Zamyslenia Martina Mojžiša – ZJAVENIE PÁNA A

ZJAVENIE PÁNA A

 

     Ak máte vo vašich príbytkoch pri vianočnom stromčeku betlehem s figúrkami, tak dnes si určite pridáte ďalšie tri a to figúrky znázorňujúce troch kráľov. Dnes slávime už takmer koniec vianočného obdobia slávnosťou Zjavenie Pána. Dnes už liturgicky takto nazývame tento sviatok, no v minulosti mal názov Traja králi.

     Podstata tohto názvu ostala ako nám to opisuje evanjelista Matúš, ktorý nám chce svojim nádherným rozprávaním o troch kráľoch vložiť do srdca tú pravdu, že kto hľadá Ježiša, ten ho aj nájde. Prvé, čo si všimnime, že boli pozorní. Evanjelista Matúš ich nazval, že boli mágovia (mágos – astronómovia), čo bolo na Ďalekom východe vtedy moderné povolanie. A keďže boli vo svojej profesii pozorní, tak sa vedeli odpútať od pozemských realít, aby sa mohli venovať pozorovaniu nebeskej oblohy. Keby neboli pozorní, neboli by videli zvláštnu hviezdu na oblohe. Ako vedeli, čo táto hviezda znamená? Podľa tradície žili v ďalekej Perzii a tiež podľa odborníkov neboli Židia, ale pohania. Nakoľko v tých časoch žila v Perzii komunita Židov, tak od nich mali k dispozícii Bibliu v ktorej boli opísané proroctvá o príchode Mesiáša, ale aj znamenia, ktoré budú jeho príchod označovať. Takým znamením mala byť hviezda alebo kométa. Čo u nich obdivujeme je to, že boli pozorní nielen očami, ale aj srdcom. Lebo iba v tichu srdca sa mohli dozvedieť z Božieho vnuknutia, že nový hviezdny úkaz na oblohe je znamením, že sa narodil Kráľ, ktorému treba vzdať Božiu úctu a poklonu. Určite pre nich bol problém odpovedať si na otázku, kde sa tento Kráľ mal narodiť? Čo u nich ďalej obdivujeme je to, že sa nechali viesť hviezdou, hoci nevedeli kam. Ťažko si vieme predstaviť ich cestu z Perzie, ktorá bola vzdialená od Palestíny okolo 1500 km a viedla po nehostinnej kamenistej púšti. A ešte k tomu niesli veľa bohatstva ako zlato, kadidlo, myrhu a iné cennosti, čiže boli vystavení mnohým útokom zlodejov. Možno, – beriem to tak ľudsky – či sa neraz nezastavili a nerozhodovali sa vrátiť sa späť domov. Keďže sa nevzdali, tak ich cesta bola úspešná i napriek toľkým námahám a preto som dal motto tomuto zamysleniu: kto hľadá Ježiša, ten ho aj nájde.

     Ďalší problém, ktorý nastal už takmer na konci ich namáhavej cesty bol Jeruzalem. Podľa logického myslenia uvažovali tak, že ten Kráľ, kvôli ktorému prekonali toľko námah bude synom tamojšieho kráľa, ktorým bol vtedy Herodes. Tento, keď sa dozvedel, kto a kvôli čomu prišli traja mágovia, tak sa zhrozil, lebo žiadna z jeho žien nečakala narodenie dieťaťa. Ako z histórie viem, že sa veľmi bál o svoj trón, a kto by sa bol opovážil naň zaútočiť, tak Herodes ho dal okamžite nemilosrdne zabiť. Ale, nakoľko bol Herodes – ja tomu hovorím, mazaná líška – tak si dal z chrámu zavolať kňazov aj so zvitkami Svätého písma, aby mu povedali z proroctiev, kde je mesto, v ktorom sa mal tento Kráľ narodiť. Kňazi určili Betlehem, ktorý je od Jeruzalema vzdialený len asi 8 km. Zvláštne na tom je, že ani jeden z nich si nedal toľko námahy ísť do Betlehema a presvedčiť sa o úžasnej skutočnosti, že sa konečne splnili proroctvá a prišiel na svet Mesiáš. (Pripomína mi to dnešných matrikových katolíkov). Tiež si všimnime poníženosť troch mudrcov, ktorí ako pohania sa ponížene spoľahli na výpovede z Biblie a vydali sa na cestu do Betlehema. A keď vidia pred sebou slabé dieťa, jednoduchú ženu a skromného jej manžela, podľa ľudského úsudku mali pokrútiť hlavami a mali si povedať: Toto by mal byť ten Božský Kráľ? To predsa nie je možne! Ale oni sa zriekajú svojho osobného dojmu, a spoliehajú sa na svetlo, ktoré dostali od Boha a klaňajú sa tomuto dieťaťu a odovzdávajú mu kráľovské dary: zlato, kadidlo a myrhu.

     Ďalej si môžeme dať viaceré otázky. Kde vtedy v tom čase už žila Svätá Rodina? Na ulici kde navštevujeme Jaskyňu mlieka sa neďaleko nachádza kláštor sestričiek dominikánok, ktoré majú zasvätenú kaplnku, kde údajne po obetovaní dieťaťa žila Svätá rodina. Podľa všetkého už to nebolo v maštaľke, kde sa Božie dieťa narodilo, ale v súkromnom dome. Ďalšia otázka je otázka času, kedy prišli do Betlehema traja mágovia? Bol to zhruba rok alebo dva roky od narodenia? Vieme z evanjelia, že Herodes dal povraždiť chlapcov od dvoch rokov nadol, aby sa poistil, že zavraždený bude aj Pán Ježiš. Vieme aj to, že zasiahlo nebo a Svätá Rodina pred touto masakrou stihla ujsť do Egypta. Ešte jedna otázka, ktorú sa snažia vysvetliť biblisti je, či mágovia boli traja alebo ich bolo viac. Tradícia uvádza, že boli traja a tiež uvádza aj mená ako: Gašpar, Melicher a Baltazár, ktorých prvé písmená sme pred rokmi písali s rokom pri kolede na veraje dverí ako G+M+B. Dnes píšeme C+M+B, čo znamená: Christus mansionem benedicat – Kristus nech žehná tento dom.

     Ešte by sa dalo veľa uvažovať o okolnostiach troch mágov a ich hľadanie a nájdenie Ježiša. My sa povzbuďme ich ochotou hľadať a nájsť ho v tom, že aj my nešetrime námahu neustále ho hľadať vo svojom živote s pozornosťou, s poníženosťou, a tak byť istí, že sa vtedy na nás splní Ježišovo prisľúbenie: Kto ho hľadá, tak ho nájde.

 

     Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov.


Prečo si rezervovať zájazd u nás?

  • Dostupné ceny pre každého
  • Rezervácia zájazdu online
  • Letecká a autobusová doprava


Máte otázky ?

Neváhajte nám zavolať. Sme tím odborníkov na zájazdy radi Vám ochotne poradíme.

+421 911 285 240

ck@awertour.sk