By

unition
Ak si cestovné poistenie budete zabezpečovať sami,alebo máte celoročné poistenie uistite sa, že:​ cestovné poistenie platí v krajine do ktorej cestujete (napr.Izrael) ​zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí zahŕňa úrazové poistenie poistenie batožiny (finančná náhrada za stratu, poškodenie alebo odcudzenie batožiny), poistenie zodpovednosti za škodu (poisťovateľ za poisteného nahradí škody, ktoré poistený neúmyselne spôsobí na...
Čítať ďalej
Obetovanie Pána – Hromnice Tak, ako vlani, aj teraz opakujem a vyzdvihujem týmto zamyslením dôležitosť dnešného sviatku, ktorý je starý viac než 1600 rokov. V druhej polovici štvrtého storočia navštívila Svätú zem španielska pútnička Aethéria. Ona si počas púte na Blízkom východe robila poznámky a našťastie sa tento jej denník zachoval do dnešných čias. Je...
Čítať ďalej
Štvrtá Nedeľa cez rok C Keď mám v Nazarete viac voľného času, tak v bočnej uličke na arabskom bazáre navštevujem kostol našich bratov východného obradu a súčasťou tohto kostola navštevujem aj bývalú synagógu, kde sa odohrala udalosť z dnešného evanjelia. Aj minulú nedeľu sme tiež vypočuli o Pánu Ježišovi, ako prišiel už na začiatku svojho...
Čítať ďalej
Svätá Zem Názov štátu: Biblickému Jakubovi, synovi Izáka a vnukovi Abraháma, zmenil Boh meno na Izrael na znak toho, že prežil boj s anjelom, ktorý trval celú noc  (pozri Genesis 32, 23-33). Izrael (teda Jakub) mal 12 synov, ktorí vytvorili izraelský národ. Hlavným mestom je Jeruzalem. Mena: Nový izraelský šekel, (1 EURO = 4,5 NIS)....
Čítať ďalej
AWERTOUR autobusová doprava
Autobusové zájazdy Pred odchodom na dovolenku Pred odchodom z domu sa uistite či máte pri sebe:​ osobné doklady (platný pas alebo občiansky preukaz) vstupné formality, víza (ak sú potrebné) doklady o poistení, ( ak ste poistený cez CK doklady má sprievodca) peniaze poprípade platobnú kartu Pred odchodom z domu sa uistite či ste doma:​ vypli...
Čítať ďalej
Kedy na letisko? Pokiaľ cestujúceho neinformuje letecký dopravca, cestovná kancelária či agentúra inak, je cestujúci povinný dostaviť sa na letisko a prihlásiť sa k odletu (tzv. check-in) v zmysle pôvodne stanoveného času, teda ideálne 2 hodiny najneskôr však 60 minút pred plánovaným odletom (pozor! minimálny čas je stanovený leteckým dopravcom v prepravných podmienkach a môže sa líšiť)....
Čítať ďalej
Často nám prichádzajú rôzne otázky ohľadne vzniku cestovnej kancelárie AWERTOUR a rozdielu medzi AWERTOUR a AWERTRAVEL. Preto sme sa rozhodli odpovedať touto formou všetkým. Vznik cestovnej kancelárie AWERTOUR Začiatky cestovnej kancelárie AWERTOUR siahajú až do roku 1990. S nápadom podnikať v oblasti cestovného ruchu prišli Ing.Vladimír Maštrla a Ing.Juraj Urban, ktorí v roku 1990 založili účelové zariadenie (cestovnú kanceláriu) patriace pod Kresťanskodemokratické hnutie. Keď...
Čítať ďalej
I. Úvodné ustanovenie Cestovná kancelária AWERTOUR, spol. s.r.o. (ďalej len CK) zabezpečuje všetky druhy  služieb cestovného ruchu pre domácich a zahraničných klientov. Služby zabezpečuje priamo alebo sprostredkovaním cez iné cestovné kancelárie. ​ II. Zmluva o zájazde CK vstupuje do zmluvného vzťahu prostredníctvom vlastného predajného miesta, alebo externých autorizovaných predajcov. Zmluva o zájazde (prihláška) medzi CK...
Čítať ďalej
Informačná povinnosť spoločnosti vypracovaná v zmysle zákona o ochrane osobných údajov Identifikačné údaje prevádzkovateľa: Spoločnosť AWERTOUR, spol. s r.o.  , IČO: 35 775 190, Kalinčiakova 25  Stupava 900 31 (ďalej len „spoločnosť”) vystupuje pri spracúvaní osobných údajov svojich zamestnancov, klientov, zákazníkov alebo obchodných partnerov (ďalej len „dotknutá osoba“) ako prevádzkovateľ informačných systémov (ďalej len „IS“). ...
Čítať ďalej
Vznik cestovnej kancelárie AWERTOUR Začiatky cestovnej kancelárie AWERTOUR siahajú až do roku 1990. S nápadom podnikať v oblasti cestovného ruchu prišli Ing.Vladimír Maštrla a Ing.Juraj Urban, ktorí v roku 1990 založili účelové zariadenie (cestovnú kanceláriu) patriace pod Kresťanskodemokratické hnutie. Keď v roku 1993 vstúpil do platnosti zákon , ktorý zakazoval politickým stranám vykonávať podnikateľskú činnosť rozhodli sa založiť si spoločnosť s ručeným obmedzením s názvom PAXTOUR. Ďalší...
Čítať ďalej
1 4 5 6


Prečo si rezervovať zájazd u nás?

  • Dostupné ceny pre každého
  • Rezervácia zájazdu online
  • Letecká a autobusová doprava


Máte otázky ?

Neváhajte nám zavolať. Sme tím odborníkov na zájazdy radi Vám ochotne poradíme.

+421 911 285 240

ck@awertour.sk