Informácie

Blog
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA C V duchu sa prenesme do Jeruzalema a nadovšetko na najpodstatnejšie miesto nášho náboženstva, do Baziliky svätého Hrobu. Každý návštevník v tejto bazilike navštívi dve miesta, a to Kalváriu, na ktorú treba vystúpiť po strmom schodisku a druhé miesto je Kaplnka svätého Hrobu. Na vrchole Kalvárie pod hlavným oltárom je okrúhly otvor, do ktorého keď si do neho...
Čítať ďalej
VEĽKÝ PIATOK C Vo včerajšom zamyslení o udalostiach vo Večeradle, ktoré sa odohrali na Zelený štvrtok, dnes budeme pokračovať ďalšou udalosťou. Duchovne a nábožne sledujeme Pána Ježiša v jeho utrpení na Veľký piatok. Vlani som v zamyslení podrobne opísal, čo všetko sa udialo po Poslednej večeri tak, ako to vysvetľujem aj pútnikom na najsvätejších miestach...
Čítať ďalej
ZELENÝ ŠTVRTOK C V duchu sa teraz prenesme do Jeruzalema, a to na miesto, ktoré je pre nás kresťanov jedno zo štyroch najdôležitejších miest nášho náboženstva. Je to Večeradlo na vrchole Sion, kde Pán Ježiš jedol so svojimi učeníkmi poslednú – dá sa povedať – rozlúčkovú večeru. Čo sa tam všetko odohralo, to nám opisujú...
Čítať ďalej
PALMOVÁ – KVETNÁ NEDEĽA C Dnešnou Kvetnou nedeľou začíname prežívať vrchol pôstneho obdobia. Pred začiatkom svätej omše sa obyčajne pred kostolom požehnávajú ratolesti. V našich krajoch ich nazývame bahniatka, lebo sú to prvé jarné rozvinuté ratolesti. Táto nedeľa sa najmä vo Svätej zemi nazýva ako Palmová nedeľa, lebo tam pri tejto slávnosti používajú len palmové ratolesti....
Čítať ďalej
PIATA PÔSTNA NEDEĽA C Ako vieme, dnešná Piata pôstna nedeľa sa nazýva už od dávnych dôb ako Smrtná nedeľa. Dnešné evanjelium, ktoré sa dnes číta na svätých omšiach, nám predstavuje skoro vykonaný trest smrti, keď pred Pána Ježiša farizeji privliekli ženu, ktorú prichytili pri cudzoložstve. V Starom zákone, ako to čítame v Piatej knihe Mojžišovej,...
Čítať ďalej
zamyslenie
ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA C Dnešnou nedeľou slávime vrchol a polovicu pôstneho obdobia. Vďaka Pánu Bohu dnes už môžeme byť v kostole a tam, kde je to možné, môžeme vidieť kňaza oblečeného v ružovej liturgickej farbe. Dnešná nedeľa sa preto nazýva Nedeľa radosti – Laetare. Dnešné evanjelium o márnotratnom synovi odborníci nazývajú «perlou svetovej literatúry.» Pri...
Čítať ďalej
ZVESTOVANIE PÁNA C Každý pútnik, ktorý navštívi v Galilei jedno z najväčších miest Izraela, je mesto Nazaret. Toto mesto by pre nás kresťanov nemalo žiaden význam, keby sa tam nestalo to, čo si môžeme na dnešnú slávnosť vypočuť od evanjelistu Lukáša. Pod kupolou baziliky sa nachádza jaskyňa, kde bývala Panna Mária a kde došlo k zvestovaniu tak, ako nám...
Čítať ďalej
TRETIA PÔSTNA NEDEĽA C Už sa blížime k polovici pôstneho obdobia. V dnešnom evanjeliu nás Pán Ježiš upozorňuje na veľmi dôležité, ale pre ľudskú spoločnosť neobľúbené, priznať si previnenie alebo potrebu pokánia. Ešte keď ide o to, aby človek upravil svoju telesnú váhu a nedodrží to, vtedy ho počujeme povedať: „Zase som sa prehrešil, že...
Čítať ďalej
zamyslenie
DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA C V duchu sa prenesme do Svätej zeme, a to konkrétne na horu Tábor, kde sa odohrala udalosť, ktorú nám dáva na zamyslenie svätá Cirkev v túto nedeľu. Hoci toto tajomstvo slávime aj osobitným sviatkom v auguste, predsa nám táto udalosť vždy prináša bohatstvo myšlienok na zamyslenie. V tomto pôstnom čase prichádzajú...
Čítať ďalej
zamyslenie
PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA C Každý z vás mi dá za pravdu, že občas nás život stavia pred úlohu niečo v domácnosti, v byte alebo na dome opraviť, obnoviť alebo zlepšiť. A niekedy treba urobiť aj generálnu opravu. Tak isto potrebuje opravu, obnovu, ba aj generálnu opravu náš duchovný život. Pôstne obdobie, ktoré sme začali Popolcovou...
Čítať ďalej
1 3 4 5 6


Prečo si rezervovať zájazd u nás?

  • Dostupné ceny pre každého
  • Rezervácia zájazdu online
  • Letecká a autobusová doprava


Máte otázky ?

Neváhajte nám zavolať. Sme tím odborníkov na zájazdy radi Vám ochotne poradíme.

+421 911 285 240

ck@awertour.sk