Day

8 marca, 2023
DVADSIATA PIATA NEDEĽA CEZ ROK C        Niekedy nám pán profesor na hodinách latinčiny napísal na tabuľu porekadlo, ktoré sme si odpísali a naučili naspamäť. Mnohé z nich si pamätám doteraz. Pri príprave tohto zamyslenia ma napadlo jedno z nich: Quidquid agis, prudenter agas et respice finem. Po slovensky znamená: Čokoľvek robíš, rob múdro a mysli na koniec.       Toto...
Čítať ďalej
DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA CEZ ROK C        Je známe, že podobenstvo o Márnotratnom synovi je najkrajšie rozprávanie jednak v evanjeliách, ale aj celkovo vo svetovej literatúre. Evanjelista Lukáš je jediný z evanjelistov, ktorý sa vyznačuje podobenstvami o milosrdenstve Božom, a tak si vyslúžil titul Evanjelista milosrdenstva Božieho. Zo všetkých podobenstiev je toto najkrajšie a najmilšie preto, lebo na prvom mieste nie...
Čítať ďalej
DVADSIATA TRETIA NEDEĽA CEZ ROK C        V starších liturgických lekcionároch v tomto Lukášovom evanjeliu bol takýto text: «Kto nemá v nenávisti svojho otca…,» čo vyvolávalo v ľuďoch po jeho vypočutí mnoho otázok. Jedna z nich bola, že veď sú to slová z úst Pána Ježiša proti štvrtému Božiemu príkazu. Ako je to možné? Najprv si musíme predstaviť situáciu, kedy Pán...
Čítať ďalej
DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA CEZ ROK C        Možno, že niekto z vás na vlastnej koži pocítil vo svojom živote tvrdosť a zákernosť boja o miesto. Zvykne sa hovoriť, že niektorí ľudia sa nečestným spôsobom domáhajú o lepšie miesto, a tak sa ho chcú zmocniť aj cez mŕtvoly iných.      S takouto situáciou nás Pán Ježiš oboznamuje v podobenstve o popredných miestach pri...
Čítať ďalej
DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA CEZ ROK C        Každý z nás sa určite zaoberá otázkou, ako to bude vyzerať v nebi. Mnohí možno snívame i o tom, keby nám ktosi odtiaľ prišiel povedať, kto všetko z našich rodín alebo našich priateľov, je tam. Počul som takú zaujímavú vetu, že keď prídem pred Sudcu, tak budem prekvapený nad tým, že tam...
Čítať ďalej
DVADSIATA NEDEĽA CEZ ROK C        Keď si každý deň v tomto horúcom letnom období pozeráme v televízii správy, tak vždy sme svedkami veľkých požiarov, či už v južných štátoch Európy ako aj na americkom kontinente. Tieto požiare narobili obrovské materiálne škody a tiež aj straty na ľudských životoch. Dobre sa hovorí, že oheň je dobrý sluha, ale...
Čítať ďalej
PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA A        V duchu sa dnes prenesme, pri tomto zamyslení, za mesto Jericho, kde sa na úpätí divokej skaly nachádza gréckopravoslávny kláštor, ktorý je zasvätený tretiemu pokušeniu Pána Ježiša z dnešného evanjelia. Podľa toho je pomenovaná aj spomenutá hora, ktorá nesie názov Hora pokušenia. Keď sa pútnik lepšie pozrie na túto horu, tak má...
Čítať ďalej
POPOLCOVÁ STREDA A        Každý rok na Kvetnú nedeľu kňazi svätia ratolesti, ktoré sa neskôr spália a s týmto popolom potom na Popolcovú stredu poznačujú čelá prítomným na svätých omšiach. Čelo je symbolom ľudského myslenia a za ním sa skrýva mozog, orgán ľudského myslenia. Takže poznačenie čela znamená výzvu na rozmýšľanie. Námet na premýšľanie nám dávajú slová z Písma...
Čítať ďalej
SIEDMA NEDEĽA CEZ ROK A        Dnešnú nedeľu sa budeme zamýšľať nad poslednou staťou z piatej kapitoly Matúšovho evanjelia Horskej reči. Milí priatelia, veľmi vám odporúčam viackrát si túto stať prečítať, nielen raz si ju v kostole vypočuť. Viem, že či už pri jej čítaní, alebo počutí budete mať zvláštne pocity, ako túto stať pochopiť. Ako to...
Čítať ďalej
ŠIESTA NEDEĽA CEZ ROK A        V nedeľu, pred dvoma týždňami, sme v zamyslení uvažovali na tému Blahoslavenstvá, kde som vysvetlil veľkú dôležitosť, ktorú im dal Pán Ježiš. Tiež som vysvetlil, že v evanjeliu podľa Matúša sa v troch kapitolách nachádzajú aj ďalšie jeho dôležité témy. Je to takzvaná Horská reč, v ktorej Ježišovi veľmi záležalo na tom, ako má...
Čítať ďalej
1 2 3 4


Prečo si rezervovať zájazd u nás?

  • Dostupné ceny pre každého
  • Rezervácia zájazdu online
  • Letecká a autobusová doprava


Máte otázky ?

Neváhajte nám zavolať. Sme tím odborníkov na zájazdy radi Vám ochotne poradíme.

+421 911 285 240

ck@awertour.sk