Františka, Aperuit illis z 30. sept. 2019 sa dnes slávi Nedeľa Božieho slova, ktorá má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. Pozornosť veriacich treba v homílii zamerať na normatívnu hodnotu Božieho slova a poukázať na dôležitosť čítania, rozjímania a dennej modlitby s Božím slovom.“ Toto sú slová pápeža Františka.

     Toto je zmysel aj mojich zamyslení. Viem, že v nedele, v prikázané sviatky a mnohí aj cez pracovné dni, keď sa vám dá, chodíte na sväté omše, kde tiež počúvate Božie slovo. Ja sa chcem podeliť v mojich zamysleniach so skúsenosťami sprievodcu po Svätej zemi aj s okolnosťami a udalosťami, pre ktoré vznikli jednotlivé texty Písma svätého. K tomu mi pomáha aj dnešná stať evanjelistu Matúša, ktorý žil v Kafarnaume a pôsobil ako colník v neďalekej Tabghe, odkiaľ ho Pán Ježiš povolal za apoštola. Evanjelista Matúš veľmi dobre poznal náboženské pomery v Galiley. V stati uvádza, že: Galilea je pohanská. Ako je to možné, veď Galilea je predsa na území Palestíny a tá bola židovská? Stalo sa to v roku 732 pred Kr., keď asýrsky kráľ Sénacherib dobyl Galileu, ktorá sa takto stala jednou z jeho provincií. Celé územie spustošil a čo nepobil, odvliekol do zajatia. Niektorým sa útekom podarilo zachrániť. Pohanským rodinám v jeho ríši navrhol, aby ten, kto chce, mohol sa odsťahovať do Galiley, lebo je to veľmi úrodná krajina, ktorú netreba nechať pustú. Takto sa do Galiley vysťahovalo veľa asýrskych rodín, ktoré sa postupne zmiešali s miestnym obyvateľstvom, ktoré sa pred útokom nepriateľa zachránilo. Židia sa postupne nielen zmiešali s Asýrčanmi, ale od nich do Zákona prijali aj pohanské prvky. A keďže Galilea bola bohatá, tak miestni obyvatelia zabúdali na Pána Boha a takéto pohanské prvky im vyhovovali. Toto veľmi trápilo rabínov v Jeruzaleme, a preto navrhli mnohým zbožným rodinám v Júdey, aby sa dobrovoľne vysťahovali do Galiley a tam pôsobili ako misionári v zmiešanom pohanskom kraji. Takto sa predpokladá, že aj rodina svätého Jozefa aj Panny Márie sa presťahovali do Nazareta. Toto je vysvetlenie, prečo Matúš píše o Galiley ako o pohanskej.

     Každý návštevník mesta Kafarnaum si na vstupnej bráne všimne aj iný názov tohto mesta a to – ako aj Matúš uvádza – Mesto Ježišovo. Pán Ježiš sa na začiatku svojho pôsobenia po nepríjemnej situácii v nazaretskej synagóge presťahoval do Kafarnauma, kde si našiel strechu nad hlavou v dome bohatej rodiny, kde sa priženili aj dvaja bratia Peter a Ondrej. Mesto Kafarnaum sa rozprestieralo na severnom brehu Genezaretského jazera a bolo najväčším mestom Galiley a nadovšetko bolo aj prístavom pre rybárov, ktorí každé ráno privážali čerstvé úlovky rýb, ktoré tam aj predávali. Okrem toho mesto bolo aj prekladiskom tovarov, takže denne sa tam vystriedalo veľké množstvo ľudí, čo Pán Ježiš využil k apoštolskej činnosti. Býval veľmi jednoducho v Petrovom dome, kde sa tiesnilo viac rodinných generácií, teda žiadne pohodlie. Samozrejme, že často v noci pomáhal rybárom pri rybolove a cez deň si vypožičal Petrovu loďku, z ktorej kázal zhromaždeným zástupom na brehu, ktorí chceli počuť jeho reči. Ale veľa významných rečí povedal aj v synagóge. V Kafarnaume urobil 12 veľkých zázrakov, okrem malých, ktoré evanjelisti neopisujú, lebo ich bolo veľa. Popri tomto všetkom jeho úsilí, mnohí obyvatelia Kafarnauma neprijali jeho posolstvo. Za to Pán Ježiš vyslovil tvrdú kliatbu nad mestom, ako o tom píše Matúš v kapitole 11, 23-24, tiež Lk 10, 15. V šiestom storočí mesto úplne zničilo zemetrasenie, ktoré spôsobilo to, že nikto nevedel až skoro do 20. storočia, kde sa Kafarnaum nachádza.

     A teraz sa vrátim k výzve Svätého Otca Františka k dnešnej nedeli, ktorý hore uvedeným dekrétom povzbudzuje k čítaniu Písma svätého a z neho k modlitbe. Preto ponúkam, akoby na domácu úlohu, na celý týždeň state, ktoré som vybral a ktoré sa nachádzajú o dnešnej téme v evanjeliách. Po nedeľnom vypočutí Božieho slova v kostole by sme to nemali pustiť jedným uchom dnu a druhým von, ale počas celého týždňa by nás nedeľná myšlienka mala duchovne viesť. Preto vyberám ako pomôcku niektoré state evanjelistov. 

     Matúš, kapitoly 8-10; 15, 29-39; Mk. 1, 14-39; 3, 7-12; celá 4-ta kapitola; 5, 21-43; tiež celá 8-ma kapitola. Lk. 4, 31-44; celá 5-ta kapitola; 7, 1-17. Ale nadovšetko dávam do pozornosti veľmi dôležitú celú Jánovu 6. kapitolu. Prosím, nezľaknite sa, že je toho veľa. Každý deň by sme si mali súkromne prečítať len niečo z toho, čo som uviedol a nadovšetko sa nad prečítaným textom zamyslieť a z neho sa pomodliť.

     K tomu vám prajem príjemné zážitky a vyprosujem Božie požehnanie.

     

     Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov.


Prečo si rezervovať zájazd u nás?

  • Dostupné ceny pre každého
  • Rezervácia zájazdu online
  • Letecká a autobusová doprava


Máte otázky ?

Neváhajte nám zavolať. Sme tím odborníkov na zájazdy radi Vám ochotne poradíme.

+421 911 285 240

ck@awertour.sk